7 comments

  1. Men heeft de vreemdelingen in West Europa zodanig gepamperd en bevoordeeld dat de linkse partijen nu inderdaad oogsten wat ze gezaaid hebben.Het is ontoelaatbaar dat vreemdelingen die komen genieten van de welvaart in West Europa als dank daarvoor de Europese steden teisteren met vernielingen,en vandalisme.Deze vreemdelingen gebruiken onze democratie om geweld te gebruiken omdat ze weten dat ze daarvoor nauwelijks gestraft worden.Het zit er bij de vreemdelingen totaal ingebakken dat , wanneer ze hun zin niet krijgen, ze onmiddellijk starten met rellen , vandalisme en vernielingen.Deze vernielingen is datgene wat de vreemdelingen teruggeven aan Europa als dank voor de enorme goede opvang die ze hier krijgen wanneer ze hun eigen bandieten landen verlaten.Dat is op zijn minst al een schande.Ze genieten ten volle van onze sociale zekerheid en noch is het niet genoeg.De linkse partijen orakelen altijd maar dat het de schuld is van de werklossheid.Dat is pure onzin,men kan sowieso al die honderd duizenden vreemdelingen geen werk geven, er is al geen werk voor eigen volk.Het enige zinnige wat Europa kan doen is voor een langere tijd de massa immigratie stoppen om niet tot een eigen vernietiging te komen..

  2. Het venijn begint daar ook al te bijten net zoals in Frankrijk, wees gerust zo zal het overal toeslaan en dan op weg naar oorlog. Dank u linkse ratten voor het gespuis dat u hier ongemoeid laat toeslaan, binnenkort hier bij ons ook dit alles als dank voor het fijne leven dat die bruine Zweden en Denen hier krijgen.

  3. Zweden proeft nu de bittere vruchten van de door hen ZELF geimporteerde, geplante, overvloedig politiek-correct bemeste, pamperend gecultiveerde, maar immer ONgesnoeide intermultiflauwekulti boom, die kennelijk in het koele Noorden niet gedijt, vermits ontworteld in het oorspronkelijk biotoop en kennelijk ONgefilterd ingevoerd in een daartoe blijkbaar volkomen ONgeschikt en alleszins daartoe ONaangepast milieu. Uiteraard kan men wel politiek-correct proberen een forel en een haring in het zelfde compromis waterbiotoop (brak water),te laten gedijen maar dat gaat ten koste van BEIDE varieteiten die zullen wegkwijnen ; bijna nergens in de natuur slaagt symbiose, omdat Moeder Natuur kennelijk BIJNA NERGENS politiek-correcte principes huldigt ! Wie mij niet gelooft moet eens proberen ijsberen vanuit de Noordpool naar de pinguins van de Zuidpool te laten emigreren en zien hoe de “symbiose”(SIC) aldaar verlopen zal………

  4. Stockholm oogst wat het heeft fezaaid! Geen medelijden dus.

  5. Ik heb de beoordeling excellent gegeven omdat dit de ogen doet open gaan van mensen die nog in de multi-kul geloven. Misschien kunnen soortgelijke rellen er voor zorgen dat Europa verplicht zal worden om een strenger immigratiebeleid te voeren.

    1. De Multikulti ILLUSIE spat als een multichrome zeepbel uit elkaar

Comments are closed.