Kosov-O of -A ?

Dankzij de Westerse Bevrijders, is Kosovo, hart van Servië en een kerngebied van het orthodoxe christendom, herschapen tot een streek vol moskeeën. O Mereldveld...
Dankzij de Westerse Bevrijders, is Kosovo, hart van Servië en een kerngebied van het orthodoxe christendom, herschapen tot een streek vol moskeeën. O Mereldveld…

Kosov-O of -A ?

In de kringen van de Vlaams Nationalisten denken velen, zonder de situatie ten velde degelijk te kennen, dat Kosovo van oudsher Albanees gebied is dat dan ook terecht onafhankelijk werd. Dit is echter een absoluut foutieve voorstelling te wijten aan enerzijds een gevolg van de aversie van de (rechtse) nationalisten t.o.v. het communistische bestuur van het voormalige Joegoslavië waar de Serviërs de rol van ‘de slechten’ speelden. Slechten die de Albanese bevolking van Kosovo onderdrukten. Met een kinderhandje vol archeologische vondsten trachten Albanees gezinden het gelijk aan hun kant te krijgen maar de sporen zijn zo miniem en betwistbaar dat de historici er geen rekening mee houden.

Dr. Koenraad Elst schreef het reeds in ’t Pallieterke (2008) in zijn betoog dat het steunen van de onafhankelijke staat Kosovo zowat gelijk staat met het toejuichen van het in 1830 onafhankelijk geworden misbaksel, België dus. Zo verwees hij naar het niet bestaan van een Albanees toponiem voor de Slavische naamgeving van het gebied, Kosovo tenzij door een verbastering à la Craeinhem voor Kraainem of Nivelles voor Nijvel.

Algemeen genomen is de kennis van ondermeer de toestand om en rond Kosovo in de genoemde middens te beperkt waardoor verkeerde conclusies getrokken werden en worden. Wie wel weet hoe de vork aan de steel zit zijn bijvoorbeeld de wanbestuurders zoals Karel De Gucht in ons land. Daarom dat zij wél Kosovo haar onafhankelijkheid enthousiast steunen en meteen klaar en duidelijk stellen dat Vlaanderen, Schotland, Catalonië en andere volksgebieden er niet moeten aan denken zich nu ook onafhankelijk te mogen verklaren. Ah neen, hier gaat het immers om volkeren die verantwoord aanspraak maken op hun grondgebied zonder dat van een ander in te pikken en dan op te eisen met alle mogelijke volkse ontwrichting en brutaliteit van de inpikker er bovenop. Wij kennen wel onze Franstaligen (hoe groot is het percentage Vlamingen onder hen?), maar kennen we wel de internationaal Albanezen geheten die nu Kosovo in handen kregen? Zijn het wel Albanezen?

Gegen, Tosken en Skiptaren

De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied dat ongeveer het huidige Albanië omgrenst. Het zijn de Zuid-Albanezen en Noord-Albanezen, correcter de Tosken en de Gegen. Zij spreken twee basisdialekten, Toskisch en Gegisch die samen het Albanees vormen. Pas in 1972 werd er een algemene Albanese taal opgelegd, voornamelijk gebaseerd op het Toskisch. Tegenstanders (vnl. Gegen) bestrijden dit deels omdat het een gevolg zou zijn van de communistische leiders die vooral Tosken waren. Fout echter, het is taalkundig relatief correct gebleken. Hoe dan ook, officieel Albanees, Toskisch of Gegisch dialect, het gaat telkens om een taal die de ‘Albanese Kosovaar’ moeilijk verstaat en amper spreekt. Zij spreken wat ze zelf noemen Skip, afgeleid van de hun zelf toegekende eigennaam: Skiptaren.

Wie zijn zij de Skiptaren?

Het zijn de afstammelingen van de Ottomaanse bloedlegers die de Balkan onderdrukten gedurende eeuwen. Zij islamiseerden zeer fanatiek de streek en vestigden zich massaal in het noorden van Albanië, het zuiden van Kosovo en het noord-westen van Macedonië. Skiptar komt letterlijk van ‘leger dat Skopje overwon’. Skopje werd wel degelijk overmeesterd door de Turkse huurlingenlegers (veelal Turkmeense nomadenlegers) en de heerschaar die de overwinning op het palmares schreef, dat werd de Skiptar. De Skiptaren zijn hiervan de afstammelingen die niet verdreven werden bij de ingewikkelde volksverhuizingsoperatie in de jaren 20 van vorige eeuw toen de Turken het huidige Turkije van Grieken mochten zuiveren en dat dan ook naar hun kunnen zo grondig als mogelijk deden. Minder grondig gingen de Joegoslaven en Albanezen te werk met alle gevolgen vandien. Vandaag eisen bijvoorbeeld dezelfde Skiptaren (diegenen dus waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn) niet alleen half Macedonië op maar ook het noord-westen van Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UCK vragen niet meer of niet minder de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!) en dat zij, Skiptaren, het bewind kunnen voeren.

De officiële versie, overal lezen we dezelfde opgelegde tekstjes die geen uitwijding kennen noch bronvermeldingen, is dat Skiptar komt (zou komen) van het Albenese woord shqiponja dat adelaar betekent (het is niet de adelaar uit hun vlag). Of het zou komen van shqiptoj dat duidelijk spreken betekent. Voor dit laatse is er een argument, het is oud-Albanees (niet meer in gebruik) en het is aanneembaar dat het allochtone volk zichzelf de duidelijk sprekenden (Shqipetoi) zou noemen. Er is ook de noord-Albanese stad Shköder (Scutari in het Latijn, een oude Illirische en dus voor-Albanese stad) die naar de afgeleide vormen shqiptoi en Shqiptar zou kunnen verwijzen. Toch is het niet zo, het lijkt eerder een toeval van twee van elkaar losstaande begrippen die elkaar wonderwel aanvullen en in een dubbele betekenis kunnen gebruikt worden. Het is trouwens opvallend dat pas na de val van Skopje (in het Latijn Scupi) het woord Skiptar in gebruik kwam als naam van volk en streek / land. Het opent een boeiende discussie maar geen die ze voeren wil. Omdat het verhaal van de adelaar niet klopt? Het is tenslotte het symbool van een macht die aan Albanië vreemd was, de Oostenrijkse Habsburgers met name, net als de Ottomanen die het zeer dun bevolkte land overrompelden en grotendeels bevolkten.

De taal van Kosovo

Welke taal is de taal van het volk dat voor Kosovaarse Albanezen door het moderne Westers geziene leven gaat? Kosovaars? Neen want dat bestaat niet. Albanees? Neen want dat begrijpen ze maar gedeeltelijk. Wat dan wel? Zoals hiervoor vermeld is het Skiptaars, een mengtaal vol leenwoorden uit het Servo-Kroatisch , het Turks, het Albanees, het Macedonisch, het Grieks, het Romane (taal van de Roma die wij gemakshalve zigeuners noemen wat ook al fout is) en het Roemeens dat hen de maritieme terminologie leverde toen de Ottomanen destijds lagen te zonnen aan de stranden van de Zwarte Zee.

Het is logisch dat een mengelmoes nomaden die een leger vormen en zich uiteindelijk ergens settelen de plaatselijke taal of talen deels of geheel overnemen zoals bijvoorbeeld de Joodse nomaden die het Hebreeuws overnamen van de Kanaänieten en waaruit hun huidige taal lang geleden groeide. Het Skiptaars is wel degelijk een absolute mengtaal en kan vandaag eventueel als een soort grof dialect van het Albanees beschouwd worden. Het valt trouwens op dat sommige Skiptaren beweren dat zij het juiste Albanees spreken en de Tosken en Gegen, bijna volledig uitgeroeid (er zouden er naar schatting nog een 250.000 leven in Albanië in de afgelegen dorpen in de ‘Witte Bergen’ = Albanië), zouden alleen een dialect spreken van het Kosovaarse Albanees. Ook een taalstrijd?

Wie dit laatste goed begrijpt, ziet in dat de zogenaamde Kosovo Albanezen ook Albanië opeisen als hun gebied en de echte Albanezen niet dulden (en ook omgekeerd al wil niemand dit gehoord noch geweten hebben). Net zoals ze de Serviërs niet dulden en wegpesten. Net zoals ze de Romazigeuners (laat me maar even deze terminologie hanteren) soms zeer gewelddadig wegjagen. Omdat Kosovo naar het schijnt multicultureel is en straks, met goedkeuring van de VS, de Navo, de EU en andere dommeriken, een etnisch Skiptaarse en islamitische staat is in Europa die het gewrocht EU met open armen versneld en koesterend zal opnemen in de EU als staat nummer zoveel. Tot plezier van de nog steeds Ottomaanse Turken (en in hun kielzog de VSA en andere ongezond globalisten) die met leedvermaak gadeslaan hoe wij hier in de drek trappen en er ons zo heilzaam bij voelen. Tijd om in die drek te roeren zodat we eindelijk eens gaan ruiken hoe die stinkt…

(Deze tekst werd geschreven in maart 2008 en gepubliceerd door het KVHV, maar is nog steeds brandend actueel enerzijds en anderzijds meen ik dat het goed is een en ander over Kosovo te verduidelijken)

5 comments

 1. Beste meneer of mevrouw,

  Hoe moet ik beginnen. Alles wat u nu heeft gezegd is de grootste onzin die ik heb gelezen. Ik snap gewoon niet dat je andere mensen al wil zwart maken zonder iets over hun te weten. De tosken en gegen zijn Shqiptars( geen Skipetaren ), of wel Albanees. Kom A.U.B.. Met feiten.

  1. Beste “Wtf” (waarvoor zou die afkorting wel staan? Iets zeer beleefd?),

   Er wordt 1) niemand zwart gemaakt en 2) Tosken en Gegen zijn wat je Albanezen kunt noemen. Akkoord wat dat betreft.
   Graag zou ik eens zo een Albanees uit Albanië willen horen praten met een Kosovo-Albanees… Mochten twee mensen samen spreken, de ene in zijn dialect van de Maaskant, de andere zijn dialect van de Westhoek, dan verstaan die elkaar ook niet en officieel spreken beiden Nederlands. Hun dialecten zijn meer Nederlands en streekgebonden dan het soort Albanees van Kosovo Albanees zou zijn. Kosovo, je weet wel, het hartland van de Serviërs.
   Er zijn in deze tijd zelfs mensen die beweren dat de Albanezen Illyriërs zouden zijn. Lachwekkend gewoon als je weet dat men zich baseert op het Ilyrië, zo door Napoleon genoemd omdat hij ontdekte dat de Romeinen daar een gebied hadden dat zo heette. Wat Napoleon blijkbaar niet wist en wat men nu bewust niet wil weten, is dat de Illyriërs in zijn tijd al volledig verdwenen waren, deels uitgemoord en mogelijk ook uitgestorven door epidemieën.
   Het feit dat de Albanese taal zou afstammen van het zgn. Illyrisch (er zijn van deze taal geen overblijfsels tenzij enkele toponiemen) is gebaseerd op een vermoeden – niet meer of niet minder – van de 19de eeuwse Oostenrijkse ‘Albanoloog’ Johann Georg von Hahn.
   De huidige bevolking van zowel Albanië als Kosovo heeft niets te maken met de Kelten (Albanië is een Keltisch toponiem) of de vele amper nog traceerbare indo-Europese Illyrische stammen die zich in de bronstijd in de streek vestigden waar vandaag ex-Joegoslavië, Albanië en het noord-oosten van het huidige Italië (zeg Venetië) liggen.

  2. Beste Xtf,
   Ik dank u van harte voor de beschaafde wijze waarop U de heer KAUWGUM terecht wijst. Valt het U niet op: gij wordt aangesproken omdat u een schuilnaam gebruikt, terwijl hij dit toch ook doet? Éen maat voou, een andere voor hem? U vraagt hem naar feiten (die hij niet heeft). Ik kan er u wel (ééntje maar) geven: hoeveel Albanesen, Roma en tuttu frutti denkt u dat er in Gent bij het RVA als werkzoekenden zijn ingeschreven? Juist geraden: geen. Van een werklustig volk gesproken, hé? Maak u niet ongerust: de heer Kauwgum lijdt niet aan watervrees maar aan waarheidsvrees. Hij is een “meewinder” waarvoor tegenwind dodelijk is. Ten slotte, Rechts Actueel is geen blog waarop men ruzie kan maken, maar een open site die reacties toelaat op wat het publiceert. Nogmaals, veel dank en “Roger and out”!

 2. Geachte Heer KAUWGUMn
  Vergeef het mij, maar ik ben er weer! Heb heel aandachtig dit, uw tweede artukel, gelezen. En met veel plezier want het is een heel goed artikel, echt eenvoudig leesbaar en, inderdaad, helemaal niet verouderd. Het heeft aan beginners een correct zicht op de Roma-Zigeunerswereld. Echter, wat mijzelf betreft: het lijkt mij niet zo pertinent. . Ik ben op mijn honger blijven zitten. Wat heeft de Vlaming aan een etnologische uiteenzetting over de Roma-stammen? Ik heb immers geen enkel probleem met het verleden van de Roma, maar des te meer met de problemen die ze heden aan mijn volk en mijn levensmilieu stellen. Hetzelfde geldt voor Skiptaren, Tosken en Gegen. Wat mij interesseert is hoe er mee zonder gevaar of schade om te gaan. Hoe ze ver van onze vrouwen, kinderen en bezittingen weg te houden. U noemt ze “ongeschoolden”, maar dat is een verkeerde benaming. Ongeschoolden zijn mensen die WERKEN, en dat doen de Roma helemaal niet en zijn ook niet van plan dit ooit te doen. Volgens de linkse exegese zou dit te wijten zijn aan hun Cultuur (sic?) en hun eeuwenoude socila Tradities. , en moet de Vlaming dit welwillend begrijpen, respecteren door hen te onderhouden. Ik noem dat echter goed begrepen, traditioneel ingebakken LUIHEID. En nog iets, zij zijn helemaal niet op de vlucht. Eeuwen lang zijn ze in hun verblijflanden op precies de zelfde manier als nu behandeld, en opeens zouden ze daar massaal voor op de vlucht slaan? Neen, geachte Heer KAUWGUM, ze hebben geld geroken en komen, zoals hun traditie en cultuur het hen ingeeft, er in maasa op af, zich bewust dat ze te doen hebben met Staten en maatschappijen die geen ruggengraat meer hebben, te verw<ijfd en te laf geworden om daadkrachtig tegen hen op te treden. En de politiek? Die is veel te veel bezig met zijn kansen op zelfverrijking te maximaliseren met behulp van, inderdaad, een neoliberale globalisering, waarin eigen Volk en Natie verzuipt, en waarin iedereen die nog iets voor zijn eigen Volk en Natie voelt bij voorbaat een "racist" is. Want ziet u, geachte Heer KAUWGUM, alleen autochtonen, die voor hun bestaan moeten werken, kunnen racistisch zijn. Allochtonen, die uit de arbeid van die racisten hun levensonderhoud cadeau krijgen kunnen onmogelijk racistisch zijn.

  1. Dit artikel gaat geenszins over Roma. Het gaat over Kosovo. Tosken, Gegen en Skiptaren zijn geen Roms. Tosken en Gegen zijn Albanezen. Skiptaren zijn afstammelingen van de Ottomaanse nomadische bezettingstroepen.
   Verder gaat u in uw stelling soms erg kort(zichtig) en duidelijk onkundig door de bocht. Neem me niet kwalijk. Reageren kan en mag, maar dit moet met staafbare argumenten zijn.Niet met holle sloganeske en soms totaal verkeerde inhoud.

Comments are closed.