Turkse verkiezingen… in Brussel

erdoganIn juli 2014 gaan we met z’n allen nog eens stemmen. Vlaamse, federale, maar ook Europese volksvertegenwoordigers zullen worden verkozen en alle landen van de Europese Unie spelen die maand het spelletje van de democratie mee. Er zal tijdens die maand ook een land dat – alsnog – niet tot de EU behoort verkiezingen houden. Niet abnormaal natuurlijk, ware het niet dat je dat in Brussel wél zal merken.

Minister Joëlle Milquet heeft immers gevraagd of een aantal Brusselse gemeenten een aantal scholen of andere lokalen zou willen ter beschikking stellen, incluis computers, stemlokalen, personeel, benodigd meubilair, politeagenten en zo meer. Er zouden die bewuste dag immers Turkse presidentsverkiezingen plaatsvinden. En aangezien er in Brussel nogal veel Turken rondlopen die als (tweede) identiteit die van Turkije hebben, willen deze Turken graag mee beslissen wie er president wordt van ‘hun’ land.

Gewillig als ze is om Turkije te dienden, stuurde Milquet dus een omzendbriefje naar de betrokken burgemeesters. Of ze het één en ander willen organiseren. In haar brief geeft ze ook mee dat het om 20 tot 60(!) lokalen zou gaan. De woordvoeder van Milquet benadrukt dat het geen verplichting is, maar dat de betrokken gemeenten deze verkiezingen mee ‘mogen’ organiseren.

Terecht vraagt Patrick Sessler van het Brusselse Vlaams Belang zich af wie de kosten zal dragen van deze organisatie. “Alsof de gemeente Sint-Joost zou weigeren de Turkse verkiezingen te organiseren terwijl ze in Sint-Joost een Turkse burgemeester hebben. Alsof de gemeente Schaarbeek deze organisatie zou weigeren terwijl de huidige meerderheid haar macht grotendeels te danken heeft aan de Turkse stemmen. Mevrouw Milquet neemt ons echt voor idioten als ze beweert dat het ‘geen verplichting’ is!”

8 comments

 1. of je gaat in je thuisland stemmen of je legt je erbij neer dat je niet KAN/MAG stemmen.

 2. Deze miserie is het gevolg van de dubbele nationaliteit.Het kan echt niet dat een mens twee of meerdere nationaliteiten heeft.Ofwel zijn het Turken of Marokkanen ofwel zijn het Belgen.DE twee kan echt niet.Degenen die Turk of Marokkaan wil blijven,is voor mij geen probleem maar dan moeten ze in hun eigen land blijven en daar dus gaan stemmen.De Belgische belastingbetaler betaalt weer eens de kosten voor deze overbodige cinema.

 3. Doen! Het is heel belangrijk dat deze mensen, de banden met het vaderland behouden.
  Het zal hun remigratie ten goede komen.

  1. Dat is een oude, maar jammer genoeg achterhaalde denkpiste. Een uitloper van, het overigens correcte, recht op eigenheid voor iedereen-principe. Jammer genoeg is echter het enige wat er in de praktijk zal gebeuren dankzij deze doctrine een nog verdere verankering van vreemdelingen op ons grondgebied. Net wat we niet willen, net wat we niet nodig hebben.

   Wie pleit voor remigratie, zoals ik, die pleit daar consequent en per direct voor. Ja, het oude 70-puntenplan en het boek eigen volk eerst zaten daar fout. Want remigratie heeft geen zin als men kostbare middelen (globaal genomen nu) investeert die uiteindelijk resulteren in verankering, terwijl men die middelen beter zou aanwenden voor de directe, en, onmiddellijke terugkeer. Trouwens, waarom zou iemand überhaupt nog terugkeren als hij of zij het hier nog beter naar hun zin hebben dan ooit tevoren omdat ze lekker hun eigen kunnen zijn in hun parallelle samenleving?

   1. Dat zie je toch (gedeeltelijk) verkeerd, als die mensen de banden met het vaderland moeten doorsnijden gaan ze zich pas verankeren.

    De Belgische nationaliteit kan veel te gemakkelijk verworven worden, hier zouden etnische redenen een beslissende rol moeten spelen en niet het feit dat je hier woont of hier geboren bent. Toen we bv nog de legerdienst kenden …. hoeveel vreemdelingen, allochtone jongeren die hier woonden kozen voor een Belgische nationaliteit wetende dat ze dat een jaar onder de wapens moesten (en Turken konden ook nog eens in Turkije onder de wapens).

