manif-pour-tousIn Parijs werd gisteren opnieuw een massabetoging tegen de invoering van het homohuwelijk gehouden. Maar omdat het socialistische bestuur de wet al had goedgekeurd was de sfeer gespannen. Na afloop van de vreedzame massabetoging bestormden honderden rechtse betogers de politiebarricades en betoogden tegen wat zij noemden de ‘socialistische dictatuur’. Linkse journalisten deelden in de klappen; enkelen onder hen werden het hospitaal ingemept met het verwijt collaborateurs van links te zijn.

Hollande ‘dictatuur’ verwijten lijkt op het eerste zicht vreemd, want hij is verkozen tot president met een (nipte)meerderheid. Maar het argument snijdt toch hout, om twee redenen: ten eerste wordt met het homohuwelijk iets ingevoerd dat door een meerderheid van de Fransen duidelijk wordt afgewezen, terwijl links altijd roept dat een tijdelijke meerderheid niet zomaar mag doen wat zij wil – zoals in Hongarije.  Ten tweede echter heeft Hollande enkel kunnen winnen dankzij de stemmen van alle vreemdelingen; de autochtone Fransman koos niet in meerderheid voor links.  Daardoor bevindt Hollande zich in dezelfde positie als Obama: ook die werd enkel gekozen door linkse Amerikanen, Latino’s en zwarten; de meerderheid van autochtone blanke Amerikanen stemde niet voor hem. Dit wordt een constante in onze Westerse ‘democratie’: een rechtse meerderheid zal steeds vaker dankzij de vreemdelingenstem in de minderheid gesteld worden.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Anti-socialistische rellen in Parijs na massabetoging”

  1. Jean Marie TYTECA

    Men zou zich de vraag kunnen stellen of agressieve betogingen nut hebben. Als men ziet dat de agressieve linkse en allochtonenbetogingen steeds iets positief aan de deelnemers hebben bezorgd en er over hun problemen werd onderhandeld kan men hierop positief antwoorden. Nochtans zijn vreedzame betogingen van rechts ofwel verboden of zonder aanleiding door de politie uiteengeslagen. Misschien hadden de massale betogingen zoals de witte mars meer opgebracht indien de volkswoede effectief het politiek etablissement had aangevallen. Misschien zou een goed voorbereide massabetoging tegen de uitwassen van de islam en de falende en collaborerende politici een aanzet kunnen zijn naar een algemene media-aandacht voor deze problemen.

  2. Ik vind het wel raar dat u ook de van slaven afkomstige zwarten in de VSA nep Amerikanen of vreemdelingen noemt. Zij wonen er al zo lang, sommige afro-amerikanen wonen nog langer in de VSA dan sommige blanken. Misschien wilt u die uitspraak herzien. Verder uitstekend artikel.

    1. We schreven: ‘ook die werd enkel gekozen door linkse Amerikanen, nep-Amerikanen, Latino’s en zwarten’. We noemden zwarten dus geen nep-Amerikanen; dat zijn twee verschillende groepen. Met nep-Amerikanen bedoelen we genaturaliseerden, vreemdelingen dus die – zoals de Boston Bombers – die Amerikaanse nationaliteit verkregen zonder er etnisch mee verwant te zijn.
      Inderdaad, gelet op hun intussen eeuwenlange aanwezigheid moeten de zwarten als échte Amerikanen beschouwd worden. Maar de illusie van ‘vreedzame multiculturele vermenging’ werkt in de VS al evenmin als in Europa: Ook in de VS blijkt gescheiden ontwikkeling in gescheiden woongebieden in praktijk het enige dat werkbaar is.

Trending

%d bloggers liken dit: