Moslims in Antwerpen-Noord bidden op straat

mekkaAntwerpen telt een tiental moskeeën, dat is geen nieuws. Ondanks deze faciliteit vinden een aantal moslims het nodig om hun gebed op straat uit te voeren. Uiteraard zal je daarover niets vernemen in de gewone media, maar dankzij Rechts Actueel krijg je toch een beeld van hoe zo’n gebed op straat eruitziet. Dit fenomeen is overigens geen unicum voor Antwerpen. Het Franse Front National verspreidde al vele jaren geleden een gelijkaardige foto van niet enkele, maar wel honderden moslims die een volledige straat innamen om te bidden.

In de Jan Palfijnstraat in Antwerpen-Noord werd een VB-sympathisant geconfronteerd met een beeld dat hij niet snel zal vergeten. Een twintigtal achterwerken staken in de lucht en blokkeerden het voetpad. De schoenen van de eigenaars van de bewuste derrières stonden apart, een tapijt lag uitgerold over het voetpad en de kroezelkoppen waren richting Mekka gericht. Een onverstaanbaar gebral werd te berde gebracht. De man was namelijk op een hoopje biddende moslims gestoten.

Bidden op straat

Dit zou volgens getuigen uit de buurt echter niet de eerste keer zijn in Antwerpen-Noord. Bewoners die het voetpad willen betreden en daarbij al eens een woordje van verontwaardiging laten vallen, worden – wat had u anders verwacht – geïntimideerd en uitgescholden.

Voor het Vlaams Belang kan dit uiteraard niet door de beugel: “Wij vragen dan ook aan burgemeester Bart De Wever om terzake streng op te treden en de artikels 84 (“ Zonder schriftelijke en voorgaande toestemming van de burgemeester is het verboden openbare vergaderingen en manifestaties op de openbare weg in te richten”) en 157 (“Zonder schriftelijke en voorgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen of van de burgemeester is het verboden de openbare weg privatief te gebruiken.”) toe te passen.”

5 comments

  1. Dat is toch pure provocatie van de moslims.Ze opereren altijd in groepen om hun provocaties tegen onze maatschappij uit te voeren.Vermits ze met grote aantallen zijn weten ze ook dat er niemand het zou aandurven om een opmerking te maken omdat ze het voetpad versperren voor de voetgangers.Het ligt in de handen van de burgemeester om zijn politie de opdracht te geven om de stoep vrij te maken wanneer er zulke protestacties door moslims plaatsvinden.Een voetpad versperren is een grove verkeersovertreding en daarvoor moet opgetreden worden.Het is onaanvaardbaar dat de moslims , niettegenstaande hun vele moskeeén in dit land, onze maatschappij blijven provoceren door voetpaden af te sluiten om zogezegd te bidden.De moslims willen absoluut dit land islamiseren en daar moet streng tegen gereageerd worden.

  2. Er is GEEN ENKEL wettelijk beletsel noch stedelijke reglement dat aan hondenliefhebbers verbiedt ,met hun dier aan de leiband, om hun hond uit te laten op het trottoir, in beide richtingen , ook op plaatsen waar ZONDER INSTEMMING vanwege de Overheid dit voetpad ten onrechte werd geblokkeerd. Tot spijt van elke politiek-correctieveling die het benijdt. Ik herhaal ; GEEN ENKEL wettelijk of reglementair voorzien beletsel, vraag het gerust aan een jurist !

  3. Vermits zij kennelijk zonder toestemming de trottoir versperren, kan niemand beletten dat hondenliefhebbers vanuit beide richtingen op het voetpad passeren met hun honden aan de leiband. Indien Islamieten zich aan honden storen is dat uiteraard HUN probleem niet dat van Dhimmi’s !

    1. Ze zouden beter met hun honden door de straat gaan ze zullen wel opkrassen ;

  4. Ik stond met mijn wagen recent korte tijd met 4 wielen geparkeerd op het voetpad en kreeg hiervoor terecht een boete van 110 Euro. Mogen sommige Mohamedanen ongesanctioneerd , zonder aanvraag en toestemming, het voetpad WEL blokkeren ? Zo ja, waarom dan deze positieve discriminatie, hoogst waarschijnlijk weer politiek-correct vermomd als…”positieve actie” ?

Comments are closed.