sarah smeyers nvaGeregeld mag VLD-staatssecretaris voor vreemdelingen van de klassieke media felicitaties in ontvangst nemen omdat ze toch ‘zo’n goed werk levert’. Ook Alexander De Croo blijft de leugen herhalen dat De Bock ‘bespaart’ – terwijl ze alleen minder geld uitgeeft dan ze aanvankelijk extra had gekregen. De N-VA wijst op recente nieuwe officiële cijfers van Eurostat die aantonen dat de Belgische asielcijfers nog altijd veel slechter zijn dan het Europese gemiddelde.

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers: “Om het beleid van Maggie De Block correct te beoordelen, moeten we kijken naar drie cijfers: het aantal asielaanvragen, het aantal positieve beslissingen (erkenningen als vluchteling) en het aantal oneigenlijke aanvragen (misbruik van verblijfsprocedure door personen die duidelijk niet in aanmerking kunnen komen voor het vluchtelingenstatuut). En wat blijkt: op alle drie die punten scoort België slechter dan het Europese gemiddelde. Jazeker, het gaat eindelijk beter. Maar voor triomfalisme is het te vroeg. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel.”

1. Er worden meer aanvragen dan gemiddeld ingediend (Bron: Eurostatcijfers van 4 mei 2013)

In 2012, toen staatssecretaris De Block een volledig jaar asiel en migratie onder haar bevoegdheden had, trok België nog steeds vier maal meer asielzoekers aan dan het Europees gemiddelde. Ter herinnering: in 2011 was dat circa 4,5 maal. Er is dus sprake van een verbetering, maar we zitten nog altijd ruim boven het EU-gemiddelde.

2. Meer aanvragen dan gemiddeld hebben geleid tot een positieve beslissing (Bron: Eurostatcijfers van 18 juni 2013)

België trekt onevenredig veel vluchtelingen aan. Per 100 000 inwoners werden in België 54 vluchtelingen erkend. Terwijl het Europese gemiddelde op 20 lag, minder dan de helft dus. En ook in de buurlanden liggen de cijfers duidelijk lager (Frankrijk: 22; Duitsland: 27; Nederland: 35 per 100 000 inwoners).

Sarah Smeyers: “Echte vluchtelingen verdienen uiteraard erkenning, bescherming en een nieuw leven. Maar waarom kunnen hierover geen Europese afspraken gemaakt worden zodat iedereen zijn deel doet? Waarom zet staatssecretaris De Block dit dossier niet op de Europese agenda? Nu vangt België, in relatieve termen, meer dan twee keer zoveel vluchtelingen op als het Europese gemiddelde. Wanneer elke lidstaat zijn verantwoordelijkheid neemt, gaat iedereen erop vooruit: zowel de vluchtelingen als alle andere burgers.”

3. Erg veel vreemdelingen maken misbruik van de asielprocedure (Bron: Eurostatcijfers van 18 juni 2013)

In België leidden slechts 22,6 procent van de asielaanvragen uiteindelijk tot een positieve beslissing. Sarah Smeyers: “Dat betekent dat bijna 80 procent van de aanvragen ingediend wordt door vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor het vluchtelingenstatuut. Velen maken dus nog steeds oneigenlijk gebruik, zelfs misbruik, van de asielprocedure.”

Opnieuw doet België het merkelijk slechter dan het Europese gemiddelde (28,2 procent). België trekt dus nog altijd een stuk meer oneigenlijke asielaanvragen aan dan andere lidstaten. In Nederland wordt zelfs 41,1 procent van de aanvragen positief afgesloten. Nederland doet het zo bijna twee keer zo goed als België.

Sarah Smeyers: “Ten slotte tonen de Eurostat-cijfers nogmaals aan dat er in België nog gesleuteld moet worden aan de beroepsprocedures. Want 97,4 procent van de vreemdelingen die in beroep gaan tegen een negatieve asielbeslissing, krijgt in beroep ook ongelijk. In slechts 2,6 procent van de gevallen worden ze alsnog als vluchteling erkend. Tegelijk toont dit aan dat onze asieldiensten goed werk leveren, want ze worden bijna nooit teruggefloten door de rechters in beroep. Ik wil ze daarvoor uitermate danken, want enkel zo kan men garandere dat wie recht heeft op bescherming, die ook effectief krijgt.”

vluchtkerk

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “N-VA: ‘Asielcijfers nog altijd slechter dan Europees gemiddelde’”

  1. OCMW Snoepkraam, Sinxenfoor

    Ik zal mijn bollewinkel eens sluiten dan zullen ze wel wegblijven !

  2. Jean Marie TYTECA

    De NVA zit in de mogelijkheid om er in Vlaanderen iets aan te doen, doch hun minister Bourgeois vindt het nog altijd goed en stelt geen voorwaarden bij de vrijblijvende inburgeringscursussen.

  3. Als de socialen zekerheid zal op zijn eb wie zal ze later hun pensioen betalen als ze er nooit voor betaald hebben :

  4. België wordt door Europa beboet indien zijn begrotingstekort te groot is. Waarom beboet Europa België niet als het aantal (illegale) asielzoekers dat het op zijn grondgebied toetaat (veel) te hoog is? Het aantal asielzoekers naar beneden drukken zou alvast een niet te versmaden vermindering van het begrotingstekort betekenen.

Trending

%d bloggers liken dit: