De neogothische Sint-Jacobskerk uit 1868 in Abbeville , Noord-Frankrijk, kon tegen een stootje: ze overleefde de beide wereldoorlogen die in de streek woedden.  Maar ze overleefde niet de vernielzucht van het plaatselijke PS-bestuur.  Na decennia verwaarlozing liet die zopas de sloophamers los op het gebouw.  De grote toren, zogezegd ‘bouwvallig’, weerstond dagenlang aan het geweld, tot hij uiteindelijk tegen de grond ging.  Zo wordt ons Europese erfgoed uitgewist…  En verrijzen elders héél andere gebouwen, zoals bv. in Keulen. 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

23 reacties op “Europa vandaag: Kerken gesloopt, moskeeën gebouwd”

 1. Bedenkingen bij de destructie van de kerk van Abbevile (F)

  De mens heeft altijd de neiging te veronderstellen dat de nabije toekomst niet meer is dan een continue voortzetting van het heden en het nabije verleden, vanuit een persoonlijk perspectief is het leven van een mens slechts een momentopname in de eeuwigheid van de geschiedenis. Toch treden er veranderingen op, zowel op lange als op korte termijn. Vandaag de dag zijn alle indicatoren aanwezig en hoeft men geen Nostradamus te zijn om deze omwenteling te profeteren.

  Als de hedendaagse demografische ontwikkelingen (massamigratie) zich blijft doorzetten zal Europa onmiskenbaar islamiseren, zodanig zelfs dat de inheemse bevolking binnen enkele decennia een minderheid zal worden in eigen land, hetgeen trouwens het geval is in vele Europese steden. Dit impliceert tevens een religieuze en culturele omwenteling. En u kan zich voorstellen dat de import van hoofdzakelijk laaggeschoolden met een primitieve, vrouwonvriendelijke macho-soldaten religie, onze beschaving en economie uiteraard verrijken.

  Echter deze moderne kolonisatie vindt niet manu militari plaats, zoals de brutale verovering van onze Heidense contreien door de Romeinen die het christendom ten lande introduceerden, maar veeleer heimelijker, stap voor stap en met de collaboratie van de linkse en liberale elite, zodat de modale burger niet gealarmeerd zou worden.

  Het probleem is dat de omwenteling van de kerstening van Europa niet meer in ons collectieve geheugen ligt en de westerse mens zich kennelijk niet kan inbeelden dat er binnen enkele decennia een nieuw religieus, cultureel en dictatoriaal politiek systeem zal ontwikkelen met als gevolg dat al de democratische vrijheden die evident leken zullen verdwijnen.

  Hoewel de meeste mensen problemen hebben zich dergelijke omwenteling en de consequenties ervan te bevatten, spelen de atheïstische socialisten (lees: communisten) het politiek spel strategisch en maken zij de Europese grond vruchtbaar voor het nieuwe islamitische import proletariaat. Een politieke “customer bonding” zeg maar.

  Als de moslims binnen enkele decennia een meerderheid in Europa zullen vormen, hoeven zij niet eens meer de veroverde gebieden te zuiveren van valse goden tempels en afgodsbeelden zoals de Boeddha’s van Bamiyan, want de socialistische onderdanen en slaven (dhimmi’s) zullen het werk voor hen reeds uitgevoerd hebben, waarna zij zelf aan de beurt zijn om geëlimineerd te worden als ongelovigen.

  Het mag ook niet verbazen dat de socialisten de afbraak van kerken bevorderen net als de etnische herschikking van de bevolking, gezien zij in het verleden daar ruime ervaring mee hebben opgedaan in het communistische Rusland. Waarbij men zich de vraag kan stellen waarom de marxisten (godsdienst, opium, volk, weet u wel?) zo’n rabiate afkeer van het christendom hebben maar tegelijk een nadrukkelijke sympathie voor de islam? Misschien een herkenning van het totalitaire denken dat beiden in zich dragen?

  Anderzijds was de christelijke aanval op het Europese Heidendom, net als kerstening van Afrika, eveneens een beeldenstorm, waarbij de inheemse tradities met geweld naar de vuilbak van de geschiedenis werden verwezen. De geschiedenis wordt nu eenmaal geschreven door de overwinnaar. De nabije toekomst van Europa zal dan ook, indien er geen maatregelen genomen worden, niet christelijk of seculier maar islamitisch zijn.

  Tot slot, men kan theologische en filosofische bezwaren hebben bij het christendom, doch de afbraak van een historisch en architecturaal monument zoals de kerk van Abbeville, ook al is het neogotiek, is niets anders dan flagrante cultuurbarbarij als destructief nevenproduct van een socialistisch dogmatisch denken. Kortom een aberratie.

 2. Allemaal waar wat hier gezegd wordt, het is erg, het is een schande, het is triestig, het doet pijn…!
  Maar is het niet eigen schuld, dikke bult! Wie gaat en ging er nog naar de kerk? Sinds jaren zijn die leeg. Men heeft er ‘b…..t van gemaakt, achterlijk, niet meer up to date, die kath. godsdienst. Tegen het instituut , zijn waarden en normen gefulmineerd tot en met en nog. Wel, nu zit men met de gebakken peren. Waarom niet eerder opgestaan en geprotesteerd, neen, alles laten betijen. Tja, hoelang slaat het VB reeds op die nagel? Wie heeft geluisterd?- Met de bekrompenheid weg ermee. Alles moet kunnen , alles mag, behalve de christelijke godsdienst, geen taboes meer en zeker geen instituut als de Kerk! Ook ik draag schuld, maar wil wel de waarheid onder ogen zien.

  1. Cogito, ergo sum !

   IK ga nog naar de Kerk, één van de twee benen waarop onze EUROPESE waardenschaal geschraagd staat, DAAROM dat Christofobe/antiklerikale propaganda via de door Links gekaapte media en hun journaille canaille zo vaak uitgebraakt wordt ! DAAROM zijn tal van hoernalisten zo islamofiel !

 3. Dirk Verstraete

  Het is zeker een jammere zaak en dan bedoel ik op gebied va nde architectuur, maar een gebouw dat leeg staat en handen vol geld kost om het te handhaven daar heeft ook niemand iets aan, het zal een hele opgave worden om voor al die kerken binnenkort een nieuwe bestemming te vinden. Waren we maar nooit gekerstend geweest, we zouden ook nooit het risico hebben gelopen om geislamiseerd te worden.

  1. De islam wordt sterk ,wie de islam verlaat moet het met de dood bekopen ,een islam verlater is een afvallige en moet het met de dood bekopen ;en je zal een christen en jood niet als vriend nemen wand deze zijn afvallig en moeten ter dood gebracht worden ,zo staan er veel soera’s in de Koran ;

 4. Hierdie Moslems voer ‘n godsdienstige (sogenaamde “heilige oorlog” met baie duidelike politieke doelwitte) teen die Westerlinge, en laasgenoemde het die leemte gelaat deur godsdiens ‘af te sweer’ as synde uitgedien en outyds. Die prys is onbetaalbaar hoog.

 5. Keulen en Abbeville liggen niet eens in hetzelfde land, doe eens normaal stelletje weners.

  De hoofdreden dat deze kerk gesloopt is is de terugval van het Christendom (waar ik niet rouwig om ben). Wilt dat zeggen dat ik het een goed idee vind dat die kerk gesloopt is? Nee wegens culturele waarde maar face it, die kerk stond waarschijnlijk al lang leeg en te verkommeren. Jammer maar helemaal geen complot tussen de sossen en de Moslims, dat sommige mensen dat insinueren maakt mij zelfs triest.

  Dus rechts zijn doe maar op maar hou het een klein beetje intelligent als dat even kan.

  1. Hou maar op, door neutrale zeikerds als gij zakt onze maatschappij alleen nog maar verder in de neerwaartse moslimspiraal.

  2. Nick Bierinckx

   Wat hebben landsgrenzen met de oprukkende islam te maken? Dit is een Europees probleem dat geen landsgrenzen kent. Een groot deel van de onze geschiedenis is gemeenschappelijk met de geschiedenis van andere Europese volkeren.

   Als ongelovige ben ik ook niet rouwig om het feit dat het katholicisme minder en minder aanhang vindt. Alleen wordt een mens er niet vrolijker op dat de ene godsdienst door de andere vervangen wordt. Daarenboven is de ene gelovige de andere niet. Moslims nemen hun religie veel meer letterlijk dan bv katholieken dit doen. In de islamitische wereld zijn vele Westerse vrijheden onbespreekbaar en dus is Westers denken en islam onverzoenbaar voor vele moslims. En eigenlijk zou dit voor ons ook moeten zijn. Alleen slapen wij als Westerlingen gewoon verder in de naam van de verdraagzaamheid en de open samenleving.

