Commotie over een zieke burgemeester: een reactie van Wim Van Osselaer (VB)

deweverziekenhuisWim Van Osselaer, Vlaams Belang-gemeenteraadslid, legt uit wat er werkelijk aan de hand was in de Antwerpse gemeenteraad, alvorens de N-VA en de media Dewinter (VB) en Van dermeersch (VB) valselijk beschuldigden van leedvermaak. Leest u even zelf mee:

“Als Antwerps gemeenteraadslid en dus ook directe getuige wil ik toch eens de feiten op een rij zetten met betrekking tot een tweet die gisteren door Anke Van dermeersch vanuit de gemeenteraad de wereld werd ingestuurd en een bepaalde uitspraak van Filip Dewinter die in de discussie daarop volgde.

Voor alle duidelijkheid: op het ogenblik dat Anke Van dermeersch tweette over de afwezigheid van de burgemeester (en Filip Dewinter in de discussie zijn gewraakte ludiek bedoelde uitspraak deed) was de oppositie NIET op de hoogte van de hospitalisatie van Bart De Wever. De artikels daarover verschenen pas later op het internet.

Spotten Anke Van dermeersch en Filip Dewinter  dus enigerlei met de gezondheidstoestand van De Wever? Uiteraard dusNIET! Ook de andere oppositiepartijen verbaasden trouwens zich over de hevige reacties vanuit de N-VA-fractie op de eerder onschuldige tweet van Anke. De N-VA-raadsleden waren echter blijkbaar wel op de hoogte van de gezondheidstoestand van hun burgemeester en maakten zich toen allicht terecht zorgen. Vandaar hun emoties die hen er zelfs toe aanzetten om de raad te verlaten.

Wat echter ook wel een feit is: wanneer iemand van de Vlaams Belang-fractie een keer afwezig is op de raad, mag het college (burgemeester én schepenen) daar openlijk de spot mee drijven. Dit gebeurde deze week nog bij een afwezigheid van Filip Dewinter en vorige maand nog n.a.v. een laattijdige aankomst van Anke Van dermeersch. Ik ervaar vanuit (een deel van het) stadscollege een arrogantie van de macht en bijwijlen een onbeschoftheid tegenover de oppositie die ik nooit meemaakte onder de vorige burgemeester. Dat daar dan al eens reactie op komt, is het gevolg.

Wat is er voor het overige inhoudelijk mis met de tweet van Anke, onafgezien van de (achteraf bezien) jammerlijke timing? Die luidde: “Van Peel zit gemeenteraad voor bij afwezigheid van Bart De Wever. Voila, zo gaat dat ook in de toekomst. Bart De Wever blijft burgemeester, maar laat zich vervangen.” Ik wens de burgemeester alleszins een snel herstel toe. “

7 comments

 1. Dat KAN toch niet anders dan ongezond zijn zo drastisch vermageren op zo korte tijd !

 2. Zeer kleingeestig van de Niveanen ,blijkbaar zijn zij niet gespeend van enige humor,zielig gewoon ,ze huilen mee met de wolven in het enge bos !

 3. Of ze nu wisten dat hij in het ziekenhuis was opgenomen of niet is totaal naast de kwestie. Het gaat om een typische belachelijke poging om te scoren van kleingeestige politici, waar dan met een al even belachelijke tegenaanval van al even kleingeestige politici en journalisten een spel van gemaakt wordt.

  Dit soort kleuterpolitiek van HLN-niveau waar vooral veel beledigd, op de man gespeeld en verontwaardigd gedaan wordt, zou elke rechtgeaarde idealist moeten doen gruwen van onze politici en bewijst helaas dat dit soort clowns zelfs de Nationalistische (?) partijen besmet heeft… Bah.

 4. Citaat van FDW in Het Laatste Nieuws van vandaag: “Ik heb nog gezegd dat ik op de hoogte was dat er een probleem is met De Wever, maar die woorden gingen verloren in het tumult dat de N-VA’ers maakten.” Legt de krant hem woorden in de mond die hij niet uitsprak?

 5. Allez, Bartje had gewoon het zuur. En dat is niet verwonderlijk natuurlijk.

  1. Ja politiek-correctheid blijft immers te lang op de maag liggen en is erg onverteerbaar.
   Wat zOU VOKA, “zijn bazen” naar BDW’s eigen bekentenis, hiervan vinden ? Zal het uit VOKA overgekomen personeel in NV-Asociaal’s propagandadienst er een politiek-correct verhaaltje rond weven ?

Comments are closed.