paul renders politiek racistOnlangs hield de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) zijn jaarlijkse ledenvergadering in Antwerpen. Tot een half uur voor de start van de bijeenkomst werd er op basis van de gemaakte overeenkomst van uitgegaan dat de bijeenkomst zou doorgaan in de gelagzaal van de taverne van het Kerkschip, met uitzicht over de dokken. Plots deelde de uitbater van de taverne echter mee dat de bijeenkomst verboden was door ‘druk van bovenaf’.

De VSV moest dan ook hals-over-kop uitwijken naar een ander zaaltje in de buurt. Daardoor vonden verschillende mensen de weg niet; alhoewel dat dus gebeurde buiten de schuld van de VSV verontschuldigt die zich bij deze mensen.

Intussen kon achterhaald worden hoe de vork in de steel zat. Het verbod tegen de bijeenkomst werd uitgesproken vanwege de Vlaamsnationale overtuiging van de VSV door ¨Paul ‘Pablo’ Renders, de aalmoezenier van het Kerkschip. Deze katholieke priester vindt het dus nodig om discriminatie, uitsluiting en politiek racisme te bedrijven tegen Vlaamsnationalisten. Dat de VSV uitgerekend mee werd opgericht om steun te geven aan o.a. werklozen en slachtoffers van een arbeidsongeval die genadeloos door ABVV, ACV en ACLVB vervolgd worden vanwege hun mening maakt dit des te krasser. De boodschap van ‘naastenliefde’ is voor de politieke racist ‘Pablo’ Renders blijkbaar niet van toepassing op Vlaamsgezinden…

De VSV betreurt dat eens te meer de structuur van de katholieke kerk in België zich een vijand van de Vlaamse zaak toont en laat het hier niet bij. Er wordt eerst een klacht gestuurd naar aartsbisschop Léonard om te vragen wat hij hiervan vindt en de nodige stappen te ondernemen om deze politieke racist terug te fluiten.  Als dat niet op een ernstige manier gebeurt zal dit nog een gerechtelijk staartje krijgen, want politieke racisme is op basis van de antidiscriminatiewet verboden, ook voor aalmoezeniers.

Wie ondanks deze sabotage toch de weg naar de ledenvergadering kon vinden was het erover eens dat de inhoud van de toespraken en debatten zeer de moeite was. De VSV werkt dus stevig verder, ondanks de vijandigheid van katholieke hypocrieten als Paul ‘Pablo’ Renders!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Aalmoezenier en politiek racist ‘Pablo’ Renders saboteert VSV-ledenvergadering”

  1. Ha, één van die zogenaamde “progressieve”(sic) pastoors die volk uit de kerk houden.

  2. En dan de PoCo’s maar lullen over “hate speech” terwijl ze dat continu ZELF bedrijven tegenover al wie de billijke belangen der telgen uit onze EigenVolkse sibbe willen behartigen t Wat een schijnheilge smoelentrekkerij !

  3. Mag ik E.H. p Renders voorstellen als gastspreker op de volgende Ijzerwake ?

  4. Het gedrag van deze man is niet normaal!!

  5. Het kerkschip is al lang meer een kroeg voor dokwerkers , niks katholiek meer aan ,vroeger konden de binnenschippers er nog een mis bijwonen ,het VSV kan altijd terecht in ‘de Zoltjes ‘ aan de Mindebroedersrui ,contact via mij.!ik weet ook nog andere lokatie’s F…k de pilarenbijters

Trending

%d