‘Christenen staan voor Holocaust in Midden-Oosten’

waronchristiansDit zou het grootste van alle verhalen kunnen zijn die nooit verteld worden. De “Arabische Lente” is in een bittere, diepe winter veranderd voor christenen in het Midden-Oosten. Leden van de orthodoxe geloofsrichtingen worden uit hun Bijbelse kernlanden verdreven door islamitische hardliner-regeringen, die geen tolerantie voor religieuze verscheidenheid bezitten.   Dat alles achter de in toenemende mate ondoorzichtig wordende sluier van chaos en burgeroorlog, terwijl de rest van de wereld wegkijkt.

De exodus komt slechts 24 maanden na het begin van de grootste politieke omwenteling sinds een generatie, zegt vader Peter-Michael Preble, een orthodoxe priester van het Roemeens-orthodoxe aartsbisdom in Amerika.   Hij zegt, dat christenen veruit de meest vervolgde minderheid zijn, inclusief in Egypte, Saoedi-Arabië, Tunesië, Algerije, Irak, Iran en Libanon.   De priester uit Southbridge, Massachusetts, wijst op de ontvoering van twee prominente orthodoxe bisschoppen door strijders van de Syrische rebellen als teken voor het dilemma waarin christenen zich bevinden.   “De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Yohanna Ibrahim en Boulos Yaziji van de Grieks-orthodoxe kerk werden beide gevangen genomen, nadat ze probeerden te onderhandelen over de vrijlating van twee andere orthodoxe priesters, die voor losgeld als gijzelaars werden vastgehouden”, vertelde Preble de Toronto Sun.

“Treurig genoeg benadrukten ze ook onverbloemd de bedreiging voor de religeuze tolerantie door het conflict, dat op het punt staat het land te verslinden.” Ze waarschuwden voor een christelijke Holocaust.   “Kijkt u maar eens naar het hele Midden-Oosten en u ziet vlammen en oorlog met radicale islamieten, die of tegen regeringen of tegen elkaar vechten, met christus in het kruisvuur. Op politiek niveau is het de Moslimbroederschap, die het leven voor de gelovigen heel zwaar maakt. Er wonen al duizenden jaren christenen in die landen, maar nu staan ze voor het vooruitzicht of vermoord of voor altijd verbannen te worden.”   Preble zegt dat het totale joods-christelijke erfgoed, dat ooit het fundament was van de hele regio, met ineenstorting wordt bedreigd.

Een eeuw daarvoor was meer dan 20% van de bevolking in de regio christen en in de jaren-80 hadden plekken zoals Libanon nog een christelijke meerderheid. Nu, met het dalende aantal christenen, is het opgedeeld tussen vechtende sjiitische Hezbollah- en soennitische fanatiekelingen.   Volgens schattingen is nog geen 5% van de bevolking in het Midden-Oosten christen en hun aantal neemt snel af – dit aantal blijft überhaupt zo hoog vanwege de Koptische christenen, die, op dit moment, in het door strijd verscheurde Egypte verblijven.   Zij maken allemaal deel uit van de grootste en meest verbreide geloofsrichting ter wereld.   Het christendom heeft volgens een schatting van het in Washington gevestigde Pew Forum on Religion and Public Life 2,2 miljard aanhangers of 32% van de wereldbevolking.

Ondanks deze aantallen wordt het christendom met restricties en vijandigheden in 111 landen rondom de wereld geconfronteerd, nog voor de 90 landen die de op een na grootste geloofsrichting, de islam, beperken of in het nauw brengen, volgens een ander Pew-rapport. Vader Preble beklaagt dat de in het nauw gebrachte gelovigen, die door het conflict in hun landen worden ingehaald, weinig aandacht krijgen in de mainstreammedia van het Westen.   “Het schijnt zoiets te zijn als uit het oog, uit het hart”, zei Preble. “Gelovigen moeten talrijke restricties in veel landen uithouden, inclusief – maar niet alleen – wetten, die de overgang naar het christendom op straffe van de dood verbieden, vernietiging van kerken door de staat, zelfs wanneer deze legaal waren, foltering van christelijke dissidenten en vaak maatschappelijk gesanctioneerde, gewelddadige zelfjustitie.

