C-130De media doen wild over het aantal vreemdelingen dat vrijwillig terugkeerde en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block wordt in één trek opgehemeld voor haar beleid. De waarheid is – wat had u gedacht – net iets minder rooskleurig.

In 2012 werden niet minder dan 76.497 bevelen (BGV) afgegeven aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen om het grondgebied te verlaten. “Een nooit gezien cijfer”, aldus kamerlid Filip De Man van het Vlaams Belang. “Vanaf 2012 wordt weliswaar een nieuwe methode gehanteerd om de statistiek op te stellen, maar er is hoe dan ook sprake van een spectaculaire stijging van het aantal afgeleverde BGV’s. Immers, volgens de nieuwe berekeningsmethode werden er in 2011 ‘slechts’ 53.151 BGV’s afgegeven. Het aantal nam dus in 2012 met bijna 44% toe ten opzichte van 2011. Het is overbodig te herhalen dat de overgrote meerderheid van deze ‘bevelen’ in de goot gemikt worden door illegale vreemdelingen.”

De hoerakreten over het ‘terugkeerbeleid’ van De Block missen derhalve elke grond: “Tegenover de 76.497 BGV’s van 2012 stonden slechts 9.491 gedwongen repatriëringen en vrijwillige terugkeerders. Van slechts 12,4% van de in 2012 afgegeven BGV’s kan dus met zekerheid worden gezegd dat ze effectief werden uitgevoerd. Van zeven op acht uitgeprocedeerden of onderschepte illegalen weet De Block dus hoegenaamd niet of zij gevolg hebben gegeven aan het BGV.”

En het is overigens niet omdat vreemdelingen het land worden uitgezet, dat ze ook effectief op hun bestemming aankomen: “Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt 78% van de personen die worden doorverwezen naar een open terugkeerplaats daar nooit aan. Dat veel van deze vreemdelingen ‘autonoom’ zouden vertrekken, is een bewering die de staatssecretaris op geen enkele wijze hard kan maken. Het laat zich raden dat de meesten hun illegaal verblijf gewoon voortzetten in afwachting van regularisatie.

In de praktijk is er dus sprake van een gedoogbeleid ten aanzien van illegaal verblijf. “De triomfberichten van Maggie De Block over de terugkeercijfers zijn niet minder dan ordinair boerenbedrog. Het ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ is meer dan ooit een vodje papier.”

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Vrijwillige terugkeer gestegen? Vergeet het maar!”

 1. EigenVolkse Schildwacht

  Bij ons in Antwerpen is het er van vergeven ! Dat is een publiek geheim , maar waarom controleert de Politie niet of ze over het nodig visum in hun reispas beschikken, indien van buiten de EU ????? Daar er toch geen sanctie op staat wanneer ze een bevel tot uitwijzing weglachen, waarom zouden ze er zich dan om bekommeren. ? Belzeike gaat kapot aan zijn als politiek-correcte “verdraagzaamheid” vermomde PERMISSIVITEIT tegenover andermans volk en repressieve strictheid tegenover telgen van het Eigen Volk ! Dit is conform de politiek-correcte vuistregel ; “andermans volk eerst, Eigen Volk kan verrekken” ! Rijdt eens met het openbaar vervoer doorheen Antwerpen en “geniet” van de Babylonische spraakverwarring als resultaat van wat andermans volk doorheen GSM’s krijsen of elkaar toebrullen. Het Eigen Volk is te herkennen aan hun zwijgzaam ingetogen gelaten fatalisme ! Hoe masochistisch van ons dat wij zonder protest tegenover het xenofiel nestbevuilend PoCo-Systeem onze contreien laten veroveren en bezetten en ze zelfs op puur en onversneden xenofiele wijze naar hier lokken met het OCMW snoepkraam, dat het Eigen Volk met HUN belastingsgeld sponsoren moet nolens volens ! Het is niet moeilijk dat “vluchtelingskens”(sic) dan niet naar het voor hen dichtsbijzijnde “veilige” land gaan of naar één onzer buurlanden maar naar HIER bij het tot politiek-correcte “verdraagzaamheid”(sic) veroordeelde Eigen Volk ! Het leger heeft toch als kerntaak onze grenzen tegen indringers te beschermen, zet het dus in, bajonet op het geweer, om actief op zoek te gaan naar wie hier niet dient te zijn ; illegaal verblijf (en collaboratie daarbij) zijn immers een “misdrijf” waarop het Strafwetboek celstraf stelt en dus GEEN beloning zoals “regularisatie”, die trouwens een “discriminatie op basis van (nationale) afkomst” impliceert, vermits mensen met de Belzeikse nationaliteit WEL gesanctioneerd worden indien gevat bij het plegen van om het even welk “misdrijf” ! Denk eraan in het stemhokje volgend jaar zodat BELGIE BARST omdat regeringsvorming zal vastlopen !

 2. Jean Marie TYTECA

  Tijdens mijn loopbaan heb ik persoonlijk duizenden Bevelen om het Grondgebied te verlaten, in opdracht van de D.V.Z., afgeleverd. De meesten werden in de vuilnisbakken, juist buiten het bureel, gegooid. Bij het opnieuw aantreffen van de illegaal, buiten de verplichte datum op het vodje, besliste de dienst ofwel een nieuw bevel op te maken of de zaak zo te laten. Tijdens de behandeling (ongeveer 2 uur)werden zij natuurlijk beloond met een OCMW-halal voedselpakket.
  De oorzaak van de vermindering van de Bevelen ligt in het feit dat de vingerafdrukken meer en meer worden gescand zodat men ogenblikkelijk de verscheidene aliassen van de illegaal kent en men zo doende geen nieuw bevel meer uitschrijft ongeacht of het vorige bevel verlopen was. Maar ja, er zijn verkiezingen in 2014.

 3. Georges Pauwels

  In mijn gemeente zie ik dezelfde taferelen.De vreemdelingen hangen hier de ganse dag rond in het centrum.Ze hebben natuurlijk geen werk, en krijgen een forse uitkering met veel kindergeld.De brave werkende Vlamingen moeten smorgens vroeg het bed uit om een ganse dag te gaan werken en belastingen betalen.Bij mooi weer zitten de vreemdelingen een ganse dag op de stoepen van hun moskee te palaveren en thee te drinken.Jongeren hangen rond en bezetten vooral de banken waar de mensen op de bus staan te wachten.De oudere menen moeten recht staan omdat de vreemdelingen de zitbanken gebruiken en luide discussies voeren over hun helden daden.Je ziet ze eerst vanaf de namiddag want meestal liggen deze kerels in hun bed tot de middag.Ze hebben toch niets te doen.En wij Vlamingen maar belastingen betalen om vooral de uitkeringen en het vele kindergeld van deze kerels te betalen..Helaas

 4. Waarom zouden ze weg gaan leven op ons kosten betaald worden om niets te doen ik heb 1350 Euro heb 45 jaar gewerkt men moet men plan trekken en de leeglopers krijgen geld om niets te doen en genieten van alles het is allemaal om stemmen te ronselen voor de politiekers
  de rest is voor hun geen belang als de sociale kas zal leeg zijn zal het wel een ander oplossen
  met de belastingen te verhogen ;

 5. YEP !!!! Ondervind ik hier in en rond mijn omgeving !!! “”””” Het laat zich raden dat de meesten hun illegaal verblijf gewoon voortzetten in afwachting van regularisatie.“ “””” En DIT SPELLETJE is al JAREN aan de gang : 25 JAAR !!!! Ze trekken effen over de grens , bij vrienden en keren na een 3 tal maanden terug !!!

Trending

%d