img113

 

 

 

 

In Sint-Niklaas wordt volgende week een gemeentelijke volksraadpleging gehouden.  Op intitiatief van de monopolievakbonden, die van deur tot deur gingen om de nodige duizenden handtekeningen te verzamelen, mogen de bewoners zeggen of ze voor een volledig en star behoud zijn van elke ambtenaar in zijn job tot in lengte van dagen, dan wel of ambtenaren na verloop van tijd gevraagd mag worden eens een andere nuttige taak uit te voeren.  Het referendum is een goede zaak: het brengt het in België zo goed als onbestaande politieke debat tot leven.  Verkrampt links – met vakbonden en PVDA – roept op om JA te stemmen voor verstarring, NVA en zowaar zelfs SP.a-Groen roepen verstandig op om NEEN te stemmen.  De politieke partijen en verenigingen die in Sint-Niklaas politiek relevant zijn bedelen een gelegenheidspamflet in alle bussen: er zijn er al van de vakbonden, van SP.a-Groen, van N-VA, en nu ook van de communistische PVDA.

Helaas, het PVDA-pamflet wordt ontsierd door een ergerlijke taalfout.  Communisten kennen blijkbaar de ‘gebiedende wijs’ in het Nederlands niet.  Als men in het Nederlands iemand vraagt om lid te worden van iets, dan wordt dat: ‘word lid’.  Ziehier de volledige uitleg.  Maar volgens de PVDA moet dat ‘wordt’ zijn – tot tweemaal toe.  Tss.

Naast het feit dat communisten van nature achterlijk zijn, anders zouden het geen communisten zijn, hebben ze het nadeel dat ze niet opgevoed zijn door de traditie van de Vlaamse beweging.  Misschien kunnen de commies dit afdrukken en boven hun tekstverwerker hangen:

volk-word-staat

 

 

 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

12 reacties op “PVDA kent gebiedende wijs niet”

 1. Er is slechts een verschil, laat dat duidelijk zijn. Als een werk of bezigheid uitbesteedt wordt aan zelfstandige ondernemers, speelt de mededinging, tenzij de overheid vals speelt.
  Als de overheid zelf deze taken uitvoert is er eigenlijk geen enkele mededinging, noch echte controle. Meestal is het dan een manier om allerlei vreemden (tijdelijk, zodat ze zo snel mogelijk aan de max dop geraken) te werk te stellen.
  Daarom is de keuze in dit geval duidelijk en verschillend van het vorige stadsbestuur.
  Tenzij men het wil na-apen en onder een andere kleur in verkopen.

 2. Neen, het meervoud van de gebiedende wijs is wel degelijk stam + t. B.v.: “Komt dat zien, mensen!” Een strooibrief is per definitie aan meerdere personen gericht.

  1. Correctie: bij nader inzien blijkt de regel stam+t in ongebruik geraakt en als “verouderd” beschouwd te worden. Het is dus een geval van slordig en foutief taalgebruik dat op een bepaald moment de regel is geworden wegens algemeen aanvaard. Het laxisme van onze bevolking, dat in schril contrast staat tot de discipline van onze Germaanse broeders, de Duitsers, zal hier weer verantwoordelijk voor zijn…

   Soit, het enige dat men de PVDA in deze kan verwijten is het plegen van een archaïsme. Een beetje flauw en om heel eerlijk te zijn, puberaal van daar dan allerlei platte beledigingen aangaande hun intelligentie bij te verzinnen, nietwaar?

   Zoals Sallustius Crispus ben ik overigens een liefhebber van archaïsmen…

 3. Jean Marie TYTECA

  Beste redactie, bent u zeker dat u niet wordt gehackt door onze linkse fascistische democraten?

 4. In Sint-Niklaas haalt de stedelijke reinigingsdienst het restafval op, intercommunale MIWA haalt reeds andere fracties op. De stad heeft laten weten dat het de bedoeling is dat intercommunale MIWA ook het restafval gaat ophalen en dat de ambtenaren van de reinigingsdienst iets anders gaan reinigen, zonder enig jobverlies. Er wordt dus helemaal niets geprivatiseerd. Wat zijn sommige mensen toch slecht geïnformeerd…

 5. Ik citeer uit de tekst:

  ‘Op initiatief van de monopolievakbonden, die van deur tot deur gingen om de nodige duizenden handtekeningen te verzamelen, mogen de bewoners zeggen of ze voor een volledig en star behoud zijn van elke ambtenaar in zijn job tot in lengte van dagen, dan wel of ambtenaren na verloop van tijd gevraagd mag worden eens een andere nuttige taak uit te voeren.’

  En ik die dacht dat het ging om het wel of niet privatiseren van een overheidsdienst. Ik geloof best dat heel wat overheidsdiensten beter en efficiënter kunnen georganiseerd worden, maar is daar een privatisering voor nodig? Privatiseren betekent gewoonlijk een duurdere, maar daarom nog geen betere dienstverlening: zijn we daar dan zo blij mee? Al eens gezien hoe vuilophalers moeten lopen, dag in dag uit, in weer en wind, om de vuilkar bij te kunnen houden? Wie dit luierikken noemt, wil ik het zelf eens zien doen. Privatiseren betekent dat ze nog harder zullen moeten hollen. Zelf zullen ze geen verschil merken in hun geldbeugel: de grote winst is voor het privé-kapitaal. En daar is heel die privatiseringsgolf om te doen.