De laatste is het meest verbreid in Egypte, waar Koptische christenen het doelwit zijn geworden van bendes, die erop belust zijn hen uit een land te verdrijven waar ze bijna 2000 jaar gewoond hebben.”   In de poging om aandacht te vragen voor de noodsituatie van de gelovigen, heeft vader Preble aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry geschreven en hem verzocht om zich in te zetten voor de vrijlating van de beide priesters.   Tot nu toe heeft hij geen antwoord gekregen, maar hij waarschuwt dat het lot van de christenen in de Syrische stad Homs eentje zal zijn dat alle gelovigen in de regio wacht.  “Oppositiestrijders hebben alleen al 80.000 christenen uit de regio rondom Homs verdreven en ze weten dat ze nooit meer zullen kunnen terugkeren”, zei Preble. “Hun kerken werden verwoest, hun winkels overgenomen en hun toekomst werd ze afgepakt. Wat, wanneer ditzelfde patroon zich in heel Syrië herhaalt en de vervolging van de Kopten in Egypte doorgaat?

Dit zijn de plaatsen die het christendom voortbrachten en die Jezus beschermden, toen zijn familie op de vlucht was. Nu zijn ze een slagveld voor christenen.”

Bron: http://ejbron.wordpress.com/2013/06/16/christenen-voor-de-verdrijving-uit-het-midden-oosten/

8 comments

 1. Hadden de westerse regeringen tientallen jaren geleden kindergeboorte financieel aantrekkelijker gemaakt, dan hadden we deze shit niet want dan was op de dag van vandaag minstens 45% van de wereldpopulatie christen. De vreselijke dingen die overal ter wereld gebeuren met christenen zijn dus rechtsreeks de schuld van westerse regeringen die te links waren om hun eigen volk vooruit te trekken. België is hiervoor HET exacte voorbeeld.

  1. Toont gij dit aan met uw EIGEN propaganda ? Dit neemt niet weg dat ik uw visie ditmaal wel bijtreedt.

 2. DAAROM dient Assad gesteund en dienen er dus GEEN wapens geleverd aan de keeloversnijdende, koppensnellende rebellen, Al Qaida supporters !

 3. Als je merkt hoe de kerk in ons land de laatste jaren steeds weer in een slecht daglicht werd gesteld door de Stasi media, hoe er zgn. schandalen zouden zijn verbloemd, de hetze tegen bisschoppen,en zo verder….
  Daarnaast het ophemelen van de islam ,het verplichte halal voer voor ALLE kinderen in de stadsscholen,dan is er enkel nog de vraag wie zit daar achter ?
  De collaboratie van de linkse fascisten met hun moslim kiesvee neemt hallucinante vormen aan , kijk maar naar Borgerhout met zijn Borgerrio, waar een groot deel van het budget word ingestoken ten koste van diegenen die daar geen boodschap aan hebben

  1. Het is niet anders dan de sossen stemmen kunnen ronselen om hun eigen belang en in de regeringen is het het zelfde te doen het deksel zal wel op hun kop vallen :
   Het salafisme vormt de grote bedreiging voor België en de democratie dat zei eind vorig jaar al de baas van Staatsveiligheid ,alain Winants maar dat is niet de enige dreiging zecht Arthur Van Amerongen die een jaar tussen de exstrimisten leefde ook andere moslim fanaten zijn gevaarlijk en dat weet de geheime dienst al lang door de lafheid van de politici geeft men steeds meer macht en eisen aan de moslims ,dat kan niet anders dan slecht aflopen

  2. Inderdaad John Wolf. Juist, in tegenstelling tot antisemitisme en tot islamofobie, of wat aldus zo betitteld wordt, lijkt het C.G.K.R. kennelijk discriminerend NOOIT op te treden bij die talrijke gevallen van christo-fobie/antiklerikalisme of wordt toch minstens de perceptie in die zin gewekt. Zelfs niet wanneer hun rode trawanten van de sossenrode propagandatoeter S.R.T. in één of ander als “satirisch”(sic) bedoeld programma iconen uit de Christelijke traditie ridiculiseren !
   Uiteraard zou de S.R.T. niet durven te spotten met religieuze iconen uit de Joodse of Mohamedaanse religie zoals de davidster, de zevenarmige kandelaar, de besnijdenis, kosher spijswet etc.. of de islamietische halve maan, kind-bruidje Aisha van de Profeet, halal spijswet, besnijdenis, clitoridectomy ect… want dan zou het C.G.K.R. immers uiteraard WEL optreden en respectievelijk “antisemitisme” of “islamofobie krijsen”, dan WEL ! Tweezakkerij troef ????????

 4. Ach, binnen enkele jaren krijgen de christenen ook hun eigen staat.

Comments are closed.