Griekse Gouden Dageraad blijft geviseerd: partijfinanciering zal worden afgenomen

goudendageraadIn Griekenland bereikt de hetze tegen de Gouden Dageraad stilaan een dieptepunt. Nadat de partij bij regelmaat van de klok door de media en politieke tegenstanders wordt vergeleken met nazi’s en fascisten en nadat de partijvoorzitter en enkele parlementairen onwettig werden gearresteerd, komt nu de partijfinanciering in het vizier.

Er werd een wet gestemd door het Griekse parlement die stelt dat partijen hun financiering door de overheid kwijtspelen wanneer de leider(s) van die partijen ‘beschuldigd’ worden van criminele activiteiten. Dat men hiermee de Gouden Dageraad viseert is overduidelijk. Deze partij is een politieke doorn in de ogen van de politiek-correcte en corrupte tegenstanders én van de internationale machten die geen oppositie dulden. In 2014 zal Griekenland namelijk EU-voorzitter zijn van januari tot en met juni. Vanzelfsprekend kan men dan geen luizen in de pels dulden. “Het is heel belangrijk dat mensen die politiek en criminaliteit vermengen, vervolgd worden“, zegt Thorbjoern Jagland van de Raad van Europa.

Een belangrijk punt is dat er geen bewijzen van schuld nodig zijn wat betreft die zogenaamde ‘criminele activiteiten’. Een beschuldiging is al voldoende. Het is niet aan ons om te oordelen over de schuld of onschuld van Gouden Dageraad-voorzitter Nikos Michaloliakos, maar in een rechtsstaat wordt de uitspraak van een rechtbank afgewacht alvorens tot verdere daden over te gaan. Daden die verstrekkende gevolgen kunnen hebben en zeker in Griekenland dat in feite failliet is en waar alle politiekers zich op zeer glad ijs bevinden.

Het zijn overigens de huidige politieke leiders, die tot het goedkeuren van deze wet overgegaan zijn, die verantwoordelijk zijn voor de malaise in Griekenland. Zowel Néa Dimokratía (ND) een centrum-rechtse partij als Panellinio Sosialistiko Kinima (PASOK) een linkse partij, hebben de hele wereld bedrogen met vervalste begrotingen. In IJsland werden dit soort politici meteen opgesloten, in Griekenland echter leiden deze heren en dames de dans én steken ze bovendien de oppositie achter slot en grendel! Dàt is wat er aan de hand is in Griekenland.

We gaan zeker niet alle geweld goedkeuren van de Gouden Dageraad, maar we willen u er wel op wijzen dat er meer dan genoeg aanleidingen zijn voor het geweld dat de Gouden dageraad ten toon spreidt. We citeren even Doorbraak van 30 september jongstleden: “In de voorbije jaren zijn tientallen brand- en bomaanslagen gepleegd. In januari 2007 werd een antitank raket afgevuurd op de ambassade van de VS in Athene, in maart 2010 pleegde ‘Samenzwering van Vuur’ een bomaanslag op de kantoren van Gouden Dageraad. De afgelopen 22 maanden werd ongeveer elke maand een bomaanslag gepleegd, maar vooralsnog zonder dodelijke slachtoffers.”

En dat laatste is een belangrijk keerpunt geweest: met de dood van een linkse Griekse rapper, waarvan de dader een lid bleek te zijn van de Gouden Dageraad, heeft men eindelijk de stok gevonden waarmee men Nikos Michaloliakos en de zijnen hard kon slaan. En dat doet men nu ook. Het meest typerende en schrijnende aan deze strijd tegen de Gouden Dageraad moet wel de hypocrisie van links zijn met de argumenten dat de Gouden Dageraad criminelen of geen democraten zouden zijn. Waar kennen we dat nog van? Juist ja, ook het Vlaams Blok werd op alle manieren uit het democratische debat geweerd om dezelfde soort leugenachtige redenen.

Bij het Vlaams Blok heeft men voorafgaand aan het uiteindelijke verbod 5 (vijf!) keer de wet gewijzigd en vervolgens loge-rechters ingeschakeld om de partij koelbloedig af te maken. In Griekenland stemt men een simpele wet die enkel en alleen op basis van een (nog niet eens gestaafde) beschuldiging partijen kan verbieden. Daarmee doet deze affaire denken aan zaken die normaal gezien enkel plaatsvinden in bananenrepublieken. Parlementairen van de Gouden Dageraad zijn wel degelijk op een democratische manier verkozen geraakt net als Vlaams Blok-parlementairen destijds verkozen zijn geraakt. Nooit heeft men kunnen hard maken dat het Vlaams Blok een ondemocratische partij was. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend wat de Gouden Dageraad betreft.

Een partij waarvan de verkozen leden 90%(!) van hun zitpenningen of loon afgeven aan voedselbedelingen en het uitdelen van schoolmateriaal bij het begin van het schooljaar wordt nu kaltgestellt. Een partij die het opneemt met woord én daad (dat er nog politieke partijen zijn die daden bij woorden voegen is sowieso bijna ondenkbaar) voor de minderbedeelde en bejaarde Grieken wordt de partijfinanciering afgenomen. Partijen daarentegen, die ziende blind zijn voor linkse terreur, bomaanslagen en geweld, mogen de plak zwaaien in het Griekse parlement.

Wie niet wil inzien dat er in Griekenland meer aan de hand is dan een ‘democratisch’ spelletje heeft geen kaas gegeten van (geo-)politiek. De Gouden Dageraad be- en veroordelen louter op basis van praatjes door links en de klassieke media, daar doen wij niet aan mee, dat laten we over aan dat soort dat van mening is dat Zwarte Piet een uiting is van racisme.

6 comments

  1. Ik stel voor dat als deze wet er doorkomt, iemand de klassieke Griekse partijen aanklaagt wegens criminele activiteiten. Gezien de vervalste begrotingen die hier terecht vermeld werden, is dat niet eens zonder reden.

  2. Ter aanvulling: de Vlaamse Militanten Orde werd op dezelfde wijze opgedoekt. Ze hadden dan wel geen verkozenen op dat moment (later wel want in 1991 had een groot deel van de verkozenen een VMO-verleden). Die opdoeking gebeurde op basis van een wet van 1933 die speciaal ingevoerd was om …. de DMO (onderdeel van het Verdinaso) op te doeken.
    De geschiedenis herhaat zich.

Comments are closed.