Hervorming justitie in Brussel is één en al bedrog, Vlaams Belang en N-VA eisen vernietiging akkoord

hamerDe internationale accountants- en adviesorganisatie KPGM deed een ‘werklastenmeting’ bij het gerechtelijk arrondissement Brussel. De resultaten bevestigen de kritiek die zowel de N-VA als het Vlaams Belang leverden bij de hervormingen van de Brusselse justitie na de splitsing van BHV.

Beide Vlaamse partijen stapten na die hervormingen naar het Grondwettelijk Hof om de regeling die tot stand was gekomen te laten vernietigen. Deze actie werd tezelfdertijd eveneens ondernomen door de meeste Vlaamse rechters, openbare aanklagers, griffiers, justitiemedewerkers en advocaten uit Brussel. De kloof die tussen de Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars was geslagen door de hervorming, was nog nooit zo groot. De Nederlandstaligen werden in alle opzichten gediscrimineerd. “De Vlamingen moeten miljarden euro’s ophoesten in ruil voor extra voorrechten voor Franstaligen en minder rechten voor Vlamingen. Topjobs als de Procureur des Konings worden gereserveerd voor Franstaligen, de taalkaders worden vastgelegd in het voordeel van de Franstaligen, het aantal tweetalige rechters wordt verminderd, er komen Franstalige magistraten in Vlaams-Brabant en ga zo maar door,” aldus de N-VA.

Het Vlaams Belang vult aan: “Dit bedrog had zeer grote gevolgen: op basis van de valse 20/80-regeling werden 276 nieuwe Franstalige magistraten en griffiers aangesteld en werd de job van 221 Nederlandstalige magistraten en griffiers in uitdoving gezet. Dit gebeurde wetens en willens. Voor het Vlaams Belang is het absoluut ontoereikend dat het aantal Nederlandstalige magistraten opnieuw wordt opgetrokken naar het oorspronkelijk niveau. Daarnaast moet ook het aantal Franstalige magistraten herleid worden tot hun oorspronkelijk aantal, ook al heeft de bijzondere wet dit aantal gebetonneerd. Het kan immers niet zijn dat op basis van bedrog zomaar een massa extra kaders gecreëerd worden.”

Ten gronde wil het Vlaams Belang de hervorming helemaal herbekijken en van Vlaams-Brabant een apart gerechtelijk arrondissement maken, net zoals dit binnenkort het geval zal zijn voor de andere provincies,” vervolgt het Vlaams Belang. “In Brussel-19 willen wij een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Wanneer er een aparte rechtbank kan opgericht worden voor de 80.000 Duitstaligen, dan moet dit a fortiori mogelijk zijn voor de Nederlandstaligen in Brussel.”

De N-VA kijkt naar de traditionele partijen: “De Vlaamse traditionele partijen hebben zich als schooljongens in de luren hebben laten leggen. Het cynisme waarmee werd onderhandeld, is ronduit stuitend. In 2011 wist men al dat de gehanteerde verhouding 20/80 onrealistisch was. In plaats van harder op tafel te kloppen, lieten de Vlaamse traditionele partijen begaan. Zij dragen de volle verantwoordelijkheid voor de juridische benadeling van de Vlamingen in Brussel.”

Toen het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement echter een belangenconflict opwierp om druk op de ketel te zetten om het akkoord via dit mechanisme te kelderen, stemde de N-VA alsnog tegen. Het trekt de geloofwaardigheid van de opgeworpen verontwaardiging vandaag van de N-VA toch wat in twijfel.

Zowel de N-VA als het Vlaams Belang zijn vragende partij om de gehele studie op tafel te leggen en integraal en ongewijzigd publiek te maken. “Waarom wordt de studie niet openbaar gemaakt? Waarom een objectieve studie maken als  het duidelijk is dat de Franstaligen de resultaten eerst aangepast willen zien?” vraagt de N-VA zich hierbij af. De vraag van het Vlaams Belang om zowel de senaatscommisie als de kamercommissie terzake vervroegd bijeen te laten komen werd al deels beantwoord door commissievoorzitter in de Kamer, die tot de N-VA behoort en stelt dat de commissie zo snel mogelijk zal samengeroepen worden om over dit thema te debatteren.

“Het akkoord over de hervorming moet vernietigd worden,” vinden beide partijen. We zijn benieuwd hoe dit verder zal evolueren, maar maken ons niet veel illusies meer in deze PS-maffiastaat.

 

3 comments

  1. En opnieuw wordt de NVA in de Vlaamse media op het voorplan gezet niettegenstaande Bart Laeremans(VB) met zijn uitgebreide dossierkennis in de senaat tegen de muur van Turtelboom en de BHV-collaborateurs is gestoten. Waarom hebben de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de NVA het belangenconflict verworpen, zoals werd voorgesteld door het VB. Wanneer gaat de NVA consequent zijn ? Volgens mijn glazen bol zullen ze ruzie beginnen stoken in de Vlaamse regering rond januari 2014, teneinde de nationalistische kiezer opnieuw op te lichten met niet na te komen beloftes.

  2. De PoCo partijen van het Cordon Discriminatoir hebben zich weer eens laten rollen door Walen en Franskiljons !

Comments are closed.