Antwerps OCMW: besparen op ouderenzorg, investeren in illegalenzorg

ocmwantwHet tekort van het Antwerpse OCMW wordt in 2013 geraamd op 19,6 miljoen euro. In totaal moet het OCMW 8 miljoen euro besparen op zijn werking. Volgens Wim Van Osselaer, Antwerps VB-gemeenteraadslid, zullen de Vlaamse ouderlingen daar het grootste slachtoffer van worden. Tegelijkertijd wordt er geld opzij gezet voor de renovatie van een gebouw waar het OCMW illegalen verder op weg helpt in onze samenleving.

Wim: “Deze besparingen zijn nodig, zoveel is duidelijk. In de praktijk gebeuren deze besparingen echter voor het grootste deel via een vermindering van de dotatie van het OCMW aan het Antwerpse Zorgbedrijf. De besparingen bij het OCMW zelf zijn minimaal. Deze besparingen bij het Zorgbedrijf zijn vreemd, gezien de stijgende kostprijs van de vergrijzing, ook in de zorg. In de commissie voelde ik schepen Homans (N-VA) aan de tand i.v.m. de besparingen die het stadsbestuur wil doorvoeren bij het Zorgbedrijf. Uiteindelijk verantwoordde Homans de beparingen, die volgens haar niet ten laste zouden komen van de dienstverlening. Ondertussen hoor ik berichten over forse personeelsverminderingen bij het Zorgbedrijf,…”

Het Zorgbedrijf, waar voornamelijk Vlaamse ouderen voor hun zorgeloze oudere dagen terechtkunnen, moet dus besparen. Tegelijkertijd wordt er toch geïnvesteerd in een ander gebouw van het OCMW. Wim: “Terwijl het Zorgbedrijf het met heel wat minder moet doen, blijft de eigenlijke werking van het OCMW buiten schot. Meer nog, ondertussen investeert het Antwerpse OCMW wel meer geld in Het Plein, de instantie die hulp moet voorzien aan illegalen.”

Het OCMW-misbruik door vreemdelingen dat er dan nog eens bovenop komt is de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen bij het Antwerpse gemeenteraadslid: “Misbruiken bij het OCMW zijn [nochtans] legio. Uit recente cijfers blijkt dat 114 buitenlandse nationaliteiten steun trekken bij het Antwerpse OCMW. 65,5 procent bij de steuntrekkers is vreemdeling. Deze cijfers zijn buiten proportie en wijzen op een massaal profitariaat. Blijkbaar heeft het nieuwe stadsbestuur nog niet de moed om het massale (vreemdelingen)profitariaat bij ons OCMW aan te pakken.”

Lees hier meer.

6 comments

  1. Als de bejaarden moeten opdraaien voor de vreemdelingen zitten we weer goed heb 45 jaar gewerkt een pensioen van 1350 Euro ;een asiel zoeker die geniet van alles vraag me af wat er later zal gebeuren als al die profiteurs die geen cent hebben betaald voor hun pensioen waar ze dan het geld zullen halen ,dat is niet de zorg van de partijen die nu aan de macht zijn ,die vullen nu hun zakken deze die later komen zullen de beerput wel op vullen :

  2. Dat de Volkeren van Europa dit blijven slikken begrijp ik niet. Ik moet letterlijk op mijn tanden bijten om niet te ontploffen als ik dit soort van dingen lees.

    1. Bewaar uw woede tot in het stemhokje volgend jaar in mei, want eens van terechte coleire ontploft zoudt ge uw electoraal vonnis over de seniorofobe politiek der zich democratisch wanende partijen van het Cordon DISCRIMINATOIR niet meer kunnen vellen. NV-Asociaal camoufleert zich in geel-zwart om haar asociale donkerblauwe neo-liberale aard te verhullen. Het sociaal programma van het VB heeft WEL respect voor senioren, die een groot deel van hun kiespubliek vormen, want hun generatie heeft vaak te lijden onder autochtonofobe last veroorzaakt door “jongeren”(ge weet wel) op o.a. het openbaar vervoer of in de cinema (pop corn werpen) en ik ben ZEKER niet de enige autochtone senior die dat al heeft meegemaakt, zo bleek na lukrake rondvraag her en der op de banken van het park waar gepensioneerden een babbeltje komen slaan, vaak met als onderwerp de wondere wereld der multikulti “verrijking”(sic) die ons Vlaanderen teistert.

  3. En welk bevolkingssegment betaalt door zijn numerieke meerderheid het grootse volume aan belastingen om het spaarvarken van het OCMW snoepkraam te BLIJVEN aanvullen zodat het PoCo-Systeem het kan optrakteren aan Asieltoeristen en hierdoor een turbo op het aanzuigeffect monteren ? Toch “toevallig”(sic) dat ze niet naar het voor hen dichtstbijzijnde “veilige” land “vluchten” of naar één onzer buurlanden maar naar HIER bij de Tricolore Wilde Weldoener !!!! Intussen betaalt de Staat aan gepensioneerden en 60+doppers die WEL bijdroegen en VEEL en een loopbaan lang, een halve appel en kwart ei modaal pensioen of dop , terwijl ‘t Stad er nog eens een schep bovenop, heu bovenAF doet, door op seniorenzorg te beknibbelen ! SCHANDALEUS EN DISCRIMINATOIR !

    1. Typisch socialisten, overal de intellectuele wereldverbeteraar uithangen en eigen volk kan in de kou gaan zitten.

  4. Goed bezig Wim! Doorprikken die BDW-ballon daar in Antwerpen!

Comments are closed.