Steeds minder Nederlandstaligen in het Vlaams onderwijs

nederlands“De tael is gansch het Volk”, zei Prudens van Duyse ooit. En gelijk heeft hij uiteraard. Helaas leren we uit cijfers die de N-VA opvroeg, dat die taal steeds minder en minder gesproken wordt. Steeds meer kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs spreken thuis geen Nederlands, zo blijkt. “Er moeten meer acties ondernomen worden om het Nederlands weer een plaats te geven binnen anderstalige gezinnen”, aldus de N-VA.

De cijfers voor het schooljaar 2011-2012 zijn opmerkelijk. In de provincie Vlaams Brabant spreekt noch hoort gemiddeld 19,8% van de kinderen in de basisscholen thuis  Nederlands. Ook in de provincies Antwerpen (17%), Limburg (13%), Oost-Vlaanderen (12,4%) en West-Vlaanderen (7,8%) liggen de aantallen hoog. “Voor het secundair onderwijs merken we dezelfde tendens.” De provincie Vlaams-Brabant spant hier de kroon met 12,5%, gevolgd door Antwerpen (11,8%), Oost-Vlaanderen (9,2%), Limburg (8,6%) en West-Vlaanderen (5,2%).

schooljaar2011-2012

“Voor sommige steden is de situatie zelfs zorgwekkend. In de stad Antwerpen spreekt gemiddeld 46% van de leerlingen uit het basisonderwijs thuis geen Nederlands. In Vilvoorde ligt dit cijfer zelfs bij 52%. Ook steden zoals Gent (37%), Mechelen (33%) en Genk (27%) scoren hoog. Deze cijfers kan men niet negeren en vereisen enorme extra inspanningen op vlak van taalverwerving en -remediëring”, reageert Vera Celis (N-VA). “Enkel op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat deze leerlingen later volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving en de arbeidsmarkt. De beheersing van meerdere talen is zeker een troef, maar een goede kennis van het Nederlands blijft noodzakelijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij.”

One comment

  1. Waar maken jullie zich nog zorgen om, die nieuwe donkere willen onze taal niet spreken nog leren spreken of verstaan waarom zouden ze het is hen enkel te doen om de centen en OCMW die ze in hun muil krijgen gratis voor niks. gaan jullie ogen dat toch echt niet open ???? ik heb geen hoge studies gedaan maar heb al heel lang begrepen dat zij hier zijn voor het geld niks anders en Vlaanderen kan hun gestolen worden, toch simpel zeker of niet soms.

Comments are closed.