Islamitische school Ibn Ghaldoun sluit de deuren!

Ibn GhaldounDe kogel is door de kerk moskee: de enige Islamitische middelbare school in Nederland sluit de deuren na de examens. De school zal daarenboven opgaan in een christelijk samenwerkingsverband van andere scholen in het Rotterdamse.

Rond de eeuwwisseling werden er twee islamitische middelbare scholen opgezet. Eén in Amsterdam en deze in Rotterdam. Beiden stonden vanaf de start onder druk wegens zwak tot zeer zwak onderwijs en (facilitering van) fraude. De school in Amsterdam werd twee jaar geleden al gesloten en nu is het voorbij met het officieel islamitisch onderwijs in Nederland. Het onderwijs waar de godsdienst belangrijker was dan kinderen voorbereiden op een toekomst in de maatschappij. Het meest bekende rolmodel overigens waar de leerlingen zich aan op konden trekken was de voormalige leerling van Ibn Ghaldoun, islamitisch terrorist Samir Azzouz.

Het was een erezaak om deze school open te houden. Dat Ibn Ghaldoun drie miljoen euro aan schulden opbouwde en als zeer zwak bekend stond, daar ging iedereen aan voorbij. Het prestigeproject was belangrijker dan de educatieve toekomst van de leerlingen. Er moest natuurlijk wel wat gebeuren. Mooie plannen werden gemaakt, fraude met examens gefaciliteerd.

Vanaf de examens van 2011 ging de afdeling VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) van de kwalificering ‘zeer zwak’ naar een van de beste VWO-afdelingen in Nederland. Twee jaar lang haalden 100% van de leerlingen hun examens… Pappen en nathouden werkt een lange tijd. Twee jaren lang werden de examens gedeeld door de zoon van de voormalige directeur aan zijn medeleerlingen op school en vrienden in andere steden.

Maar de luchtbel spatte uiteen toen de examens op internet terecht kwamen. Het schoolbestuur en de socialistische politici deden aan ‘containment’. Teksten als: “De gehele school bukt nu onder het wangedrag van twee fraudeurs.” en bestuurslid Tonca in het programma Knevel en van der Brink: “Het is allemaal RASIESME!” konden het deksel toch niet op de ketel houden. De politie zat er bovenop, de media bleven wroeten – ondanks het geweld van de leerlingen tegen journalisten – het Identitair Verzet deed de deur alvast op slot.

Er zitten nu al tien leerlingen vast voor het stelen, frauderen en de distributie van gestolen examens. Over een paar dagen worden de cijfers bekend van de herexamens die elke leerling op Ibn Ghaldoun moest maken. Zouden ze weer de 100% benaderen? Wat de reden werkelijk mag zijn: islamistisch onderwijs is voor de komende jaren een gepasseerd stadium door het wanbeleid van de verschillende besturen. Dit laatste onder leiding van Ayhan “Rasiesme’ Tonca.

De pijn die de sluiting heeft veroorzaakt bij het bestuur zal vast wel voor een gedeelte verzacht kunnen worden door het vele geld dat door fraude is verdiend de afgelopen jaren…