vvlSinds enige tijd beweegt zich een nieuw fenomeen doorheen de sociale media. Dit fenomeen, dat luistert naar de naam ‘Vlaamse VerdedigingsLiga’ (VVL), beweegt zich daarnaast ook doorheen de straten van Antwerpen-Noord en probeert nietsvermoedende Vlamingen te ronselen in hun strijd ‘voor de vrije meningsuiting’ en tegen ‘de islam’.

We gaan meteen de kat de bel aanbinden: deze kopie van de English Defence League (EDL) is een onbetrouwbaar samenraapsel van individuen die niet goed weten hoe de nationalistische beweging en de politiek in Vlaanderen werken. We mogen hopen dat zo min mogelijk nationalisten zich aan deze organisatie binden, laat staan er actief bij bewegen.

Voor zover we weten bestaat de VVL uit twee personen. Deze heren uit Merksem en Antwerpen-Noord hebben een webstek op poten gezet en zijn actief op facebook. Niet gehinderd door enige kennis van de Nederlandse taal, roepen ze middels zelfgemaakte afbeeldingen de meer dan 2000 volgers op om actie te ondernemen tegen de islam. De politie van Genk heeft sterk het vermoeden dat aan deze oproepen gehoor werd gegeven, toen onlangs de moskee van Genk werd beklad met anti-islamleuzen. Vanzelfsprekend weet de VVL van niets en wijzen ze elke verantwoordelijkheid van zich af.

Het VVL-duo, beiden grote fans van het Vlaams Belang – en naar eigen zeggen ook lid, wat we moeilijk kunnen geloven en ook de partij zélf ontkent dat – moeten niet enkel Nederlands leren, maar zouden ook moeten beseffen dat het continu oproepen tot actie tegen de islam gevolgen kan hebben, eens er effectief door onbekenden actie wordt ondernomen. Of nog beter, de VVL moet in feite niets, ze zouden er beter mee ophouden. We gaan er niet al teveel woorden aan vuil maken, maar als ze hun grote voorbeeld, de EDL, consequent zouden volgen, dan is hun einde sowieso al in zicht. De ‘leider’ en oprichter van deze groepering, Tommy Robinson, heeft immers zelf het schip verlaten, alvorens het nog maar aanleiding gaf om te beginnen zinken.

Daarnaast hopen we oprecht dat het Vlaams Belang deze heren zo snel mogelijk aan de deur zet, als ze toch via een achterpoortje een lidkaart hebben kunnen aanschaffen. We zijn ervan overtuigd dat ze binnen afzienbare tijd meer kwaad dan goed gaan doen voor de nationalistische partij. De leider (en we noemen bewust geen namen, daar geraak je als je ze wilt kennen snel genoeg achter) denkt immers dat hij permanent in een oorlogszone verkeert en kleedt zich dan ook navenant: camouflagebroek en dito hoed. Arm Vlaanderen!

Je zou nog kunnen denken dat alles goed bedoeld is en dat het om oprecht bewuste burgers gaat die een aantal prangende problemen aan de kaak willen stellen, maar voor zo’n burgers zijn er ondertussen organisaties genoeg. Van rechts tot ‘extreem’-rechts, zo u wilt. Neen, de VVL is als je het ons vraagt een bewust opgezette organisatie die vanaf het wat succes kent vervoegd zal worden met agents provocateurs. En vermits de beweringen van de oprichters van hun politieke voorkeur, weet je meteen welke partij er schade zal door ondervinden, moest het één en ander danig uit de hand lopen.

Dus, beste VVL, bedankt voor de uitnodiging voor de persconferentie aanstaande donderdag, maar toch bedankt. U zal ons daar dus niet tegenkomen. We wensen u ook geen succes met de verdere levensloop van de VVL en hopen dat deze zo snel mogelijk tussen de plooien van de geschiedenisboeken verdwijnt. Zonder dank!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

20 reacties op “De Vlaamse VerdedigingsLiga (VVL): gek, gekker, gekst!”

 1. Rangschik dat toch gewoon onder “Vlaamse folklore” zoals zakkenlopen, lopen met een lepel met knikker erop in de mond, stoofvlees-frit, frikadellen met kriekskes, een eerste- communiefeest met ijskreem schaap waar grenadine uitstroomt als ge erin snijdt, vidékes met vol-au-vent als voorgerecht op een bruiloft en zwarte pensen met appelspijs en boerenbrood bij een drinkgelag, ter min of meer ontnuchtering Die mensen mogen zich toch ook eens amuseren , hé jongens, laat die toch doen, er zijn er wel die sigarenbandjes of telefoonkaarten verzamelen….

 2. Zo te zien lokt dit stukje over de Vlaamse Verdedigingsliga scherpe reacties uit. Ik sluit me aan bij de mening van Nationalist, die nog de meest genuanceerde mening heeft. Zelf vind ik dat een verschijnsel als de VVL er vroeg of laat wel moest van komen, omdat de overheid halsstarrig weigert om rekening te houden met de stem van heel wat Vlamingen. In het geval van de islam om de stem van een meerderheid van de Vlamingen, zoals blijkt uit recente peilingen. Die meerderheid ligt er niet wakker van of de kritiek op de islam uit een bepaalde liberale, atlantistische en/of zionistische hoek komt. Het gaat hier om gewone mensen die in hun eigen omgeving zien wat er gebeurt als de islam de heersende godsdienst in de buurt wordt. Mensen die het beu zijn dat de overheid zich lafhartig afzijdig houdt en die laks optreedt als het om de islam gaat, ondanks aanhoudend protest vanuit nationalistische hoek. De VVL is in mijn ogen een initiatief van enkele volksjongens – ik ken de oprichter al sinds mijn prille schooljaren – die zich lieten inspireren door het succes van de EDL (wat men ook over deze beweging mag denken) om zelf in actie te komen. En op zich vind ik dat niet slecht: het toont aan dat er toch nog Vlamingen zijn die een vuist willen maken. En dat dat soms gebeurt op een ‘onhandige’ manier of op een manier die we niet gewoon zijn in de politiek mag je deze mensen niet al te kwalijk nemen. Ik deel wel de mening van mijn collega-redacteur dat het inderdaad oppassen geblazen is dat de VVL geen fouten gaat maken. Want het kan snel fout gaan; en wees er dan maar zeker van dat de overheid genadeloos zal optreden.

 3. De Vlaamse Beweging mag zich er niet uit schrik toe laten bewegen politiek-correct te zijn. We mogen evenmin andere Vlaamse organisaties publiekelijk aanvallen, ook al staan we niet volledig achter hun standpunten.

  Dit tenzij het gaat om een of andere (rand)groepering die de Vlaamse Beweging schade toebrengt.

  Elke Vlaamsgezinde in dit land wordt met elke andere Vlaamsgezinde geassocieerd wordt, hoe breed en divers de Vlaamse Beweging in werkelijkheid ook is. Dat is nu eenmaal zo, en daarom moeten individuele organisaties daar nog geen rekening mee houden.
  Wanneer de VVL echter met haar zeer kortzichtige visie (goed, de islam is een probleem in onze maatschappij; maar het is niet zo dat elke moslim al hoofden afhakkend over straat huppelt en we dan ook elke moslim op dezelfde manier moeten ‘terugpakken’) op een zeer ondoordachte wijze naar buiten komt, dan mogen we daar publiekelijk afstand van nemen. Dan mag daar kritiek op gegeven worden. Dan moét daar kritiek op gegeven worden, vóór mensen die we anders wel kunnen overtuigen om zich aan te sluiten bij de Vlaamse strijd (al geven VVL en ik wellicht een andere invulling aan het woord ‘strijd’), Vlaanderen de rug toekeren. Net zo belangrijk als het vormen van wie al Vlaamsgezind is, is immers het overtuigen van anderen.

  Laat ons bovendien niet vergeten dat de Vlaamse Beweging heel wat jongeren telt die hun weg zoeken binnen die Beweging. Die jongeren komen best terecht in een organisatie die hen kan vormen tot kritische leiders in de maatschappij, waar ze niet herleid worden tot losgeslagen projectielen die niet nadenken over hun acties en woorden want ‘als het maar tegen de islam is zal het wel in orde zijn’.

