blokHet Antwerpse Kiel staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Niet vanwege nieuws omtrent het verdwenen Beerschot, maar wél omdat enkele hysterische vreemdelingen van een interne zaak in een school een staatszaak willen maken.

Een 23-jarige leerkracht wordt door enkele moeders beschuldigd van handtastelijkheden in de Kielse basisschool De Blokkendoos. Over de zaak kunnen we enkel citeren wat de Gazet van Antwerpen te weten kwam na inzage van een doktersattest in deze zaak: “Het kind is bang tijdens het onderzoek en wil zijn ondergoed niet uit doen, terwijl hij voordien net wel graag werd onderzocht.” Verder gaan wij niet voor dokter, psycholoog, advocaat of rechter spelen.

Maar dat doen deze hysterische vreemdelingen echter wel. En het resultaat is onder andere dat de school vroegtijdig de deuren gesloten heeft dit schooljaar én dat Najet Mejdoubi, de vrouw die als eerste klacht indiende, een betoging gaat organiseren aan de bewuste school. Waar gaan we naartoe in feite?

De conclusie is triest, maar duidelijk: de allochtone gemeenschap heeft de Antwerpse gemeenschap goed bij zijn pietje. De Blokkendoos is een concentratieschool, zoals er wel meer zijn in Antwerpen. Vlaamse kinderen zal je er amper tot niet vinden. Alles in deze controverse heeft dan ook te maken met beschaving, want in een school met een gezonde mix aan leerlingen, of overwegend Vlaamse leerlingen, zal je deze toestanden niet meemaken.

Of moeten we het normaal vinden dat ouders hysterisch aan de schoolpoort staan te krijsen vanwege een zaak die uiteindelijk enkel de school, de betichtte lerares en de ouders van het mogelijke slachtoffer aangaan? In een rechtstaat wordt deze zaak grondig onderzocht en zal aan de hand van de bewezen(!) feiten beslist worden of de lerares mag blijven werken of niet.

In De Blokkendoos ging het er net iets anders aan toe zoals we nu weten. Bedreigingen, hysterisch gekrijs en dies meer zorgden voor een vroegtijdig sluiten dit schooljaar van de basisschool. Enerzijds toont dit het gebrek aan karakter aan van de schooldirectie en het lerarenkorps dat deze bedreigingen en verwijten niet weet te counteren en anderzijds toont het een duidelijk verschil van beschaving aan tussen de vreemdelingen enerzijds en de Vlaamse Antwerpenaren anderzijds, zoals reeds hierboven vermeld werd.

Als kers op de taart krijgen we nu politicoloog Mohamed Benhaddou die de schuld van deze hetze legt bij de politiek, die uiteraard racisme en discriminatie in de hand werkt. “De allochtone gemeenschappen voelen zich tweederangsburgers. Nog steeds. Discriminatie en racisme waren en zijn een structureel gegeven. En dat leidt tot een continu gevoel van wantrouwen”, aldus wise-guy Benhaddou.

Hij wil daarom de politiekers opvoeden. Ja hoor, u leest het goed: “Laat ons daarom onze politici opvoeden naar meer democratische waarden. Een soort inburgeringscursus voor politici. Een cursus die hen leert democratisch te denken en af te stappen van kortetermijn oplossingen en goedkoop electoraal scoren. Want het ‘wij’ bestaat in Vlaanderen nog lang niet. Toch niet een ‘wij’ dat, wanneer we het uitspreken, zowel aan mij als aan u doet denken.”

De wereld op zijn kop.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

28 reacties op “Betoging tegen De Blokkendoos; alles is de schuld van de racistische politiek!”

 1. Ja zo zie je maar multicultuur zorgt alleen maar voor misverstanden. Man toch waarom komen die toch allemaal hier wonen?

  1. Vraag me af waar Jozef De Witte zit nu hoor je hem niet om tegen die bende kop vodden een proces te spannen de juf is naar een psycholoog in behandeling en de directie is een onder duik adres voor de bande gillende kop vodden de moeder van het kind wordt in Nederland vervolgt en is naar België gevlucht ,moet hij niet tegen de moeder een proces spannen voor eer roof ,daar zal hij niet aan durven komen ,

 2. Het is steeds eenrichtings racisme, wij verstaan ze niet !

 3. Vlaamsblokkendoos

  Zou het geen hoogste tijd voor een Vlaamsblokkendoos voor autochtone kinderen en hun ouders te beschermen tegen dergelijke Intifada excessen vermits de Overheid toch ook andere vrije scholen subsidiëert o.a. Het Katholiek, Joods, Steiner- etc…Onderwijs en die worden toch ook niet als “segratie” beschouwd ?

 4. Vlaanderen is ONS land !

  Onthouden volgend jaar bij de verkiezingen, die voor mei gepland zijn. Het is hier immers ONS land !

 5. langzamerhand vind ik de naam Racist een Geuzennaam worden……

 6. Hoe meer men zo’n schouwspelen te zien krijgt, hoe meer racistisch ik word. Kan hen voor mijn ogen niet meer zien. Een tiental jaar geleden was ik me zelfs nog niet bewust van het woord racisme. Hoe heeft men dat zover kunnen laten komen, die multikul, echt verfoeilijk is het. Er komt nooit multikultuur, etnische volkeren (in groten getale, niet van enkelingen sprekende) zo verschillend van elkaar kunnen zich niet vermengen en vredig samenleven. We zullen altijd ‘wij’ en ‘zij’ blijven. Meer en meer problemen doen zich voor, een sluipend gif tussen een eens zo vredige bevolking. Allemaal gedaan, allemaal voorbij. In vredes naam zij dit bewerkstelligd hebben zou men publiekelijk aan de schandpaal moeten brengen. Wraak-, wraakroepend.

  1. Ik ook Tine. Kotsen doe ik ervan.

 7. “Taqiyya” misleidingstactiek aangewend ??????

  Zou de ECHTE drijfveer van de oproerkraaiers autochtonofobie kunnen geweest zijn ? Dat zullen we nooit weten vermits het PoCo-Systeem mlinstens de perceptie wekt dat autochtonofobie toch nooit enigerlei rechtspraak zou mogen krijgen !

  1. ‘Autochtonofobie’. Geniaal woord. Staat vanaf nu in mijn woordenboek. Verder wens ik de echte filantropen onder ons aan te sporen, om zoveel mogelijk het woord ‘allochtoon’ te gebruiken. Kwestie van die idioten in Gent en van het vodje ‘de morgen’ de gordijnen in te jagen.
   Eigen schuld dikke bult. (Vlaamse uitdrukking)

   Even het goede voorbeeld geven:
   allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon….. kopiëren-plakken…allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon allochtoon…

   En dan vrolijk mailen naar het vodje. Kwestie van een nuttige bezigheid te creëren voor de hoernalisten ter plaatse.
   :-)

 8. Muhajedin en Hoofddoek militie

  Joepie ons kinderen hebben een tiental dagen vroeger congé nu wij deze veldslag gewonnen hebben ! WIJ leggen ons wil op !

  1. Het is een leugen van de Marokkaanse de juf is onschuldig ,vraag me af welker slag je hebt thuis gehaald ,je moet de krant lezen ,

  2. Opgestoken wijsvingerl

   De juiste spelling is “ONZE wil” en niet “ons wil” ! Waar hebt gij leren schrijven in de Haagschool der Sahara, toch niet in de Blokkendoos ?????

 9. Het nieuwsblad schrijft op 22 juni:

  ‘ANTWERPEN – Bij het parket is een vierde klacht binnengelopen tegen de 23-jarige kleuterjuf van De Blokkendoos in Antwerpen. Maar intussen wordt ook alsmaar meer duidelijk over de mogelijke aanleiding van de heisa. Het gezin van het kleutertje rond wie de eerste klacht werd ingediend, wordt al twee jaar gevolgd door Bijzondere Jeugdzorg.’ Einde citaat.

  En als zelfs het nieuwsblad, gekend als de grote verdediger van al wat niet Vlaams maar liefst gekleurd is -allochtoon dus (eat your heart out ‘de morgen’ en c°)- haar vest draait, dan stinkt die affaire meer dan dat door de politiek correcte meute wil worden toegegeven.

  De muslima in kwestie was bovendien in Nederland al veroordeeld en nadien naar Antwerpen gevlucht, waar ze probeerde het vonnis te laten veranderen.

  Een onschuldige juf beschuldigen leek zeer ‘van pas komend’, teneinde de symptomen van kindermisbruik te verklaren die mogelijks door de allochtone vrouw en/of haar allochtone familie zélf zijn toegebracht.

  Ondertussen wordt tot zelfs in het verre marrokko de heisa opgedreven en de blinde woede tegen al wat Westers is ten top gedreven in een soort –voorlopig verbale- bloedwraak.

  Benieuwd of er -omgekeerd- Vlamingen die allochtone kindermisbruikers met de dood zullen bedreigen als blijkt dat de Antwerpse juf onschuldig is.
  Benieuwd of dit zal toegelaten worden en in de linkse pers op dezelfde manier zal uitsmeerd worden.
  Benieuwd of dan dit hele smerige allochtone zaakje een juridisch staartje zal krijgen.

  Sta mij toe dat uitermate te betwijfelen.

  Claude Pinet.

  1. Gazettenpraat of realiteit ?

   Ik heb dit artikel OOK gelezen dat verder o.a. vermeldt, letterlijk ;
   QUOTE
   “In gerechtelijke kringen gaat het gerucht dat het Nederlandse Gerecht haar de voogdij van twee andere (bedoeld wordt ; “kinderen”) zou hebben afgenomen en dat de vrouw AL EERDER GELIJKAARDIGE BESCHULDIGINGEN VAN KINDERMISBRUIK heeft geuit in een kinderdagverblijf…….”
   UNQUOTE
   Bron , Het Nieuwsblad van 22.06.13 blz 6

   Ge weet gij het dan al wel zeker !

 10. In September een Tweede Kielse Intifada ??????

  Waarom heeft ‘t Stad niet met hand en tand duidelijk gemaakt aan de tierende Hoofddoekjes Brigade dat “iedereen onschuldig is tot bewijs van het tegendeel” i.p.v. laf en laks en plat op de buik voor het joelend protest de duimen te leggen en deze veldslag te laten winnen door de kennelijjk losgeslagen Hoofddoekjes Brigade, die nu uiteraard de volgende maal NOG verder zal willen en kunnen gaan ????? Waarom werd het waterkanon niet tegen hen ingezet om te laten zien dat de Wet baas is en niet om het even welk anarchistisch straatprotest ? Waarom “deserteerde” de directrice naar het buitenland nadat ze één der enkelen , naar verluidt door de Hoofddoekjes Brigade , bedreigden was of zou geweest zijn ?
  Volgt begin september een Tweede Kielse Intifada ???? Gaat het Systeem objectief-correct onderzoeken of autochtonofoob racisme deels of geheel inspiratiebron zou kunnen geweest zijn of wordt van die piste politiek-correct afgeweken, langs LINKS over,de schouder kijkend ?
  WAT EEN LAFFE LAKSHEID VANWEGE HET STADSBESTUUR en wat een ridicuul arsenaal aan drogredenen die daarvoor uit de politiek-correcte duim gezogen werden ! Ik denk dat vele Antwerpse autochtonen nu onder plaatsvervangende schaamte gebukt gaan !

 11. En als ze hun zin niet krijgen zijn we plotseling ‘vaile rassiest’… hoe afgezaagd.

 12. Georges Pauwels

  De moslims zien hier blijkbaar weer een gelegenheid om hun racisme in het openbaar te kunnen uiten.Het is opvallend wanneer moslims tegen iets protesteren dat dit altijd gepaard gaat met heel veel lawaai maar ook met een enorme media aandacht.Moslims hebben altijd gelijk wanneer ze iets in hun hoofd hebben.Draai de rollen eens om.Laat eens een grote groep Belgische dames met veel lawaai aan de schoolpoort een moslima leerkracht ervan beschuldigen dat ze iets mispeuterd zou hebben? zonder bewijzen zoals het nu ook het geval is.Heel de moslimgemeenschap zou in opstand komen en er zouden op de vrt onmiddellijk debatten gevoerd worden met moslims over dit onderwerp.

  1. Ik denk dat ze intifada zouden inroepen mr De Witte zou er weer opvliegen en er een groot lawaai van maken ;

 13. Zijn ze hizer dzn ziende blind !?
  Kick’m back where they belong

 14. Inderdaad, Heer Dirk Verstraete, desbetreffende allochtonen zijn inderdaad tweederangsburgers. Niet omdat ze als MENS minderwaardig zouden zijn, maar omdat ze dit als BURGER zijn. By the way, politicoloog is geen door de wet beschermde benaming, het staat dus iedereen vrij zich “politoloog” te laten noemen, ook de domste van de domsten.

 15. Gehoord op TV: de moslima die de betoging wil organiseren, is in Nederland eerder uit haar rechten ontzet om twee van haar kinderen op te voeden. Mor ‘t is allemol schuld van rassiste school menier!

 16. Leve de multikul …

  1. Monoculturele Mon, Montenaken

   Olaf, de vermeende multiflauwekulti “verrijking”(sic) beperkt zich kennelijk tot om het even welke etnische minderheid, die er boekhoudkundig gezien het CREDIT van int, omdat de etnische meerderheid op politiek-correct brutale wijze de arm wordt omgedraaid door het ontaard autochtonofoob Systeem om massaal het DEBET af te dokken, tegen heug en meug ! Ge hebt gewoon brute pech om als autochtoon kind geboren te worden want het PoCo-Tweezakkerij-Systeem behandelt u dan als een ondermens ; “zwaar zwoegen, zwoel zweten, zwijgen en afdokken” ! ONTHOUDEN IN HET STEMLOKAAL volgend jaar, in mei naar verluidt.

  2. Monoculturele Mon, Montenaken

   Ja inderdaad leve de vermeende intermultiflauwekulti “verrijking”, die boekhoudkundig beschouwd, aan etnische minderheden dit CREDIT biedt maar wat door het PoCo-Tweezakkerij Systeem autochtonofoob wordt doorbelast op het DEBET van de etnische meerderheid die moet “zwijgen, zwoegen, zweten en afdokken ! Uw electoraal vonnis over de Tweezakkerij van het PoCo-Systeem volgt in mei volgend jaar. ONTHOUDEN ! Hoelang moeten wij nog dulden dat het PoCo-Systeem autochtonen als ondermensen behandelt ?

 17. Dirk Verstraete

  Tja, allochtonen ZIJN tweederangsburgers. Of hoe noem je mensen die met dezelfe middelen als iedereen er niet in slagen hetzelfde niveau te bereiken.

  1. Sluit school voorgoed en bied geen enkele plaats in andere school aan die sekte niet naar school geen kindergeld.Laat die ambasadeur zich bemoeien in marroko zal daar wel anders piepen.

   1. Ze hebben hier te veel gekregen en willen meer dat ze in hun land gaan kwetteren :

Trending

%d