    Laat die ‘Belgische’ Turken gerust hier verkiezingen organiseren, ‘Westerse’ Turken laten stemmen zal seculier Turkije alleen maar ten goede komen. Turkije is een randgeval, de laatste betogingen bewijzen dat, Het volk verzet zich tegen de Islamitische staat, onze afkeer voor Turkije zorgt er alleen maar voor dat de Islam daar de seculiere staat aan het verdringen is. In plaats van Turkije het moeilijk te maken om bij de EU te komen, zou men beter eens werk maken om het vrije verkeer van personen binnen de EU aan banden te leggen. Het zijn geen Turkse dievenbenden die hier inbraken plegen, wel Roemenen, Bulgaren, enz allemaal EU burgers.

    Men maakt in het Westen tegenwoordig alleen het verschil tussen Islam en Christen en dat is een foute denkpiste. het is niet omdat een volk christelijk is het compatibel is met onze cultuur. Een Fransman blijft een Fransman, hoeveel generaties zijn familie hier ook al aanwezig is om een voorbeeld te noemen.

    1. Goh Dirk, U vertelt duidelijk wel wat waarheden. Inzake nationaliteitsverwerving en het confessionele zit ik zelfs volkomen op Uw lijn. Dit is een secundair criterium in de bepaling of iemand hier al dan niet thuis hoort. Voor het overige doorziet U de ontwikkelingen in Turkije beter dan onze media. Ook hierin volg ik U. Al gaat dit onderwerp voorbij aan mijn reactie. Ik zie overigens niet in wat het organiseren van Turkse verkiezingen in Vlaanderen hieraan kan verhelpen? Alsof alle Turken hier seculier zijn?

     Voor het overige ga ik in deze graag uit van de feiten uit de dagdagelijkse realiteit. En die feiten tonen aan dat de integratie mislukt is. Als zelfs Merkel het zegt mag je er vergif op nemen dat er eigenlijk geen of weinig sprake van is in West-Europa en dus ook in Vlaanderen. Zelfs links erkent het bestaan van getto’s en dus parallelle samenlevingen….

     Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat datgene waar U voorstaat eigenlijk vandaag al de facto gaande is. Vreemdelingen kunnen rustig hun eigen blijven, en er hun eigen gebruiken op na houden. Bovenstaand artikel is daar een fantastisch voorbeeld van … en, rararara, is er sprake van een grotere terugkeerbereidheid hierdoor? Neen. Zelfs die enkele verplichte uitwijzingen mislukken vaak. Een veel voorkomende reden die opgegeven wordt is dat het re-integreren in het land van herkomst onmogelijk zou zijn. Het is zelfs het top-argument van tweede-, en derde generatie allochtonen opdat ze niet meer teruggestuurd zouden kunnen worden. En dat net terwijl vreemdelingen hier nu al hun eigen mogen blijven!

     Kortom, ik heb respect voor Uw zienswijze, maar de dagdagelijkse praktijk bewijst dat ze niet werkt, en al zeker geen positieve bijdrage levert tot de voor ons noodzakelijke remigratie van vreemdelingen. Het discours van het aanpassen of opkrassen is hierin veel eerlijker op voorwaarde dat we onze eigen cultuur zelf beleven, omlijnen en vervolgens de lat zo hoog mogelijk leggen. Gekoppeld aan maatregelen die het ‘anders zijn’ in onze maatschappij zo weinig mogelijk faciliteren, en waar mogelijk zelfs tegenwerken lijkt me dit de ideale methodiek om een succesvol remigratiebeleid op poten te zetten.

     Met andere woorden, het ‘verankeren’ kan je het best voorkomen door het omgekeerde te doen van de heersende doctrine vandaag. Die doctrine is de doctrine van de Litouws-Joodse filosoof Levinas dat men het ‘onophefbaar anders zijn’ moet benadrukken. Die doctrine is blijkbaar ook de Uwe?

     Let wel, ik zeg niet dat men de banden met het vaderland moet doorsnijden. Neen, die zal men net niet doorsnijden omdat men zich hier niet thuis zal voelen. Daarvoor moeten wij heus niet over de brug komen door vreemdelingen hun ding te laten doen. Nogmaals, een vreemdeling die hier mag doen en laten wat hij wil is veel moeilijker te remigreren dan een vreemdeling die hier zijn lusten net niet mag botvieren en zijn draai hier aldus niet kan vinden.

     En dan komen we bij mijn slot: We moeten in de eerste plaats onze eigen cultuur terug hoog in het vaandel voeren en alleen al daarmee tonen dat andere culturen zich hier niet horen te manifesteren.

 4. We zijn goed bezig in België al de turken aan de macht met dank van de sossen om stemmen te ronselen :

Comments are closed.