  Er bestaan veel islamkritische organisaties binnen het Vlaamse landschap; de enige waarde die de VVL toevoegt, is een blik op hoe het niét moet.

 4. Ik moet me aansluiten bij “Nationalist”. EDL is een verademing voor de westerse wereld, niettegenstaande dat ik bij het zien van beelden de meeste van de deelnemers als marginaal zou durven bestempelen moet ik wel eerlijk toegeven dat ik blij ben dat er nog mensen de islamisering van Europa beu zijn en dat zij er ook voor durven uitkomen. (vergeet niet dat EDL is opgericht nadat Engelse soldaten een parade hielden in een Engelse stad en dat zij werden bespuwd door nieuwe-engelsen). Hier in Vlaanderen wordt er veel gepraat op het net maar tot echte daden komt het niet. Ik ben er dan ook overtuigd dat de leider van de EDL niet zozeer gestopt is omdat hij de rug naar zijn organisatie toekeerde, maar eerder de constante bedreigingen naar zijn gezin (onschuldige mensen) niet meer kon aanzien. We hebben al genoeg beelden gezien van militante islamisten die zonder pardon een ongelovige de keel oversnijden, een groot deel daarvan heeft de westerse normen en waarden meegekregen op school of in de maatschappij, en toch blijven zij in hun middeleeuws geloof steken. Tommy heeft voor de veiligheid van zijn gezin gekozen niet meer of niet minder. Daarom kan ik ook niet begrijpen dat jullie als rechtsactuele site die in het verleden al genoeg het probleem van de islamisering van Europa en de bijgaande terroristische actitiveit hebben veroordeeld nu zo een artikel posten over de VVL, sorry gasten maar bij deze hebben jullie mijn sympathie toch een klein beetje verloren.

  1. Naast een ‘rechtse’ webstek zijn wij ook een ‘nationalistische’ webstek. DE EDL is niet nationalistisch, want dan zou het niet staan zwaaien met Israëlische vlaggen, of Israël aanzien als bondgenoot tegen de islam. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de VVL. Ook zij zien in de Israëlische staat de heilstaat die alles eens zal oplossen.

   Komt daarbovenop dat de VVL in het door hen gebruikte schild het logo gebruikt van de Amerikaanse York Ritus, dit is een vrijmetselaarslogo en we weten allemaal (buiten de VVL blijkbaar) wat vrijmetselaren over het algemeen over nationalisten denken.

   Verder denk ik dat enerzijds de Vlaamse beweging zelf al genoeg aandacht besteedt aan de islam en anderzijds de visie over de islam van de VVL erg kortzichtig is. Alsof ‘de islam’ het enige te overwinnen probleem is.

   Overigens, wat te deken van het gebruik van het Engels in het schild? Noem je dan de Belgische Verdedigingsliga, maar je eigen moedertaal miskennen in de strijd tegen weet-ik-veel-wat, is weinig ‘Vlaams’.

   En zo kunnen we gerust nog even doorgaan.

   1. Misschien worden ze achter de schermen wel gemanipuleerd door de filosemietische pro-Zionistische lobby, al lijkt dat wel weinig waarschijnlijk dat die een handvol mensen voor hun karretje zouden willen spannen. Met Israelische vlaggen staan zwaaien maar toch met onbesneden joy stick in hun slip opgescheept zitten, kan het nog inconsequenter ?

  2. Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt. Ik ben absoluut geen fan van de VVL of de EDL. Ik ben alleen van mening dat de Nationalistische kritiek op dit soort groupuscules wat meer diepgaand en ideologisch mag.

 5. Jean Marie TYTECA

  Het spreekt vanzelf dat als één of meerdere volgers van de VVL fysieke agressieve daden zal stellen tegen de godsdienst van de “vrede” onze media, staatsveiligheid, het parlement en het CGKR ogenblikkelijk de binding zal maken met het Vlaams Belang en op wettelijke basis de partijfinanciering kan laten stopzetten. Volgens mij is het VB bezig met ook de gematigde nationalist naar zijn kant te krijgen zodat ze zich best afhouden van geweld; NB een beschuldiging die hen bijna een kwart-eeuw door de strot wordt geduwd door de media. Het is niet door geweld te gebruiken dat men de linkse wetgever ertoe zal verplichten het roer om te gooien. Het zijn de veelvuldige “faites divers” en internet die de leerrijke kiezer zullen doen ontwaken.

 6. Na het enige tijd volgen van deze ‘beweging’ op facebook, kreeg ik opeens ook wat bedenkingen over het doel van deze organisatie. Met de vele (onduidelijke en onvolledige) informatie, en ja de vele spellingfouten, etc… ben ik ook van mening om deze organisatie en zijn figuren best links (of rechts) te laten liggen.
  Zonder de bedoeling van “modder” gooien of deze initiatiefnemer(s) af te breken, zeg ik: stop ermee!
  Ongecontroleerde groepen doen (onbewust) meer kwaad dan goed voor onze zaak.

 7. Pieter Huybrechts

  Ik heb gehoord dat de salonsocialisten van het AFF hier achter zouden zitten ! En vermits het AFF volgens Tanguy Veys nooit liegt, moeten we dit wel heel serieus pakken… ;-)

 8. Niet dat ik als Nationalist enige sympathie heb voor dit soort liberale-anti-islam-populisten, maar zeggen dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor het bekladden van moskeeën of eventuele andere acties in de toekomst is toch een gevaarlijke redenering.

  Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, zolang de VVL zelf geen aanslagen (of eerder vandalisme) pleegt en er niet rechtstreeks tot oproept kan men hen die dan ook niet in de schoenen schuiven.

  Ook de persoonlijke aanval op hun leider zijn kledingkeuze (die inderdaad niet al te geraffineerd is), doet niet terzake.

  Zou het niet constructiever zijn om een inhoudelijk artikel te schrijven over het verschil tussen het liberale-anti-islam-populisme en een Nationalistische migratie- en islamiseringskritiek, in plaats van wat met modder te gooien? Want dit artikel vind ik eerlijk gezegd ondermaats.

  1. Beste nationalist,

   Dat is uw goed recht om dat te vinden uiteraard, maar ik ben ervan overtuigd dat de auteur de beste bedoelingen heeft met dit artikel.

   Soms moet de Vlaamse of nationalistische beweging beschermd worden tegen zichzelf.

   Bepaalde excessen, individuen en gedragingen mogen dan gerust even aan de kaak gesteld worden. Zelfs kledingstijlen.

   En als jij tien keer tegen uw buurman zegt dat zijn vrouw hem bedriegt, dan zal hij dat op de duur ook wel geloven vermoeden we zo. Met dwaze ‘liberale-anti-islam-populistische’ praat, ga je de strijd niet winnen, dat weet je goed genoeg.

   Maar toch bedankt voor uw bezorgdheid, we maken de constructieve kritiek over aan de auteur!

   Met rechtse groet.

   1. Beste Bert,

    Uiteraard betwijfel ik de goede bedoelingen van de auteur niet. Zijn bezorgdheid omtrent de VVL deel ik volledig. Ik denk alleen dat door een beetje meer zorg aan het artikel te besteden, het niveau wat hoger had kunnen komen.

    Misschien ook een uitnodiging naar u als hoofdredacteur: ik begrijp dat (1) ReAct op vrijwilligers draait en (2) dat het bovendien niet voor de hand liggend is om kritiek te geven op het schrijfsel van een strijdmakker, maar om van ReAct het rechtse kwaliteitsmedium dat Vlaanderen zo nodig heeft te maken is het toch nodig om een schrijver soms eens aan te manen om taalfouten, inhoudelijke fouten, kromme redeneringen, ad hominems edm. aan te passen en soms zelfs om eens een artikel te weigeren. Kwaliteit boven kwantiteit. ;)

    1. De auteur heeft hierboven bij één van de reacties iets genuanceerder gereageerd. Desalniettemin is het de boodschap die telt. Nogmaals bedankt voor uw bezorgdheid. ;-)

  2. Dit artikel is inderdaad ondermaats.
   Ik had nog nooit gehoord van de VVL en mogelijk maakt hun leider vreemde vestimentaire keuzes.
   En wat dan nog zou ik vragen ?
   Ze doen tenminste iets.
   Het Vlaams Belang doet niks behalve wat parlementaire spielerei en schranspartijen overal te velde. Voorpost gaan vlaggen zwaaien in afgebakende zones, en de rest van de “beweging” komt niet verder dan wat gebral op facebook.
   Als er dan dergelijke organisaties haast uit het niets opduiken wil dit enkel zeggen dat de bestaande groepen verkeerd bezig zij vermits zijn het ongenoegen over de vreemdelingeninvasie niet kunnen kanaliseren.

