vp-antw1Nu onze (???) nieuwe koning en zijn glim (of slim?) lachende majesteit zijn onderdanen in alle provinciehoofdsteden des lands per se een hart onder de toegesnoerde riem denkt te moeten komen steken, kan het misschien geen kwaad eens een lepel herinneringen op te halen uit die goeie ouwe tijd toen wijlen zijn geestelijke vader Boudewijn “blij” intrad in de goede stede Antwerpen. Hij deed dat in 1976 om te vieren dat hij 25 jaar op de troon zat, in 1980 omdat ons edel vaderland het 150 jaar had uitgehouden en in 1990 omdat hij zestig jaar jong en veertig jaar koning was.

Als niet zo onderdanige onderdaan heb ik die intredes alle drie mogen meemaken en omdat ik aan de oorverdovende Vlaamse protesten aan de voeten van Brabo heel veel plezier heb beleefd, wil ik daar graag enkele echootjes van ophalen, vooral voor onze lezers die te laat geboren zijn om de koninklijke feestbezoekjes aan de Scheldestad meegemaakt te kunnen hebben. Ik stond daar telkens tussen de massa Vlaamsgezinde anti’s van Were Di, Voorpost, TAK en “gewone” flaminganten, van wie er een hele hoop “van over ‘t water” bij waren, en met mijn goed hart voelde ik eigenlijk toch ook wel een ietsiepietsie medelijden met die royalistische dametjes die het vorstenpaar hun blijheid om de intrede wilden laten horen, maar hopeloos overstemd werden door het massaal geroep van al die onverlaten die aan de vorstelijke blijheid geen boodschap hadden, ja, die zowaar zelfs om amnestie schreeuwden.

De anders zo volksgeliefde Lode Craeybeckx zaliger, die om zijn Vlaamse overtuiging vaderlands “pensionaat” had mogen doen en dan maar socialist geworden was én burgemeester, probeerde van op het balkon van het schoon verdiep een warme welkomstrede te versieren, maar van al zijn (ongetwijfeld schone) woorden, was op de Grote Markt, ondanks de luidsprekers, geen zier te verstaan. Het weekblad ‘t Pallieterke schreef daar toen over: “Het moet voor Sire en zijn madam een intrede geweest zijn die zij van héél hun leven niet zullen vergeten”. Met zijn slecht karakter leek ons lijfblad met de geslaagde aktie wel in zijn nopjes, want het vervolgde: “Als ooit de Vlaamse Beweging haar strijdvaardigheid en offensieve geest terugvindt, dan zal dat op de eerste plaats te danken zijn aan die talrijke betogers van 8 mei 1976. Zij hebben niet alleen de show gestolen, niet alleen het radikale nationalisme bevestigd, doch bewezen dat ze bij zo’n gelegenheid instinktief aanvoelen dat het moet en hoe het moet”.

Op 21 juni 1980 kreeg het blij intredend paar van hetzelfde Laken een broek, wat Drs. Van Snik (schuilnaam) deed gnuiven over “dat historisch feit dat voortaan met hoofdletters in de annalen van de militante Vlaamse Beweging zal staan”. Zó blij was die “viering” van 150 jaar belgique dat het koningspaar warempel per Mercedes op de loop ging voor het warme onthaal, wat toevallige buitenlandse bezoekers aan de Scheldestad de bedenking ontlokte waar zo’n staatshoofd het uithaalde om zich dermate belachelijk te maken. ‘t Pallieterke meende dat de Belgiek en zijn adellijke troonbezetters nog jaren nodig zouden hebben om de vernedering te boven te komen, “maar wat betekent per slot van rekening deze koninklijke schande in vergelijking met de offers die zovele Vlamingen gedurende 150 jaar hebben moeten brengen?”. Dat andere Matilleke, burgemeesterin Schroyens, wier mooie toespraak ook al totaal de mist was in gegaan, liet geschokt horen dat het fascisme voor de poorten van Antwerpen stond. ‘t Pallieterke noemde haar spottend “een rood kreatuurke in hart en nieren” en “een serviel handlangertje van het Belze establishment.” Het blad maakte zich overigens vrolijk over Nederlandse bladen die in plaats van “belgië barst!” de stoute betogers meenden te hebben horen roepen: “België past” (tja, wat kan je anders doen met slechte kaarten, nietwaar?)

Op 27 april 1991 wou het Komitee Vlaanderen ons Vaderland met een paar honderd flaminganten proberen te betogen tegen de koninklijke feestelijkheden in het Sportpaleis, maar de rijkswacht ging er toen zo beestachtig op los dat aktieleider Luc Vermeulen wijselijk besloot de betoging af te blazen, maar toch vonden de aktievoerders hun optreden geslaagd want, noteert ‘t Pallieterke: “Om een konfrontatie met de manifestanten te vermijden, moest Boudewijn met een helikopter gedropt worden op de smerige zandvlakte achter het Sportpaleis… Ook aan dit bezoek aan de Sinjorenstad zal Bobo geen erg plezante herinneringen hebben”. Wat pvk over Boudewijn toén neerpende, kan onveranderd worden herhaald aan het adres van Philippe: “Hij is het boegbeeld van het trikolore establishment dat in zijn hele geschiedenis anti-Vlaams en in zijn ‘beste’ momenten on-Vlaams was en is gebleven. Daar is sinds 1831 niks aan veranderd. De dynastie heeft steeds met alle middelen het Vlaamse zelfstandigheidsstreven afgeremd”. Meer dan 22 jaar geleden en nog zooooooo aktueel…

                                 h v o

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Er waren eens… ‘Blijde Intredes’”

  1. In 1991 was het vooral de polies van ‘t stad die beestachtig tekeer ging en iedereen op haar pad neerknuppelde met (verboden) houten matrakken. Daar waren ook mensen bij die stonden aan te schuiven om het Sportpaleis binnen te geraken. Moeders met kinderen en zelfs een gehandicapte die gewoon uit zijn rolstoel werd gemept. Ikzelf heb mij toen wijselijk laten oppakken door de rijkswacht die van de oprit van de autoweg kwam aangelopen. Ook geen doetjes, maar toch correcter dan die slachters van ‘t stad…

  2. Jammer dat door de vele geniepige politieke boodschappen in de po-co media de grote massa forfait geeft en anderen de kastanjes uit het vuur laat halen,waardoor die zelfde media eigenlijk hun doel bereikt.
    De hetze tegen alles wat Vlaams is ,in de debiele sitcoms en quizzen bevolkt door het “progressief “samenraapsel van linkse signatuur maken de meute nog lammer en afgestompter
    Het was toch nog hartverwarmend om te zien dat er in de koekenstad weinig animo was om het circus van Laken de nodige egards toe te kennen op enkele fans na.
    De tijden zijn veranderd maar niet verbeterd ,de jeugd wil niet meer mee en hebben andere prioriteiten , jammer zij zullen het gelag moeten betalen enkel ze beseffen het nog niet.

Trending

%d bloggers liken dit: