Na Fabiola foefelt nu ook Mathilde met successierechten

kasteel van LosangeNadat Fabiola foefelde met successierechten op ‘haar’ eigendommen om de belastingen te ontwijken, krijgt ze navolging. Niemand minder dan de kersverse ‘koningin’ der Belgen heeft met haar broertje en zusjes een constructie opgezet om net hetzelfde te doen als dat waar Fabiola van beschuldigd werd.

Fabiola zou ondertussen haar constructie hebben opgeheven, maar Mathilleke wil met het vennootschap ‘Groupement Forestier de Losange’ (GFL) haar familiecentjes veilig stellen. In plaats van de gronden rond het kasteeltje van Losange waar ze opgroeide te verdelen onder de drie rechthebbenden, worden ze nu doorgegeven in de vorm van aandelen. Na haar overlijden zouden de aandeelhouders dus geen successierechten moeten betalen op geërfde gronden, aangezien ze reeds aandeelhouder zijn van de vennootschap die de gronden ‘beheert’.

Ook kosten gedaan aan de gronden en het kasteeltje worden uiteraard simpelweg afgetrokken van de belastingen via deze vennootschap.

Voor foefelen moet je bij de Saksen-Coburgers en aanverwanten zijn. Wij zullen wel afdragen…

8 comments

 1. Dank zij de ACW-boekhouders kun je veel achterpoortjes vinden. Binnenkort vragen ze meer geld om hun onkostennota’s te betalen, daar ze niet toekomen met hun dotaties. En ik die dacht dat nonkel Henry de rijke was in de familie. Ik herinner mij ergens een erfenisdispuut over een vervallen krot tussen de twee broers.
  Misschien een moeilijke vraag: hoe zijn de kinderen nu reeds in het bezit gekomen van hun erfenis, zijnde het onroerend goed van hun ouders.

 2. Het gebruik van de “belgische” wetgeving staat open voor ELKE (nog altijd) belg. Waar we vaststellen dat velen hun plichten niet meer kennen, merken we nu op dat ook velen hun echte rechten niet kennnen. En voor de rest maar klagen en zagen! Het zijn alleen onnozelaars die nog teveel successierechten betalen…

 3. Het meidenkoortje 3K(oniginnen) weet zijn “royalties” wijs te beleggen . Allez, masochistische fanclub belastingbetalers die hen sponsoren, laat hen eens “la Braban-çonne” kreunen, de EINIGE nationale hymne ter wereld die ENKEL een titel heeft in de taal der taalkundige minderheid want “de Brabantsche” bestaat niet !

 4. Voor alle duidelijkheid: Mathilde maakt louter gebruik van een systaam dat wettelijk toegelaten is. Foefelen is dit zeker niet. Er zijn meer mensen in België, zelfs (Vlaams-)nationalisten die dit toepassen. Gezien de hoge successierechten die geheven worden op het nalatenschap voor de erfgenamen, wordt wel meer vastgoed in zulke constructie gestoken: er wordt een vastgoedvennootchap opgericht met deelbewijzen. Het verhindert inderdaad dat vastgoed opgesplits wordt door erfenis en het vermijdt eveneens dat er succesierechten betaald moeten worden aangezien het om aandelen aan toonder gaat. Bij overlijden kunnen de aandelen zonder veel poespas doorgeschoven worden. Geen succesrierechten, geen belastingen.

  En ja, iedereen kan op deze wijze onderhoud aan de eigen woning aftrekken van de belastingen.

  Dit staat in schril contrast met wat Fabiola deed, nl. liquide geldmiddelen – hoogstwaarschijnlijk vergaard door de dotaties – in een daartoe opgericht fonds steken. Mathilde doet hier met eigen middelen (niet verworven door dotatie want reeds eigendom van haar familie voor ze koningin werd) wat dus wel meer mensen doen.

  Bemerk: vennootschap versus fonds. een wereld van verschil.

  In principe zou elkeen die een woning (of meerdere eigendommen) beschikt zulke constructie moeten opzetten. Dit komt alleen maar de eigen nabestaanden ten goede en het verhindert dat het geïnde geld naar de bodemloze put België vloeit. Ook al zijn successierechten regionale materie, uiteindelijk komt het geld toch terecht waar het niet thuis hoort: België, Europa, vreemdelingen, Wallonië……..

  1. Voor haar familie is dit in die zin begrijpelijk. Maar als koningin mag ze wel een beetje bescheidenheid tonen. Ze heeft overigens ongetwijfeld een schare aan juristen en financiële raadgevers om dit soort constructies in perfecte banen te leiden. Zaken die wij als gewone stervelingen niet meteen voorhanden hebben. Hoe juridisch legaal deze constructies ook mogen zijn.

 5. Groupement Fouffelare de Losange; geen twijfel meer mogelijk! échte belzen…

Comments are closed.