De ‘dieren’ van Lampedusa: mensonterende onzin

lampedusa vluchtelingen‘We worden hier als dieren behandeld’, zo las de spectaculaire titel boven een artikel in De Standaard van 19 december 2013. Het gaat om een citaat van ene Khalid, die als illegale immigrant arriveerde op het Zuid-Italiaanse eiland Lampedusa. Hij maakte beelden van collega’s die zich uitkleden en besproeid worden met een medicijn om hen te desinfecteren en te verlossen van een ernstige besmettelijke aandoening als schurft. Politici van links vielen daarna over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te schreeuwen; de illegale immigranten zouden ‘onaanvaardbaar’ behandeld worden. Ook de VRT zond de beelden uit met subtiele adjectieven als ‘schokkend’ en ‘mensonterend’.

Een mens vraagt zich af wat er hier nu eigenlijk schokkend en mensonterend is. Dat illegale immigranten die aankomen medisch noodzakelijk behandeld wordt tegen een gevaarlijke en besmettelijke aandoening? Of de manier waarop het journaille in Vlaanderen alweer elke zin voor nuance en feitenkennis verliest zodra de Heilige Immigrant in beeld komt? De realiteit aan de zuidgrens van de EU is immers héél wat anders dan ons wordt voorgehouden…

Elk jaar trachten tienduizenden illegale immigranten de lidstaten van de Europese Unie binnen te dringen. Het zijn daarbij niet de armsten die komen: het is eerder de middenklasse, die spaart en grote bedragen betaalt aan criminele netwerken om de overtocht uit te voeren. In 90% van de gevallen gaat het niet om vluchtelingen of asielzoekers, en dus niet om mensen die vluchten omdat ze vervolgd worden op één van de gronden die beschermd worden door de Conventie van Genève. Het gaat om economische immigranten die werk of een uitkering willen om daarmee hun familie thuis te onderhouden. Dat is begrijpelijk vanuit hun standpunt, maar onmogelijk toelaatbaar vanuit ons standpunt, willen wij onze economie, sociale zekerheid en samenleving leefbaar houden. Het aanhoudende vertrek van de middenklasse zorgt trouwens voor een onwenselijk verlies aan talent voor Afrika zelf.

boot guardia civilDus worden onze grenzen terecht en logisch bewaakt. De eerste bekommernis van de grensbewakingseenheden in Spanje en Italië, onder strikte controle van hun nationale regeringen en internationale instellingen, is de veiligheid van de illegale immigranten op zee. De criminele netwerken weten dat, en sturen de illegale immigranten dus met opzet de zee op in gammele wrakken of zelfs rubberboten die lek zijn; er zijn gevallen bekend waar de mensensmokkelaars zelf de hulpcentrale in Zuid-Spanje belden, opdat men hen zeker zou vinden. De patrouilleboten zijn dan verplicht ter plekke te komen, de opvarenden aan boord te nemen – en naar opvangcentra zoals in Lampedusa te brengen.

De hardnekkig herhaalde bewering, ook in het opiniestuk ‘nooit meer Lampedusa’ in De Standaard van 19 december 2013, dat ‘er geen hulp mag geboden worden als smokkelaars de boot besturen’ is een leugen. Dat dit zou hebben bijgedragen tot de verdrinkingsdood van 300 mensen nabij Lampedusa, zoals directeur Vanden Berghe van 11.11.11 koudweg beweert, nog veel meer. Elk schip op zee, en bij uitstek een overheidsschip, is verplicht hulp te bieden aan personen in nood – ook in Spanje en Italië, en dit wordt ook steeds gedaan. De herhaalde aantijgingen dat bv. NAVO-schepen dit zouden verzuimen zijn al keer op keer na grondig onderzoek weerlegd. De realiteit is dat honderden mensen zichzelf en hun gezin wetens en willens in gevaar brengen, en daarvoor veel geld betalen aan criminelen; als het dan fout loopt, komen velen om.

Zodra illegale vreemdelingen opgepikt zijn, worden zij uiterst correct en vriendelijk behandeld door de grensbewakingstroepen, onder het toeziend oog van nationale en internationale waarnemers en NGO’s. Zij ontvangen vaak al de eerste medische zorg aan boord, worden niet teruggevaren naar de vertrekplek maar aan wal gebracht in de EU, mogen uitrusten, krijgen gratis bijstand van psychologen, tolken en begeleiders, krijgen gratis nieuwe kleding en schoeisel. Zij worden ook volledig medisch gecontroleerd, verzorgd en behandeld, alles op kosten van de Spaanse en Italiaanse belastingbetaler. Op de beelden die getoond werden worden de mensen besproeid met een medicijn tegen de aandoening schurft. Daar is niets onmenselijks aan, dat is noodzakelijk en in hun eigen belang. En ook in ons belang. Want uit alle cijfers blijkt dat overal in West-Europa het aantal gevallen van schurft, tuberculose en andere onaangename ziektes weer de hoogte ingaat.

Dat die medisch noodzakelijke behandeling niet discreet gebeurt maar in groep heeft een evidente door de Italiaanse overheid gegeven reden: er is plaats tekort. Dat is inderdaad het grote probleem: er komen teveel van deze illegale immigranten. De dieperliggende oorzaak daarvan is dat hun komst naar Europa illegaal is, maar niemand bereid of in staat is de immigratieregels te handhaven. De enige manier om dat te doen zou zijn, illegale immigranten opsluiten in gesloten centra tot aan hun noodzakelijke terugkeer. Maar in praktijk wordt minder dan 10% van hen erkend als vluchteling; wordt minder dan 10% daadwerkelijk teruggestuurd; en wordt bijna 90% van hen na een bepaalde korte detentieperiode vrijgelaten, met België, Nederland en Groot-Brittannië als favoriete bestemming. Daar wacht een tijdlang illegaal verblijf, gevolgd door regularisatie en toegang tot onze ruime sociale voorzieningen. Die onhoudbare wantoestand wordt versterkt door de landen van herkomst zelf, die weigeren hun onderdanen terug te nemen of weigeren aan hun identificatie mee te werken. Intussen worden die landen wel ruimschoots voorzien van EU-geld…

Wanneer illegale immigranten dus in Lampedusa medisch behandeld worden tegen ernstige en besmettelijke aandoeningen, dan gebeurt daar hoegenaamd niets onaanvaardbaars of onmenselijks. Wat wel onaanvaardbaar en onmenselijk is, is dat de lakse regeringen in de Europese lidstaten en hun bondgenoten bij linkse NGO’s signalen blijven uitsturen dat ze ‘toch zullen blijven komen’, dat daar ‘niets aan te doen is’ en dat ‘nieuwe regularisaties zullen volgen’… Zij blijven zo de hoop voeden van grote groepen mensen, zoals de honderden Afghanen in Brussel, die maar één toekomst zouden mogen hebben: de spoedige terugkeer naar huis. Immigratie is geen natuurverschijnsel, het is een beleidsthema dat net als eender welk ander thema een democratisch debat, wettelijke regels en vervolgens handhaving daarvan nodig heeft. Pas als dat inzicht doordringt in gans Europa zal het probleem ‘Lampedusa’ beheersbaar worden.

HDG

Dit artikel verscheen deze week in ‘t Pallieterke

 

8 comments

  1. Eén van de betere artikels in ‘t Pallieterke van deze week! Prachtig geschreven!

  2. Dan hebben ze het nog altijd beter dan de vrouwen uit de landen vanwaar ze komen. Die zouden blij zijn moesten ze zo goed als de dieren ginds behandeld worden.

  3. groot gelijk, ze komen onze economie en sociale instellingen uitzuigen tot meerdere eer en glorie van hun familie die netjes thuis zit te wachten op hun geld , dat ze van ons krijgen. enige oplossing, pak ze op en zet ze ginder terug aan land, basta !

  4. Dan moeten ze maar terug gaan waarvan ze komen om “als mensen behandeld te worden”, ha ja hé, consequent zijn hé !

  5. Als ze zo slecht behandeld worden, dat ze dan terug gaan van waar ze komen.

  6. Dit is een mooie weergave van de realiteit.Niets aan toe te voegen.

      1. kan mij iemand uitleggen waarom dat sossen beleid die mensenhandelaars niet aanvallen??? ik kan begrijpen dat ze die vluchtelingen oppikken met boten maar die boten zouden onmiddellijk op de eerste Afrikaanse kust die vluchtelingen terug moeten droppen, dat zou pas ontmoedigend werken en effectief, het is abnormaal dat wij deze mensen moeten onderhouden terwijl alle EU landen zelf verzuipen, dat socialistisch beleid zorgt zelf voor mensenhandelaars, waarom moeten die mensen geld krijgen? waarom niet gewoon eventjes huisvesten en eten geven gewoon GEEN GELD, dan zijn er geen mensenhandelaars niet meer en komen ze ook niet meer naar hier, DOOR SOSSEN BELEID VERRIJKT DE MAFFIA ZICH ENORM, en wij burgers spelen pensioenen sociale zekerheid kwijt aan bevolkingen die hier niet thuis horen, maar de stemmers van die sossen zijn, geen een burger van originele landen stemt nog socialist, die stemmen komen van de vreemden voor hen, de waanzin voorbij zo verraden worden door uw eigen politiekers omdat ze maar aan die fucking macht kunnen blijven, maar je ziet overal de mega haat tegen dat sossen beleid dat gans Europa vernietigd heeft met hun neo-liberale vriendjes die geen fuck belastingen moeten betalen, WEG MET EUROPA JA !

Comments are closed.