[NSV!] Intimidatie van NSV!-colloquium? Wij zullen doorgaan!

nsvlHet colloquium “Wij zijn de Jeugd” dat de NSV! Leuven aanstaande zaterdag organiseert deed in linkse kringen al heel wat stof opwaaien. Zo voerden onze verdraagzame vrienden een ware haatcampagne met onder andere een eigen webstek, een mailcampagne gericht aan rector Rik Torfs om het toegekende auditorium in te trekken en zelfs mobilisatie om het congres te “blokkeren” en de rechtse studenten op hun beruchte vreedzame manier de toegang tot de gebouwen te ontzeggen.

Inmiddels blijkt de universiteit aan de druk te zijn bezweken, door de toelating om haar gebouwen te gebruiken op het laatste moment in te trekken – naar eigen zeggen omwille van “risico’s op overlast”. Verschillende pogingen van de studenten om toch eens met de KU Leuven rond de tafel te komen of om samen met de universiteit afspraken met de politie te maken stoten steeds op een koude “nee”…

De weigering van de KU Leuven heeft niet als gevolg dat het colloquium zou worden afgelast.

Dat de aangehaalde overlast niet van de jonge nationalisten komt deert hen blijkbaar niet. Dat hiermee het signaal word gegeven dat intimidaties en dreigen met geweld (“terrorisme” in de letterlijke betekenis van het woord) succes kunnen hebben evenmin. En dan hebben we het nog niet over het feit dat de KU Leuven hiermee simpelweg aan contractbreuk doet (het laatste woord is hier nog niet over gezegd!).

In plaats van de vrijheid van vereniging – één van de grondrechten van onze maatschappij – te verdedigen, bezwijkt de universiteit voor extreem-linkse relschoppers. Dit terwijl men op de webstek van de lokalenverhuur kan lezen dat de KU Leuven “in haar traditie van openheid haar infrastructuur graag ter beschikking [stelt] voor een zo breed mogelijke waaier van maatschappelijke activiteiten.” Pure marketing?

Opvallend is vooral dat de KU Leuven met “het risico op overlast” zand in de ogen probeert te strooien. Hiermee ontwijken ze namelijk handig om een antwoord te geven op het dilemma tussen toelaten of verbieden: ze geven niet openlijk toe dat de NSV’ers geen activiteit mogen houden, maar tegelijkertijd verdedigen ze ook haar recht op vrije vergadering niet. Vis noch vlees dus, Rik Torfs heeft het misschien bij de CD&V geleerd?

Dat het ook anders kan bewijst het antwoord dat LOKO, de Leuvense studentenkoepel waardoor de NSV! ook erkend wordt. Zij durven wel de democratische rechten van elke politieke strekking verdedigen, zoals uit volgend antwoord aan een (blijkbaar anonieme) linkse hysterica blijkt:

“Beste anonieme schrijver

Discriminatie op basis van politieke voorkeur, geslacht of religie zijn voor ons inderdaad een reden om een erkenning in te trekken. Het NSV! Leuven heeft echter duidelijk gesteld dat het de mensenrechten erkent en de commissie heeft er bewust voor gekozen hen niet te beoordelen op dingen die eventueel in het verleden zijn gebeurd. Dit is een standpunt dat niet vanuit één persoon gekomen is, maar vanuit een (diverse) groep van ongeveer tien personen. Ten slotte werd het advies van de commissie ook officieel bekrachtigd door de Algemene Vergadering van LOKO. Ik vermeld hierbij dat Comac, de (extreem)-linkse tegenhanger, eveneens al jaren erkend is bij LOKO. Me dunkt dat dat spreekt vóór onze politieke neutraliteit.

