Europa tegen Wall Street

congre er4Op 25 mei 2013 organiseerde de geopolitieke denktank Euro-Rus haar Vierde Congres. Euro-Rus speelde in op de actualiteit door het financiële thema te behandelen. Daarom werd gekozen voor de congrestitel ‘Europa tegen Wall Street’. De verschillende deelnemers en sprekers kwamen voornamelijk uit Vlaanderen, Wallonië, Spanje, Rusland, Italië, Frankrijk, Servië, Nederland, Zweden en Polen. Dit congres vond plaats in Dendermonde, in hartje Vlaanderen. Euro-Rus kon rekenen op de medewerking van Nation en Radio Rapaille.

Om 14 uur begon de studiedag met een bijdrage door Robert Steuckers rond het thema ‘Immigratie, arm van het mondialisme’. Een Europees samenwerkingsverband rond de MSE (Sociaal Europese Beweging) maakte gebruik van de faciliteiten en de mogelijkheden aangeboden door Euro-Rus om op die dag samen te komen rond een vormend thema.

congres er

De zaal die zo’n 100 personen kan opvangen, zat afgeladen vol. Het publiek kwam zoals te verwachten uit Vlaanderen en Nederland. Maar de opkomst vanuit Wallonië, dank zij de medewerking van de Waalse partij Nation, was enorm. Indien we kijken vanwaar alle aanwezigen afkomstig zijn, zowel het publiek als de medewerkers aan het congres, dan kan men niet spreken over een Vlaams of Waals publiek, maar over een Diets publiek. Deze dag waren de Lage Landen (Groot-Nederland) zoals Joris Van Severen het zag, eventjes realiteit.

Een eerste Ronde Tafel debatteerde over de structuren van het toekomstige Europa. De vraag was: “Meer regionalisme of meer centralisme?” De deelnemers waren Hervé Van Laethem (Wallonië, politiek secretaris Nation), Hugo Le Simple (Frankrijk, Troisième Voie), Alfred Vierling (Nederland, onafhankelijk politiek analist) en Jordi Garriga (Spanje, MSR). Deze Franstalige Ronde Tafel werd geleid door Pascal Cornet (Wallonië, Nation).

Daarna startte de tweede en Nederlandstalige Ronde Tafel onder leiding van Radio Rapaille-medewerker DJ Radbod. De deelnemers aan dit gesprek waren Rien Vandenberghe (Vlaanderen, voormalig praeses KVHV Gent, kaderlid Vlaams Belang), Alexei Astashkin (Rusland, Russisch student in Vlaanderen), Agnes Joncheere (Vlaanderen, VCD) en Frederik Vandelannoote (Vlaanderen, NSV!, kaderlid Vlaams Belang Jongeren). Het thema was “Morgen iedereen Griek?”

congres er2

Hervé Van Laethem (Wallonië, Nation), Kris Roman (voorzitter Euro-Rus), Johnathan Zonin (Italië, MSE), Michal Lewandowsky (Polen, NOP) en Stefan Jacobsson (Zweden, SvP) brachten ter afsluiting nog enkele boodschappen.

Dit congres was meer dan geslaagd en overtrof alle verwachtingen. Euro-Rus dankt iedereen die heeft bijgedragen tot het enorme welslagen van dit congres!

congres er3