Nieuw en hoofdzakelijk door Vlaanderen betaalde voetbalstadion is een doorn in het oog voor het OVV

kb stadionIn 1996 werd het nationale voetbalstadion in Brussel aan de Heizel volledig gerenoveerd. Het kreeg toen de nieuwe naam ‘Koning Boudewijnstadion’ mee. Amper 17 jaar later zal dit stadion volledig worden afgebroken en zijn er plannen om tegen het EK van 2020 een nog groter – en ongetwijfeld in verhouding veel duurder – stadion te bouwen. Op een andere locatie… buiten Brussel.

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) is niet te spreken over deze plannen: “Parking C ligt in de Vlaamse gemeente Grimbergen en dus buiten de grenzen van Brussel. Dat zou een uitbreiding zijn van Brussel ten nadele van Vlaanderen. Bovendien zouden hiermee de nu al onoverzichtelijke verkeersproblemen op en rond de Brusselse noordenring nog verergeren.” Een terechte bekommernis lijkt het ons.

Ook wat het geraamde (voor dit soort projecten ligt de uiteindelijke kostprijs steevast veel hoger dan de geraamde) kostenplaatje betreft is het OVV duidelijk: “De kostprijs, geraamd op 300 miljoen euro, wordt blijkbaar doorgeschoven naar het federale niveau en zal dus hoofdzakelijk door Vlaanderen betaald worden. Enig overleg met de gemeente, de provincie of de Vlaamse regering was blijkbaar niet nodig.”

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen roept de Vlaamse overheid dan ook op om deze uitbreiding van Brussel op Vlaams grondgebied te verhinderen en om “in deze tijd van budgettaire nood een dergelijk verkwistend prestigeproject af te wijzen.”

One comment

  1. Een voetbalstadion op Vlaams grondgebied voor deze omhooggevallen ‘Belgen’ (sic) met hun dwaze koppen en pruiken en met hun koptelefoons met schroeiende negro-spirituele muziek. Bah!

Comments are closed.