Wat betreft het evenement dan. Het is een bijeenkomst van een aantal studenten/jongerenverenigingen die een gelijkaardig standpunt hebben over een aantal dingen (voornamelijk politiek dan en dit is in hun geval rechtser dan het gemiddelde). Eén van de sprekers (Marcus Willinger) heeft hierover ook een boek geschreven dat uitgegeven werd door Arktos. Vandaar waarschijnlijk dat Arktos ook sponsort. Zeggen dat Arktos rechtse tot extreem-rechtse boeken uitgeeft is geen leugen. Er moet hierbij wel de nuancering gemaakt worden dat Arktos ook boeken uitgeeft over zowat alle andere dingen (Islam, Jodendom, algemene historische boeken) en zelfs DVD’s verdeelt over/tegen racisme. Uiteindelijk promoot NSV! dus zelf geen geweld met het organiseren van een debat.

Het lijkt alsof je denkt dat LOKO een zeg heeft in het “toelaten” van activiteiten of lokaalverhuur. Beide zijn niet het geval. Een erkenning bij LOKO is puur formeel en resulteert enkel in een kortingstarief voor KU Leuvenlokalen en mógelijke subsidiëring van activiteiten.

We begrijpen je bezorgdheid, maar indien we op voorhand zonder enige concreet bewijs van verspreiding van haat/racisme al erkenningen intrekken laten we ons zelf in met vooroordelen; dan zouden we pas censureren en geen neutrale koepel zijn. We leven tenslotte in een land met recht van vrije meningsuiting. Als neutrale koepel baseren we ons op neutrale voorwaarden. Als een vereniging daar aan voldoet is er geen probleem. Uiteindelijk vertegenwoordigen we alle studenten in Leuven en die hebben een zeer pluralistische overtuiging.

Met vriendelijke groeten”

Petje af!

De weigering van de KU Leuven heeft niet als gevolg dat het colloquium zou worden afgelast. De NSV! laat zich niet intimideren! Houd wel zeker de facebookpagina (klik hier) van het evenement en/of Rechts Actueel in de gaten, waar op tijd en stond een nieuwe afspreekplaats zal worden vermeld.

2 comments

  1. Zo kennen we ze weer het linkse clubje “wereldverbeteraars” in iedere discussie waarin het hun aan argumenten ontbreekt ,halen ze de ontkenning strategie boven ,bende losers

  2. Duidelijk dat LINKS alles wat (vermeende) “mensenrechten” (zouden) zijn , gekaapt heeft en er HUN linkse interpretatie op kleefde. Het EHRM binnen het EU.S.S.R. potverteerders circus , is er het onomstotelijk bewijs van ! Zou het niet eerlijker zij ook te gewagen van de “Liga voor de (vermeende) Rechten van de LINKSE Mens” vermits de toemalige voorzitter van de Liga een decenium geleden in een Vlaams weekblad interview tot tweemaal toe verklaarde dat het anti-VB proces , dat ze voerden samen met het C.G.K.R. (toen o.l.v; een “islamofiel “katholiek” pater), ook een “POLITIEK PROCES” was ! Ja ja, kennelijk zou volgens een politiek-correct genie een “POLITIEK PROCES” ergo een ….”mensenrecht” zijn , uiteraard ALLEEN als het tegen RECHTS gevoerd wordt, ha ja ! Is het hier een “Democratische Rechtstaat” of eerder een “Lobbycratische Kromstaat “met imaginaire , beweerde “Scheiding der Machten” , waarvan het C.G.K.R. zich overduidelijk inbeeldt de Vierde (en in wezen onbestaand) Macht te zijn ? Dat een zich Katholiek wanende UNIV als de KUL (nomen est omen) zich voor zo’n politiek-correct censuur-karretje laat spannen, is objectief-correct constateerbaar en dient aangevochten in het parlement want ALLE burgers (ongeacht hun politieke opinie) betalen belasting ter subsidie van de KUL(sic). AL dat gezemelzeik over vermeende “mensenrechten” strekt louter en alleen tot een voorwendsel te brouwen, mits de vereiste linkse alchemie, om censuur te plegen op opinies die NIET voldoende politiek-correct zouden zijn . Let erop , tekens weer ! Onthouden in het stemhokje op 25 mei 2014 zodat het tricolore farce Systeem in zijn voegen zal kraken, water maken en zal verzuipen !

Comments are closed.