[POLL] Wie moet eedaflegging Filip verstoren?

van-rossem Binnenkort gaat het symbool van de onderdrukking van de Vlaamse meerderheid door de Franstalige minderheid, de belgische koning, zijn eed afleggen in het belgische parlement.  Bij zijn ‘blijde intredes’ nadien zullen vele honderden gewone Vlamingen betogen en gevangeniscel en matrak trotseren.  Maar bij de vorige eedaflegging van Albert durfde in het parlement geen enkele Vlaamsnationale verkozene zijn mond opentrekken.  De eer voor het verstoren van de eedaflegging ging zo naar de moedige anarchist Van Rossem, die ‘leve de republiek’ riep en daarvoor eeuwig respect verdient.

Nooit eerder zaten er zoveel verkozenen in het parlement die zich op het Vlaamsnationalisme beroepen.  Wie moet er volgens jou deze keer de eedaflegging van Filip verstoren?

13 comments

 1. VB en NVA samen! Dat zou pas een signaal zijn!! En een overwinning!! En een stap vooruit!! Wedden dat velen dan met de “poepers” zitten?

 2. Alle VB- en N-VA-verkozenen in koor?

  Maar dat is misschien een wensdroom…

 3. Als een verstoring van de eedaflegging stemmen oplevert bij de verkiezingen, moet je dat zeker doen …

 4. Wil er u toch attent op maken dat de voltallige Vlaams Blok-fractie bij de eedaflegging van Bert 2 is buiten gebleven! Om het regime toch zenuwachtig te maken hadden de parlementsleden toen in een nabij gelegen café (Brialmont) afgesproken. En, zenuwachtig waren ze, een helikopter van de Rijkswacht is de ganse dag boven het café blijven ‘hangen’! :-)

  NVDR: En vindt u dat nu zelf een geslaagde, indrukwekkende actie van Vlaamsnationale verkozenen? Kunt u begrijpen dat sommige mensen dit weinig moedig, een beetje onnozel en alleszins niet rebels en revolutionair vinden? Dat sommigen van Vlaamsnationale verkozenen actie verwachten op de plaats waar het er toe doet: IN het parlement, TIJDENS de eedaflegging, VOOR het oog van de wereldpers?

  1. Anderzijds moeten we ons afvragen of nationalisten überhaupt iets te zoeken hebben in het federaal parlement. Surtout tijdens de eedaflegging van een bobo.

   Ik kan het wegblijven van de VB-fractie en in dit geval de voltallige N-VA-fractie zeker begrijpen. Die lege zetels geven aan het buitenland evengoed een duidelijk signaal.

   1. Bert, van die lege stoelen zullen we jammer genoeg niet veel zien! De kamer wordt immers omgebouwd zodat ook de senatoren en andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ er plaats kunnen nemen! Het is daar dan ‘vollen bak’ !

   2. Nonsens. Die lege zetels vallen totaal niet op en geven geen enkel signaal. Ofwel weigert men zitting te nemen in het belgisch parlement, legt men de eed niet af en laat men de zetels dus altijd leeg. Ofwel gaat men wel zetelen en strijkt men de belgische wedde op, maar dan doet men op cruciale momenten datgene wat men van een Vlaamsnationaal verkozene mag verwachten: zijn mening uiten. Op het ogenblik dat de wereldpers live de eedaflegging van een nieuwe onverkozen Franstalige tiran verslaat, moeten Vlaamse rebellen luid van zich laten horen. Anders heeft Vlaamsnationale politiek geen enkele zin meer. Wat voor zin heeft het trouwens, dat actiegroepen gewone Vlamingen afsturen op Blijde intredes, die dan klappen en GAS-boetes riskeren, als onschendbare parlementairen hun protesttaak ontvluchten? Het VB zal op 21 juli een cruciale keuze maken, want het is wellicht voor lange tijd de laatste keer dat zoveel VB-parlementairen zetelen. Brave bezigheidstherapie in commissietjes over punten en komma’s tot het licht uitgaat? Of opnieuw in plenaire tijdens de eedaflegging vooraan op de barricades? Ik ben benieuwd.

   3. Waarschijnlijk zal de regie er wel voor zorgen dat die lege zetels dan niet of nauwelijks in beeld komen. Maar tal van respectvolle acties (zitten roepen en scanderen lijkt mij niet echt een optie) zijn mogelijk, zoals met de rug naar de koning gaan staan tijdens zijn eedaflegging, ieder VB en N-VA fractielid die een Vlaamse Leeuw in de hoogte houdt of een bord ‘wij wensen een Republiek’, enz.

  2. Ik had het ook liever een beetje militanter gezien! Maar bon, het was een moeilijke keuze die altijd wel door iemand zou afgekeurd worden. Zowel aanwezigheid als afwezigheid had op kritiek gestuit. Wegblijven – Vlaamsnationale verkozenen hebben niets verloren op belgicistische festiviteiten – was wellicht de beste optie!

Comments are closed.