Bezoek aan het NSV!-colloquium: een ooggetuigenverslag uit Nederland

nsvcoOp 30 november hield de Leuvense afdeling van de NSV!, de Nationalistische Studenten Vereniging, een colloquium, dit wil zeggen een universitaire bijeenkomst met verschillende sprekers van ondermeer een aantal organisaties uit andere Europese landen.

Met een felgele affiche werd dit alles groots aangekondigd, dus besloot ik, Nederlander zijnde, ook maar eens te gaan kijken. Helaas werd de dagen ervoor duidelijk dat het misschien wel eens niet plaats zou kunnen vinden. De Leuvense universiteit besloot namelijk om het contract te ontbinden en er zou dan geen zaalgelegenheid meer zijn. De Universiteit, toch de uitgesproken plek voor discussie en het verkrijgen van inzichten, boog om onduidelijke redenen voor de druk van allerhande schreeuwlelijken.

Gelukkig voor ons vond het doorgang en werd het in Antwerpen georganiseerd. In het centrum van deze stad werden twee zaaltjes bereid gevonden, echter deze waren nauwelijks groot genoeg om de toch nog ruim toegestroomde geïnteresseerden ruimte te bieden.

Men opende met een aantal sprekers die hun vereniging mochten voorstellen. Di Stefano van Blocco Studentesco vertelde over de werking van de studentenorganisatie die hij in 2006 mede heeft opgericht. Over de wortels ervan, de politieke opvattingen en de samenwerking met de bekende sociaal-maatschappelijke beweging CasaPound. Hij ging hierna nog even kort in discussie met een vertegenwoordiger van de jongerenorganisatie van Lega Nord. Twee Italiaanse bewegingen die duidelijk verschillen over het idee van de staat versus lokale identiteit en over het revolutionaire karakter van CasaPound versus de pragmatische partijpolitieke koers van de Nordisten.

Daarna sprak een woordvoerder van de Junge Nationaldemokraten uitgebreid over zijn organisatie en hoe men tracht politieke soldaten te vormen die weerbaar zijn in de moeilijke maatschappij die Duitsland momenteel is. Het hoogtepunt van de dag was wat mij betreft een toespraak van Markus Willinger die zijn metapolitieke opvattingen duidelijk naar voren bracht. Met een scherpe en overtuigende blik, bracht hij de zaal enkele lessen bij, gaf hij mee dat men samen moet beginnen de toekomst van Europa te gaan vormen in plaats van elkaar naar het leven te staan. De voordrachtenreeks werd afgesloten door de nationaal voorzitter van NSV! Leuven die vertelde over de invalshoeken en de werkwijze van de eigen vereniging.

In de andere locatie werden ver achterin de middag een tweetal paneldiscussies gehouden. De eerste tussen de Giovani Padani, de NSV! en de Junge Nationaldemokraten. Dat ging over Europese zaken, zoals de Europese Unie en de Euro, maar ook over de inrichting van Europa en hoe er in eigen land of regio hiertegen aan werd gekeken. Men sloot de dag af met een discussie over alternatieve media tussen Bert Deckers van Rechts Actueel en een medewerkster van Junge Freiheit. Dat was boeiend om aan te horen, want zeker de Junge Freiheit, een knap weekblad uit Duitsland, is voor velen toch een onbekende. Beide spraken over de eigen krachten, Rechts Actueel als duidelijk rechtse stem op het internet met een ruim bereik en Junge Freiheit als conservatief fysieke krant met overal ter wereld journalisten.

Extra aangenaam was nog dat er ook diverse organisaties hun boeken en tijdschriften te koop aanboden en er uiteraard de mogelijkheid was om gezellig met mensen bij te praten, wat dan ook volop gedaan werd.