jodenschoolVlaams minister voor onderwijs Pascal Smet heeft het aan de stok met de joodse gemeenschap. De reden is simpel. De joden hebben een eigen onderwijsnet en weigeren te voldoen aan de eindtermen die Vlaanderen oplegt.

Er zijn 8 joodse privéscholen en van die acht scholen hebben begin oktober 1269 leerlingen minister Smet gedagvaard in kort geding. Ze willen dat de Antwerpse rechtbank het nieuwe decreet op het huisonderwijs schorst en per dag vertraging eisen ze een dwangsom van niet minder dan 6,345 miljoen euro! Dat kan tellen… Gisteren achtte de aangestelde rechter zich onbevoegd, de zaak verhuist naar Brussel.

Het nieuwe decreet stelt dat iedere leerling laat weten dat hij of zij voldoet aan de leerplicht die van kracht is. De joodse scholen vallen onder ‘huisonderwijs’ omdat het privéscholen betreft en ook huisonderwijs valt onder de leerplicht. Daarom wil de minister dat deze leerlingen op hun elfde en vijftiende deelnemen aan een examen van de Vlaamse Gemeenschap. Dat laatste willen de joden echter niet.

We begrijpen maar al te goed dat er mensen zijn die het Vlaamse onderwijs niet meer hoogstaand genoeg vinden en er dus onderuit willen geraken. Het ganse onderwijs in Vlaanderen is er namelijk op gericht om de leerlingen onder te dompelen in een bad van multicultuur en een soort van eenzijdige verdraagzaamheid. De slechte kantjes van het onderwijs in Vlaanderen opsommen is een hele opgave, maar het zou ons te ver leiden.

Uiteraard is dit niet de reden waarom de joodse gemeenschap een eigen scholennet heeft. Dat alles heeft te maken met de godsdienstige lessen die er gegeven worden en het verregaande eigen-volk-eerst-denken van deze godsdienstigen. Op zich is daar niets verkeerd mee, want moest er een Vlaams-nationaal scholennetwerk bestaan, we zouden het toejuichen en zelfs ondersteunen.

Het is een vorm van segregatie die ook de moslims proberen uit te bouwen. Het vreemde is echter dat tegen deze laatste geageerd wordt vanuit de (rechtse) politieke wereld. Je zou het gerust hypocriet kunnen noemen wanneer er problemen rijzen bij het tot stand komen van een islamitisch scholennetwerk, terwijl er niets wordt gezegd over de al lang bestaande joodse scholen met nét dezelfde intenties.

Enerzijds zijn we dus van mening dat, zolang het Vlaams onderwijs niet drastisch verandert, de minister zich niet heeft te moeien met privéonderwijs en anderzijds vinden we het hypocriet en vooral ongeloofwaardig wanneer politiekers de ene segregatie toejuichen of niet willen zien, terwijl de andere wordt afgestreden.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “(Godsdienstige) segregatie in het onderwijs: een goede zaak?”

  1. De ene lobby lijkt dan ook veel oppermachtiger , invloedrijker en rijker dan de andere hé, ha ja ! Vandaar die politiek-correcte tweezakkerij van staatswege….

  2. zolang die moslim lutsers eigen scholen mogen opzetten gesteund door alles wat links denkt mogen de Joden van mij doen wat ze willen. Heb nog nooit een probleem met die mannen gehad. daarin tegen met de andere partij……..

  3. Draai de subsidiekraan vanuit de Staat dicht indien sommige scholen het door de Staat opgelegd leerplan zouden weigeren . Anders zou het immers gaan om discriminatie tegenover scholen die andere bevolkingsegmenten bedienen en die WEL dit leerplan aanvaarden. Voor wat, hoort wat, maar GEEN positieve discriminatie !

  4. Draai de subsidiekraan DEFINITIEF dicht indien die scholen niet voldoen aan de Overheidsnormen

  5. De macht van de democratie ligt in dictatuur en willekeur. Vrijheid en gelijkheid voor alle burgers zijn maar de slogans waarin die dictatuur en die willekeur verpakt zijn.

Trending

%d