JOBBIK neemt spreekgestoelte in tegen uitverkoop Hongarije

jobbikdemo1Op eis van de EU werd onlangs in Hongarije een nieuwe wet goedgekeurd die het mogelijk maakt voor buitenlanders om de uitstekende Hongaarse landbouwgronden op te kopen. Voor het succesvolle rechts-nationalistische Jobbik is die stap onaanvaardbaar: na decennia socialisme heeft het land nauwelijks industrie en bedrijven en de waardevolle landbouwgrond is dan ook zowat het enige ‘kapitaal’ dat het land rest. De uitverkoop daarvan zal volgens Jobbik leiden tot een situatie waarin Hongaren opnieuw enkel in loondienst nog Hongaarse grond mogen bewerken – die zal opgekocht worden door rijke buitenlanders en ondernemingen. Een terugkeer naar… de Middeleeuwen dus.

De Jobbik-parlementsleden namen uit protest het spreekgestoelte in tijdens de zitting, met een spandoek met daarop de tekst: ‘Uitverkoop van Hongaarse grond: hoogverraad’.

5 comments

 1. Er is helemaal geen sprake van een UITVERKOOP. Niemand HOEFT zijn grond te verkopen! Het is alleen mogelijk om nu als buitenlander een groter stuk grond te kopen, wat buiten de bebouwde kom ligt, dan voorheen. De Partij JOBBIK is schadelijker en gevaarlijker voor het land dan het evt. verkopen van grond!

  1. Neen , JOBBIK onderneemt tenminste iets om de billijke belangen te behartigen van het Hongaars Eigen Volk te behartigen !

   1. De belangen van het Hongaars Eigen Volk? De belangen van de staat! Binnen de EU werd er al lang geleden afgesproken dat de nieuwkomers (de nieuwe landen) het moratorium per 2011 zouden opheffen. Het moratorium voor grondverkoop aan buitenlanders is voor Hongarije al uitgesteld tot 2014, met instemming van de EU. De Hongaarse regering heeft nu een nieuwe wet aangenomen voor de regulering van landbouwgronden: ook voor andere inwoners van de EU wordt het mogelijk om landbouwgrond te kopen in Hongarije. De betreffende kopers moeten dan wel minimaal drie jaar in Hongarije woonachtig en werkzaam zijn.
    In Hongarije is er zowel van links als rechts kritiek. De staat heeft nogal wat landbouwgrond in handen! Het is niet zo moeilijk om te voorspellen hoe (en aan wie) de staat straks haar grond gaat verkopen! (Vergelijk de situatie met de tabakswinkels)
    De Hongaarse boeren die eigen landbouwgrond bezitten hebben van deze wet niet veel te vrezen. Het is de staat die deze wet straks gaat uitbuiten! Daarover schrijft de (niet objectieve) verslaggever niets.
    Ook mis ik in het verhaal dat JOBBIK het hele lidmaatschap van de EU niet ziet zitten en daarom zo hoog van de toren blaast.
    Kortom: de verslaggever weet niet van de hoed en de rand… Zijn betoog dat JOBBIK misschien een inspirerend voorbeeld kan zijn voor andere nationalistisch partijen slaat in dit geval ook nergens op, want in bijna alle EU landen is dit moratorium al lang afgeschaft.
    Verder krijgt Hongarije ook vanuit de EU nogal wat subsidie m.b.t. de landbouw… dat wordt met graagte geaccepteerd… over buitenlandse investeringen gesproken.
    Daarnaast zijn er nogal wat Hongaren die in Nederland (noodgedwongen) in de land- en tuinbouw werken. Zij willen graag in Hongarije aan de slag en kunnen haast niet wachten totdat een investeerder hen daar werkgelegenheid biedt.

 2. tot nu toe is Hongarije bezig geweest met maatregelen om het opkopen van landbouwgronden door buitenlanders net tegen te gaan. Het nieuws in dit artikel, dat de eu hongarije dwingt tot anders, ben ik nog nergens tegen gekomen. Kan ook de bron genoemd worden van dit nieuws/

 3. Groot gelijk want dergelijke uitverkoop kan toekomstige werkgelegenheid voor het Hongaarse Eigen Volk ferm schaden !!!!

Comments are closed.