  1. Nee hoor, er komt geen privatisering, dat is PVDA-propaganda. Het huisvuil wordt opgehaald door een intercommunale, de overheid dus, waarvan een schepen trouwens voorzitter is. Het blijft dus bij de overheid. Niemand wordt ontslagen, ze krijgen alleen een andere taak.

   1. Er wordt wel degelijk geprivatiseerd. Het was al de intercommunale die de huisvuilophaling uitbesteedde (tot nu toe aan de stadsreiniging van Sint-Niklaas). Nu wil de stad zich geen kandidaat meer stellen om dat in handen te nemen en zal de ophaling zeker gebeuren door een privéfirma. Geld van de gewone man naar de zakken van de privé dus. Jammer dat extreemrechts zo vaak de kant van de rijken kiest.

    1. Zou het kunnen dat wie jij privé noemt, dat dit een gewone ondernemende Vlaming is. Dacht je nu echt met pseudo communistische zever ook maar enig korreltje zand aan de dijk te brengen? Word wakker, de Vlaming is, was en zal nooit gelukkig zijn met zulke rode gedachtegangen. Ga die best elders verkopen. Misschien eens gaan vleien bij de vroegere zakkenvuller-rode potentaat van Sint-Niklaas?

    2. ‘Geld van de gewone man naar de zakken van de privé dus.’ Heeft u wel goed nagedacht over deze zin, beste Maaike? De kleine zelfstandige is ook onderdeel van ‘de privé’. Zelfstandigen moeten hard werken. Sommigen worden er zelfs rijk van: ik heb daar geen problemen mee. Maar er zijn ook zeer veel zelfstandigen – meer dan je denkt – die zeer hard werken en toch moeite hebben om rond te komen op het einde van de maand. Al die zelfstandigen, zowel de rijke als de minder rijke, zijn ook maar gewone mensen hoor!

     ‘Jammer dat extreemrechts zo vaak de kant van de rijken kiest.’ Debatteren over wat extreemrechts juist inhoudt, zou ons te ver voeren, maar als u Rechts Actueel extreemrechts noemt, dan zal u mij ook wel als extreemrechts beschouwen zeker? Het zal mij worst wezen: als telg uit een arbeidersfamilie én als nationalist kies ik in ieder geval niet voor de rijken, maar kijk ik naar wat van belang is voor héél mijn volk. Dus als privatiseren niet in het belang van de bevolking is, wat meestal ook zo is, dan ben ik tegen privatiseren.

  2. Mag ik er op wijzen dat in de intercommunale veel met geld wordt gesmeten. Hoeveel geld gaat er naar etentjes, recepties,… voor de voorstelling van hun jaarverslagen,…. Hoeveel geld gaat er naar “verplichte uitgaven”? Ik bedoel hiermee: de budgetten moeten op! Neen, de private sector is concurrentieel en zal dus bijgevolg ook goedkoper zijn. Hoe minder postjes er te verdelen zijn hoe beter, we willen toch allemaal zuivere politiek. Maar hier zullen weer vele politiekers niet mee akkoord gaan.

   1. ‘Neen, de private sector is concurrentieel en zal dus bijgevolg ook goedkoper zijn.’ Is dat zo, Kurt? De inwoners van het Portugese Paços de Ferreira denken daar ongetwijfeld anders over. Dit stadje was er al vroeg bij om haar drinkwatervoorziening te privatiseren. Ondertussen is de waterfactuur er al met 400 % gestegen en elk jaar komt daar nog eens 6 % bij. En de kwaliteit van het drinkwater ging er niet eens op vooruit, integendeel! Momenteel zet het IMF noodlijdende landen onder druk om hun drinkwatervoorziening te verkopen, zodat ze hun schuldenlast kunnen verminderen. Wie zijn de kopers? Beursgenoteerde multinationals uiteraard, die maar één ding voor ogen hebben: zoveel mogelijk geld verdienen in zo weinig mogelijk tijd. Het gevaar dreigt pas echt wanneer zo’n multinational het marktmonopolie verovert: dan bepalen zij gewoon zelf de prijzen.
    Overigens storten multinationals zich niet alleen op de openbare sector. Zo kopen ze onder meer kinderdagverblijven en begrafenisondernemingen op om ze in een keten onder te brengen. Doorgaans leidt dat tot duurdere tarieven, maar daarom niet tot een betere dienstverlening; net zoals in de geprivatiseerde openbare sector.
    Vrij initiatief is goed: zelfstandigen doen de economie draaien en zorgen voor werk. Het zijn over het algemeen mensen die hun beroep met hart en ziel uitoefenen, alhoewel ze er niet altijd voor beloond worden. De problemen met de ‘vrije markt’ beginnen als de aasgieren van het grootkapitaal neerstrijken: dan pas is het uitkijken voor het financiële bloedzuigen.

Trending

%d bloggers liken dit: