‘Vrije’ mening in Duitsland…

die identitairen15 zwaar bewapende SEK-agenten (Spezialeinsatzkommando – vergelijkbaar met het SIE/Speciale Interventie Esquadron van de belgische politie) bestormde afgelopen maandag de woning van de Berlijnse student kunst en tevens schilder Hagen Vogel. Ze trapten de deur van zijn woning in en onder bedreiging van machinegeweren werd hij tegen de grond gedrukt.

Van welke misdaad werd hij beschuldigd? Terrorisme? Drugshandel? Wapenhandel? Mensenhandel? Geweldpleging? Neen, zijn misdaad was dat hij een portret van 1,90 meter op 2,80 meter had geschilderd van Adolf Hitler en dit in zijn woning hing.

Hagen Vogel verklaarde dat hij hoe dan ook geen enkele affiniteit heeft met Hitler en zijn ideologie maar dat hij een taboe wilde doorbreken en met dit schilderij een pleidooi voor de volledige vrijheid van kunst wenste te houden. Ander werk van Hagen Vogel vind je hier:
http://hagendasgenie.wix.com/hagen

Vrije mening in Duitsland (2)

In het Duitse Lüneburg is er een einde gekomen aan een reeds 4 jaren durende geval van broodroof. Een verzorgster in een kinderverblijf werd in 2010 geschorst. Pleegde ze fraude? Mishandelde ze kindjes? Was ze veelvuldig en onrechtmatig afwezig? Niets van dat alles, ze werd geschorst omdat haar partner actief is binnen de NPD. Zelf is ze nooit betrokken geweest bij welke politieke axie dan ook, ook heeft ze nooit – al haar collega’s zonder uitzondering verklaarden dat – op enige wijze ‘rechtse taal’ geuit of de kinderen op welke wijze dan ook beïnvloedt.

In 2011 verbrak het gerechtshof op deze gronden de schorsing en moest de kinderverzorgster terug aan het werk gesteld worden. Hierop werd een histerisch comité ‘Eltern genen Rechts’ (Ouders tegen rechts) opgericht dat door boycot-acties en klasbezetting protesteerde tegen de tewerkstelling van het ‘Rechtse monster’.

In onderling akkoord tussen de stad Lüneburg en de betrokken werkneemster werd de tewerkstelling beëindigd.

Vrije mening in Duitsland (3)

Op maandag 1 juli werd in Dresden het ‘Zentrum für Jugend, Identität und Kultur’ geopend. Dit is een initiatief dat tot stand kwam onder impuls van Blaue Narzisse, een vormingstijdschrift en -webstek dat zich speciefiek richt tot scholieren en studenten. Blaue Narzisse treedt ook op als de spreekbuis van Die Identitären in Duitsland en Oostenrijk.

Naar aanleiding van de opening van dit centrum was naar traditie ook de gewelddadige carnavalgroep genaamd ‘antifa’ met een 50-tal potsenmakers aanwezig. Ook de politie liet zich niet onbetuigd. Neen, ze arresteerden de antifa niet, integendeel. In de aanloop naar deze opening bezochten ze de inwoners van de straat waar dit nieuwe centrum geopend zou worden om te waarschuwen voor het verschrikkelijke feit dat zich zou voltrekken, nl. de opening van dat bewuste ‘Zentrum für Jugend, Identität und Kultur’.

Meer info over dit centrum vind je hier:
http://www.blauenarzisse.de/index.php/gesichtet/item/3846-zentrum-fuer-jugend-identitaet-und-kultur

Vrije mening in Duitsland (4)

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn: er geldt vrije meningsuiting in Duitsland voor zover ze links is. Het is echter grappig vast te stellen dat de Linkschmenschen af en toe gebeten worden door hun eigen vlooien. Naar aanleiding van de sluiting van een antifa-kraakpand in Keulen, krijgt de Oberburgemeister (SPD = socialist) van Keulen politiebewaking omdat deze sluiting door de zòò vredelievende antifa slecht verteerd wordt.

Het ‘Autonomen Zentrums’ werd in 2010 gekraakt, waarop de stad Keulen deze situatie regulariseerde onder vorm van de spreekwoordelijke symbolische frank voor de antifa-krakers. Omdat deze overeenkomst vanaf 1 juli opgezegd werd omdat stad Keulen het pand aan de het pand grenzende school te beschikking stelt, verwachten de politiediensten dus gewelddadig protest.

De woning van de Oberburgemeister word ondertussen reeds aangepakt. Meer info over dat rovershol:
https://www.facebook.com/pages/Autonomes-Zentrum-K%C3%B6ln/157551310970995

(bron: Radio Rapaillle)