Bart De Valck: “We zetten een punt achter een generatie na-oorlogse Vlaamse voormannen”

bart de valckHet dankwoord aan Luc Vermeulen, verwoord door Bart De Valck van het Taal Aktie Komitee, kon niet uitblijven. Lees het hieronder.

Met ‘de afzwaai’ van Luc Vermeulen als kopstuk van de Heel-Nederlandse actiegroep Voorpost, nemen we niet alleen afscheid van dé Vlaams-nationalistische actieleider met de langste staat van dienst, maar zetten we ook een punt achter een generatie na-oorlogse Vlaamse voormannen.

Luc Vermeulen vertegenwoordigde die jonge Vlaamse militanten die in de naweeën van de Belgische repressie de Vlaamse beweging in de zestiger jaren uit de catacomben sleepte tot op de barricaden van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Net zoals de ere-voorzitter van TAK, Erik Crommelynck in vaak moeilijke tijden en omstandigheden het voortouw nam om tegen politieke Belgicistische tendensen in, openlijk de Vlaamse onafhankelijkheidskaart te trekken.

Het is geen publiek geheim dat er gedurende al die jaren vaak wrevelmomenten waren tussen de twee toonaangevende actiegroepen TAK en Voorpost. Ook ik ondervond dat er vaak onenigheid was over de stijl en de strategie van het actievoeren. Los van de soms opgeklopte concurrentiemomenten, blijft de figuur van Luc Vermeulen garant staan voor koelbloedig, rustig en zakelijk gedrag voor en tijdens de acties. Voor- en tegenstanders kunnen alleen maar beamen dat Luc Vermeulen een betrouwbare partner was in het onderhandelen met de ordediensten.

Ook hij had een vaderlijke kijk op het wel en wee van zijn militanten. Respect voor de veiligheid en de inzet van de militanten zijn eigenschappen die een groot actieleider sieren en geloofwaardig maken.

Ik wens Luc alle verdiende rust toe, alhoewel het bloed kruipt waar het niet heen kan. Luc wat kennende zal hij het na een tijdje toch niet kunnen laten om zijn schouders onder één of andere Vlaams-nationale campagne te steken.

Luk het ga je goed in je verdere ‘burgerlijke’ leven.

Houzee,

Bart De Valck
Namens het Taal Aktie Komitee

P.s.: ondertussen werd reeds benadrukt dat Luc enkel het zwaard van eigenaar verwisselde, maar dat zijn strijd en inzet niet stopt door deze wissel. Luc blijft voor alle duidelijkheid op de barricades staan, schouder aan schouder met kersvers actieleider Nick.

One comment

  1. NEEN, zet er ter afscheid een UITROEPTEKEN achter !

Comments are closed.