[VIDEO] “De leden van de Europese Commissie zijn zélf de grootste belastingontduikers!”

taxenUKIP Europees parlementslid Godfrey Bloom stoort zich aan de hypocriete houding van de leden van de Europese Commissie als het over belastingontduiking gaat. Terecht haalt hij aan dat deze leden zélf de belastingen via menig achterpoortje ontduiken. Kijk even zelf mee!

2 comments

  1. De privileges die de nomenklatura van de EU.S.S.R. zich toeëigenen zijn van soortgelijk allooi als die der gewezen U.S.S.R.

Comments are closed.