gas-boeteDe GAS-boetes zijn dezer dagen niet uit de media te krijgen. De boetes zullen stijgen en de leeftijd van de gesanctioneerden zal dalen tot 14 jaar. Dit zijn de twee belangrijkste zaken die enkele jongerenvoorzitters van de regerende partijen ertoe noopten om te protesteren tegen hun eigen partijbonzen. Stoer en gedurfd kan je het noemen, maar als ze tegelijkertijd zouden pleiten voor een degelijke werking van justitie, dan gaven we ze nog gelijk ook. Maar dat doen ze uiteraard niet. “De jongeren worden geviseerd”. U kent het gejammer wel.

Waar komen de GAS-boetes eigenlijk vandaan? Het antwoord is simpel: justitie kan niet meer mee. De zogeheten kleine criminaliteit werd een tijd lang niet meer vervolgd aangezien de dossiers in de grotere zaken niet meer bij te houden waren. De bevolking ongestraft haar gang laten gaan was vanzelfsprekend geen optie, dus smeekten verschillende gemeenten om een eigen sanctiemiddel in het leven te kunnen roepen. De GAS-boetes waren geboren. GAS staat voor Gemeentelijk Administratief Sanctierecht.

“De gemeente kan de kleine overlastvormen zelf vervolgen en hierdoor kort op de bal spelen. Op die manier worden kleine overlastvormen zoals hondenpoep of loslopende dieren, toch vervolgd.” Dit lezen we op de webstek van één van de (ondertussen) vele gemeenten waar de GAS-boetes van toepassing zijn.

Enerzijds is het onderscheid tussen de strafrechtelijke macht en wetgevende macht een wel erg dunne lijn geworden. ‘Gewone’ ambtenaren, burgers zonder feitelijk politioneel mandaat, mogen (naast de bevoegde politie) nu ook allerhande boetes uitschrijven. Een soort melding heet dat. Een soort van verlengstuk van de burgerplicht, maar dan met een juridisch erkende ruggengraat. Echter, tussen de vaststelling van de overtreding en de boete staat geen enkel justitieel persoon/instantie. En daar wringt natuurlijk het schoentje.

Indien het enkel zou gaan om kleine prutsen zoals loslopende dieren, dan valt het nog enigszins te verdedigen, maar bijvoorbeeld in een stad als Mechelen loopt de macht van deze sanctionerende ‘gewone’ ambtenaren de spuigaten uit. ‘Pesterijen’ is een woord dat daar vaak gehoord wordt. Jongeren die op de trappen van een kerk hun bokes opeten, worden daarvoor financieel bestraft. Geliefden die in een romantische bevlieging een bloemeke plukken uit een gemeentelijke plantenbak, worden daar eveneens voor gepluimd. Ook dat is Mechelen anno 2013.

Bij Rechts Actueel zijn we voor een strenge aanpak van elke vorm van criminaliteit, maar wanneer onbekwame dames en heren in een paarse, groene of eender welke kleur van jas hun beperkte macht misbruiken, dan volgen we niet meer. Recht en orde mag niet gebaseerd zijn op willekeur van onder andere minder-opgeleiden. Of is het normaal dat in Antwerpen op 1 mei zeer veel mensen beboet zijn omdat ze… te vroeg hun vuilniszak hadden buiten gezet? We dachten het niet.

Conclusie: schaf de GAS-boetes af, of breng ze onder bij justitie. Elke vorm van overlast en criminaliteit moet blijvend bestreden en waar nodig beboet worden, maar dan wel door mensen die er een opleiding voor gekregen hebben én onder het gerechtelijk apparaat bevoegd zijn.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “GAS-boetes: voor of tegen?”

 1. Derde Jeugdleeftijd

  Niet voor kattekwaad (bellekentrek, broodje smullen op de trappen vd kerk etc…) wel voor vandalisme en crapuleuze streken. Waarom op del euning van een bank zitten met de vuile voeten op het zitoppervlak, waar senioren kort daarna wensen te zitten om even uit te blazen ?

