Vuilzak op de foute dag buiten? GAS-boete! Burka dragen op straat? Geen GAS-boete…

voem7Op woensdag 26 juni vond aan het Antwerpse justitiepaleis een islamitische ‘solidariteitsbetoging’ plaats met de ouders van de leerlingen van de Kielse basisschool De Blokkendoos (klik hier). Op enkele foto’s was duidelijk te zien dat verschillende manifestanten de strafwet overtraden, meer bepaald artikel 563bis, ingevoerd door de zogenaamde ‘boerka-wet’.

Art. 563bis van de strafwet bepaalt: “Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.”

VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer richtte vervolgens een vraag aan burgemeester De Wever over de manier waarop opgetreden werd tegen deze wetsovertreding. In antwoord op zijn vraag bevestigde de burgemeester dat “er door onze diensten een zevental vrouwen werden opgemerkt die drager waren van een boerka/niqab”. Volgens de burgemeester zouden de zeven dames “na de manifestatie op een subtiele en discrete manier onderworpen zijn  aan een identiteitscontrole”. De dames kregen volgens de burgemeester “een waarschuwing”. Na hun interpellatie zouden zij “de plaats hebben verlaten zonder dat hun aangezicht bedekt was”. Verder optreden was volgens de burgemeester dan ook “niet nodig”.

voem5

Het is in elk geval duidelijk dat van een kordate toepassing van de boerkawet (wet van 1 juni 2011) in Antwerpen geen enkele sprake is. Blijkbaar liet men de boerka-manifestanten totaal ongemoeid tijdens de actie. Enkel en alleen de identiteit werd gecontroleerd. En dan nog NA de manifestatie! “Personen die – goed wetende dat het verboden is om hun gezicht te bedekken – in boerka of niqab gehuld deelnemen aan een publieke manifestatie moeten geen waarschuwing krijgen, maar moeten bestraft worden,” aldus Van Osselaer. “Onze wetten moeten worden nageleefd. Ook door moslimextremisten. Ik betreur het dan ook dat in dit geval geen proces-verbaal werd opgesteld (zodat het parket hen kan vervolgen) of geen administratieve sanctie werd opgelegd.”

Terwijl moslims die de boerkawet overtreden met fluwelen handschoenen worden aangepakt, wordt via GAS-boetes wel meedogenloos opgetreden tegen Vlamingen die per vergissing hun vuilzak op een feestdag buitenzetten . Blijkbaar wordt de wet in Antwerpen voor sommigen net iets milder toegepast dan voor anderen… De kracht van verandering?

Klik hier voor vraag en antwoord.

5 comments

  1. opzouten met die handel en snel. Of je houd je aan de afspraken of je flikkert maar op. stelletje trutten. Oh en het siert de flikken niet dat ze niet hebben ingegrepen.

  2. Kan iemand mij eerst en vooral het verschil eens uitleggen tussen een boerka en een vuilzak ..? kwestie van geen gasboete op te lopen dank bij voorbaat

  3. Politiek-Correcte TWEEZAKKERIJ is duidelijk troef, conform het adagium der zich democratisch wanenden van het Cordon DISCRIMINATOIR ; “andermans’ volk eerst, Eigen Volk kan verrekken”

  4. De kracht van verandering is sinds 1/1/2013 verworden tot de kracht van continuïteit, nl. een voortzetten van het Antwerpse socialistische discours. Gingen we dat niet aanpakken? Gingen we dat niet stop zetten? Wel nee, we doen gewoon verder en we slaan alle beloftes in de wind zoals zovelen het ons op het Schoon Verdiep al hebben voor gedaan! Wie gelooft die lanterfanters en hun zogenaamde verandering nog?? Bedieners van de multikullers en de kroon!

  5. Hahaha de wever bart de kracht van de krachtelooosheid, hij is PRO MULIKUL maar is zo leep dat niet in zijn programma te zetten, we weten dat er veel DOMME kiezers zijn maar blijkbaar vertrouwt de achterbakse foefelaar (en buiten de uren BENDEleider van de nva) toch niet genoeg op het non intelect van de DOMME kizer en hult zijn ware bedoelingen (GEEN REET interesse voor een onafhankelijk Vlaanderen) in latijns gezever en nog meer wollig geleuter bij monde van zijn handlangers (of kornuiten).

Comments are closed.