   Het is de hoogste tijd dat we ook effectief nog eens iets doen tegen die invasie.
   Wanneer was de laatste betoging over dit thema, wanneer was de laatste kerk-en moskee wandeling enz…???
   Dit zou de core-business moeten zijn van de Nationalisten, niet vliegenmeppers en brave pamfletjes uitdelen !!!

   1. Zou de ‘islam bestrijden’ de “core-business” moeten zijn? Wel dan vergist u zich denken wij. De multicultuur bestrijden zou (één van) de hoofdzaak(en) moeten zijn en daaronder valt automatisch de strijd tegen de islamisering.

    Je leest geregeld onze artikels, dus zou je moeten weten dat het probleem net iets dieper zit dan enkel die ‘islamisering’ die ons vanzelfsprekend uitermate stoort, vergis u niet. Als je je dan toch enkel richt op die islamisering, doe dat dan geloofwaardig. De VVL is in geen enkel opzicht geloofwaardig.

    En over pakweg Voorpost zeggen dat ze “verkeerd bezig zijn” is intellectueel onwaar. Voorpost heeft in de tijd van haar bestaan zeer veel kunnen realiseren door acties te voeren. Misschien zaken die jij niet meteen opmerkt, maar ze hebben hun strepen al meer dan verdiend.

    Ook wat het VB betreft denk ik dat je de bal misslaat. Gisteren nog werd actie gevoerd aan het Groeningerplein, waar Ludo Hannes werd vermoord in 1990. Is hij vermoord door de ‘islam’? Neen, hij werd vermoord door de uitwassen van de multicultuur.

    We zijn blij dat er alvast discussie ontstaat en zijn onder andere u daar erg dankbaar voor, dat is namelijk één van de doelstellingen van Rechts Actueel. Als dat de VVL ertoe kan aanzetten om zichzelf te ‘verbeteren’, dan is dat een goede zaak, maar de manier waarop ze het nu proberen is best schrijnend te noemen.

    Overigens, de auteur van bovenstaand artikel heeft hierboven iets genuanceerder gereageerd op één van de reacties. Misschien daar ook even bij stilstaan.

    Met rechtse groet.

    1. Waar spreek ik over de Islam ????
     Nog nooit heb ik daarover gesproken, in mijn reactie had ik het duidelijk over vreemdelingeninvasie !

     1. Beste,

      De discussie gaat over de VVL. Die VVL richt haar pijlen uitsluitend op de islam, net zoals de EDL dat momenteel ook doet, daarom dat ik de ‘islam’ aanhaalde.

      Die vreemdelingeninvasie, daar kunnen we het absoluut over eens zijn en dat heb ik hierboven dan ook met zoveel woorden uitgelegd.

      Groet.

   2. VB doet niets?
    Wel, laat me een kort voorbeeld geven. Afgelopen weekeinde organiseerde het VB in Vorst een Brusselcongres. Ik kan u aanraden die congresteksten eens te lezen: die zijn inhoudelijk heel sterk, met een duidelijke visie op de hoofdstad en met concrete oplossingen voor heel wat problemen. De pers was ook aanwezig; maar ipv aandacht te besteden aan de inhoud van het congres, zagen ze daar wat bizarre boys in camouflagekledij rondlopen. En hebben ze die maar geïnterviewd. Resultaat op TV-Brussel, na een inhoudelijk zeer sterk congres: geen woord over de inhoud, wel beelden van en gesprek met de camouflageboys. En zo kreeg Vlaams-Brussel weer eens het beeld voorgeschoteld van VB – een partij vol marginalen.
    Dat soort gekken zou gewoon de toegang tot congressen moeten worden geweigerd !

    1. Laat dat inderdaad één van de punten zijn die de auteur van het artikel wilde maken.

Trending

%d bloggers liken dit: