Moeders en kinderen vastgehouden door politie: socialist Hollande duldt geen tegenspraak!

manifpourtous kindjeIn Frankrijk blijft het vreedzaam en massaal protest tegen de invoering van het homohuwelijk en de mogelijkheid tot adoptie voor holebi’s ongestoord plaatsvinden. ‘Ongestoord’ is in deze een relatief begrip, aangezien het dictatoriaal verzet tegen dit protest van Hollande, middels het steeds ingrijpen van de CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité), de acties – en dus de vrijde meningsuiting – quasi onmogelijk maakt.

Zoals we reeds meermaals op deze webstek aantoonden met duidelijke bewijzen, bestaat er een wereld van verschil tussen linkse en rechtse betogingen/acties. De linkse manifestaties gaan in de meeste gevallen gepaard met geweld, vandalisme en intimidatie van de openbare ordediensten, terwijl rechtse manifestaties zo ordelijk en sereen mogelijk zullen plaatsvinden. Deze beweringen weerleggen heeft geen enkele zin meer, aangezien Rechts Actueel de focus op dit verschil bewezen heeft. Logisch dat onze (politieke) tegenstanders deze webstek dan ook liever niet actief zien.

Over de acties van Manif Pour Tous, de Franse beweging die het homohuwelijk terecht verwerpt, schreven we al enkele keren. Onder andere over de uitgelokte rellen door de politie (hier), over het verschil tussen betogers en tegenbetogers (hier) en over de absurditeit van de Franse staat bij het aanhouden en tegenwerken van de uitermate vreedzame manifestanten (hier). Aan dit laatste feit kan nu een artikel toegevoegd worden.

In Parijs wilden eerder deze week enkele tientallen vrouwen, moeders en kinderen hun ongenoegen uiten aan het Minsterie van Familiekwesties in Parijs. Getooid met een simpel zelfklevertje op de jas trokken ze te voet richting het ministerie. Zonder enige aanleiding worden ze staande gehouden door de CRS, die de groep omsingelt en staande houdt. Een vrouw die zwanger is, een moeder met een kinderwagen, … het heeft geen enkele zin: socialist Hollande wil van geen protest weten! Het parlement beslist, het volk moet zwijgen.

Gelooft u het niet? Bekijk dan hieronder zelf de beelden van deze absurditeit. Socialisme leidt tot dictatuur. Dit keer een dictatuur geleid door decadentie en verval. Als je het ons vraagt, zouden de Romeinen op het einde van hun Rijk wel eens best socialisten kunnen geweest zijn. Gelukkig voor Frankrijk is het einde van de regering Hollande in het zicht. Ondertussen werden helaas wel beslissingen genomen die niet gemakkelijk omkeerbaar zijn…

3 comments

  1. Ik heb het hier al eens mogen vragen: hebben wij naast een godsdienst van de vrede nu ook een socialisme van de vrede? En wat de term “homohuwelijk” betreft: kan men daar echt niets anders op vinden? “Monocohabitatie” of “Monopartnerschap” misschien, alhoewel? Voor mij blijft een “huwelijk” een samenlevings- en samenhoringsverbintenis van een man en een vrouw met als hoofddoel het verwekken van nakomelingsschap. Als dat laatste er niet in zit is er voor mij geen sprake van een “huwelijk”,, hoogstens van een partnerschap.

  2. Sossen en Vrijheid van Meningsuiting zijn water en vuur , wat vooral blijkt uit het met politiek benoemde ambtenaren volgepropte, door de Nationale (k)Loterij volkomen OVERgesubsidiëerde C.I.R.C. (Centrum voor Inquistie, Repressie & Censuur”) van Youssouf Leblanc.

  3. Tja, deze dames en kindjes zijn niet zo lastig op te vangen. Hier gaan de flikken wat stoerder te werk dan bij de regelmatige migrantenrellen.

Comments are closed.