 2. Georges Pauwels

  De Gas boetes zijn een geweldig geschenk in deze gewelddadige maatschappij.IN de steden zoals Brussel, Gent en Antwerpen lopen een paar honderd boefjes rond van amper 14 tot 16 jaar die handtassen afrukken bij dames, ruiten van auto’s inslaan aan de rode lichten, carjackings , onschuldige mensen aanvallen op straat winkeldiefstallen en noem maar op.Zonder de gas boetes bleven al die zaken gewoon ongestraft en lopen die crimineeltjes na hun daden gewoon terug op straat om de politie uit te lachen.Met de gas boetes kan men eindelijk ook de ouders van de daders betrekken om de zaken op te lossen.Dat is al heel wat.Wie betaalt er graag een boete?
  Bovendien is er ook heel wat overlast in onze steden en gemeenten betreffende : wildplassen, hondenpoep,, sluikstorten in de straten, vechtpartijen, dronken gasten die in groep de hele wijk wakker roepen en tieren, hangjongeren die bushokjes vernielen, vernielen van straatmeubilair, plassen in de brievenbussen, auto’s beschadigingen enz enz.Ik kan u verzekeren dat ik dit allemaal meemaak omdat ik in het centrum van mijn gemeente woon.Plezant is anders.
  Leve de gas boetes zodat men tenminste toch de gesnapte daders een boete kan geven of werkjes gaan opknappen in de gemeente.

 3. Niet legitimeren aan gemeentelijk personeel is een goede optie vermits de Politie geen tijd heeft om voor elk van deze oproepen tijd te maken. Toch even vermelden dat de Politieagent niet per se in ‘uniform’ dient te zijn, enkel legitimatie is ook voldoende en dit vermits er veel agenten in burger werken. De wet respecteren en sancties voorkomen is een tweede optie die normaliter nog beter is, de gemeentelijke regeltjes moeten natuurlijk wel menselijk en logisch blijven.

 4. Marc Rousseaux

  Rechts Actueel is voor een strenge aanpak van alle vormen van criminaliteit. Akkoord, meer dan akkoord! Maar: bellekentrek of je vuilniszak een uur te vroeg op straat zetten, zijn dat vormen van criminaliteit? kom nou! De GAS-boete is gewoon een slim en onbeschaamd middel om meer geld in de gemeentelijke kas te krijgen. Bepaal dat de opbrengst van de Gemeentelijke Administratieve Schurkenstreek naar de Staat gaat en binnen de kortste keren zijn er geen GAS-boetes meer. Een ander doeltreffend middel ware de burgerlijke ongehoorzaamheid. Weiger je te identificeren zodat de politie er aan te pas moet komen en de zaak naar de rechtbank moet. Dit alleen kost dan de gemeente meer dan de GAS-boete haar zal opbrengen (alleen een politieman IN UNIFORM of NA LEGITIMATIE heeft het recht te eisen dat ge u identificieert, en niemand anders!) Maar ja, de Vlaming klaagt en bromt maar dokt ten slotte toch af. O, volk van democratische lafaards, alle macht gaat van u uit, maar zelf hebt ge er GEEN. .

 5. Mocht het gerecht zijn werk doen dan was dit inderdaad niet nodig.

  Maar de keuze om de leeftijd te verlagen – en waar nu al duidelijk is dat heel wat gemeenten dat niet zullen doen maar de steden wel – dreigt tot verwarring en rechtsonzekerheid te leiden.

  Waar zit het snelrecht eigenlijk als je het kan gebruiken?

  1. Rechts Lustig Kapoentje

   Dat is het hem juist ons “gerecht” of wat daarvoor zou moeten doorgaan treedt VEEL te laks op , zeker tegen bepaalde …….”jongeren” (ge weet wel) uit verkeerd begrepen……….. “verdraagzaamheid”(sic) !

   1. Verdraagzaamheid is newspeak voor laksheid.

Trending

%d