EU-blunderboek 2012: 6,6 miljard euro belastinggeld foutief of onwettig over de balk gegooid

FRANCE-ECONOMY-FINANCE-CRISIS-DEBT-EUROS-FEATUREEen maand geleden trok Herman van Rompuy, permanent voorzitter van de Europese Raad, naar de Europese Rekenkamer om deze aan te manen niet al te kritisch uit de hoek te komen over de Europese uitgaven. Tevergeefs: het siert de Europese Rekenkamer dat zij vandaag in haar Jaarverslag 2012 onbetwistbaar de onkunde, de onbekwaamheid en de verspilzucht van de EU heeft blootgelegd. De Europese Rekenkamer raamt het foutieve en/of onwettige uitgegeven bedrag op maar liefst 4,8% van het totaal van 138,6 miljard euro. Dat betekent dat zomaar even 6,6 miljard euro op een verkeerde of onwettige manier werd uitbetaald. Alle beloftes van de Europese Commissie van de vorige jaren tot beterschap blijken waardeloos: het foutenpercentage stijgt voor het derde jaar op rij.

Het Jaarverslag 2012 legt ook de oorzaken bloot. “Bij het merendeel van de verrichtingen die fouten vertoonden op gebieden onder gedeeld beheer (bijv. landbouw en cohesie) beschikten de autoriteiten van de lidstaten over voldoende informatie om de fouten te kunnen ontdekken en corrigeren”, zo klinkt het. Met andere woorden: het belastinggeld van de EU wordt in politieke deals verdeeld, daarna vooral uitgedeeld aan de netto-ontvangende lidstaten in het zuiden, en die hebben vervolgens geen zin om na te gaan of het geld wel correct besteed wordt. De lidstaten die het meest betalen, waaronder Vlaanderen via België, zijn daarvan het grootste slachtoffer.

Het Jaarverslag 2012 stelt ook: “Er bestaat onvoldoende prestatiegerichtheid. De voorstellen voor de programmeringsperiode 2014-2020 inzake landbouw en cohesie blijven voornamelijk gebaseerd op input (georiënteerd op uitgaven) en zijn daardoor nog steeds eerder nalevings- dan resultaatgericht.” Wat men hier zegt, is dat de essentie van de EU is dat het geld blijft stromen van de betalende lidstaten naar de ontvangende lidstaten; of dat geld ook enig resultaat oplevert is niet van belang. Zo is de EU inderdaad een perfecte kopie van België geworden, waar onder het mom van solidariteit de Vlaamse miljarden ook naar Wallonië worden overgepompt zonder dat daar enige prestatie tegenover staat.

Philip Claeys, Europees parlementslid voor Vlaams Belang, reageert scherp: ‘Dankzij dit jaarverslag staat het nu onbetwistbaar vast dat de EU voor het uitdelen van belastinggeld onbetrouwbaar is. België moet dan ook eindelijk, net als bijvoorbeeld Groot-Brittannië, een zware korting eisen op zijn jaarlijkse bijdrage aan de EU, in afwachting van de omvorming van de EU tot een Europees samenwerkingsverband tussen vrije naties.’

3 comments

  1. Zou het niet mogelijk zijn dat de lidstaten van de EU gezamelijk beslissen hun jaarlijkse bijdrage solidair omgeslagen met 8 miljard (= hoofdsom+interes+boete) te verminderen?

Comments are closed.