[REACTIE] “Antifa wil dijken doorsteken in Maagdenburg”

hwd5Onderstaande reactie kregen we van een trouwe lezer. Hij reageert hiermee op het artikel over de watersnood in Duitsland.

Een niet nader genoemde antifa-clubje in Duitsland heeft op Indymedia het dreigement gepost dat ze de in gebieden in Midden-Duitsland die getroffen worden door de wateroverlast de dijken zal doorsteken „um Magdeburg endlich das zu geben, was unsere Freunde aus England leider nicht beendet haben“ (om Maagdenburg eindelijk te geven wat onze vrienden uit Engeland niet afgewerkt hebben).

De rest van hun boodschap is eveneens duidelijk: „Wir, die germanophobe Flut-Brigade, haben es uns zum Ziel gesetzt, Deutschland (oder Teile davon) unter den Wassermassen leiden zu lassen“.(…) „Für uns ist der Slogan‚ Deutschland in den Rücken fallen‘ mehr als nur ein Lippenbekenntnis, wir lassen Taten folgen“. (…) “Aus diesem Grund habe man es sich zur Aufgabe gemacht die von der scheiß-deutschen Volksgemeinschaft errichteten Dämme und Deiche soweit zu beschädigen, daß das Wasser endlich wieder die Städte fluten kann“.

(Wij, de germanofobe vloed-brigade, hebben ons tot doel gesteld Duitsland (of delen ervan) onder de watermassa te doen lijden. (…) Voor ons is de slogan ‘Duitsland in de rug aanvallen’ meer dan een lippendienst, wij laten daden volgen. (…) Op deze grond is het onze hoofdopdracht de door de schijt-Duitse volksgemeenschap opgerichte dammen zo te beschadigen dat water weer in de steden kan vloeien.)

Ze bevestigden ook dat ze al eerder dijken heeft beschadigd. De regering van Bundesland Sachsen-Anhalt neemt de dreiging alvast ernstig. De blog van AFF zal – als ze er al over berichten – er ofwel weer een complot in zien van zogenaamd extreem-rechts dat valse boodschappen postte, ofwel de zaken weerom minimaliseren, hierbij verwijzend naar VBJ, N-SA, zwanworsten in Schoten en weet ik al meer…

5 comments

  1. Eens temeer komt de door en door perverse mentaliteit van Antifa als een duikboot boven , anarchistisch en rot-tot-op-het-bot ! Erfgenamen der mei-68-fossielen ?????

  2. Ze zullen ons wel weer verwijten dat we geen gevoel hebben voor ironie, het handelsmerk van elk ‘discours’ in deze ‘postmoderne tijden’.

  3. Nog maar eens een linkse dolkstoot in de rug van het Duitse volk. Of is dit ook een legende?

Comments are closed.