   Politieke partijen handelen meestal uit plat electoraal opportunisme, waardoor de oprukkende islam door de traditionele politiek niet afgeremd wordt. Vooral progressieve politici en migranten (waarvan vele met een islametiket) versterken natuurlijk hun eigen positie. De migrant kan zich telkens in die slachtoffercultus rollen steken en progressieven kunnen deze slachtoffercultus van deze migrant aanwenden om opportunistisch stemmengewin.

   Vooral de sociaal-democraten leveren legislatuur na legislatuur ministers voor allerhande sociale departementen en de migrantenwerkloosheid en armoede gaat met de jaren er verder op achteruit. Nogmaals een bewijs dat de beide hun posities versterken!

   Progressieven hebben er dus alle baat bij dat de oprukkende islam niet te veel in de weg gelegd wordt, want het is hun electoraat dat samen met de linkse bobo’s hun politieke levensverzekering zijn in de steden om nationaal enig tegengewicht te leveren tegen het meer concervatieve platte land!

  3. Scholliers louis

   Men kan het haast niet geloven, wanneer men sommige reacties leest. Inderdaad gaan we er met zijn allen op achteruit en zijn wijzelf de oorzaak dat het Christendom achteruit gaat. Het is minder dan vijf voor twaalf! Kerken lopen leeg en dat heeft allemaal te maken met de oprukkende onverschilligheid. Reden: De meesten onder ons gaat het financieel nog voor de wind, maar hoelang nog? Het Islamisme rukt stilaan op, overal in de Westerse landen. Overal worden die gasten zogezegd het slachtoffer van racisme en hierdoor krijgen ze overal weer wat meer in de pap te brokken. Terwijl het meestal andersom is, zolang men ze gelijk geeft, geen vuiltje aan de lucht, maar wanneer ze dit gelijk niet krijgen dan is men opeens racist! Men ziet alom Moskeeen uit de grond schieten. Probeer maar eens een Kerk te gaan bouwen in Moslim land. En probeer er maar eens je mening te verkondigen zoals wij bv. nu doen op dit forum. Men zal al snel rondlopen zonder handen, of erger nog. Ik kan niet aannemen dat dit de godsdienst is die wij willen verwelkomen. Het Christendom heeft ook zijn onhebbelijkheden gehad, maar gelukkig zijn wij niet blijven hangen 500 jaren terug. Wanneer in een land, een Godsdienst het voor het zeggen heeft dan is het hek helemaal van de dam en al zeker een godsdienst zoals de Islam, die haat predikt tegen alles wat niet Islam is. En nog iets, wij moeten alsmaar solidair zijn en geven, ooit al eens gehoord van solidariteit uitgaand van een Moslim land. Nu weer Syrie!!! Onderwijl worden in bepaalde Islam landen en kringen, luxe projecten opgestart in de woestijn ( ijspiste enz.) en leven hun leiders in nooit geziene luxe. Laten zijzelf eens instaan voor hun eigen ras en geloofsgenoten en hen helpen om een deftig bestaan te leiden, dan moeten ze niet vertrekken naar andere, altijd maar Westerse landen, waar het volgens hen dan ook weer niet goed is! Ze zijn nergens tevreden in hun eigen Islam landen en wanneer ze hier zijn is het ook weer niet goed en trachten ze hun gastlanden te Islamiseren. Begrijpe wie kan. Het wordt hoogtijd dat de Westerse leidinggevende figuren en bepaalde gewone mensen hun
   ogen open gaan. Want zoals eerder gezegd, het is minder dan vijf voor twaalf!!!

 6. We moeten hier geen genoegen mee nemen. Ons erfgoed moet beschermd!!
  Begin alsjeblieft met afbraak van de moskee, daar hebben wij hier niets mee! Laat de Moslims hun gebedshuizen in een Arabisch land bouwen ver weg van de Westerse beschaving waar ZIJ niets mee hebben. Eind goed al goed!

 7. rudy van damme

  Gewoon schandalig, 3e wereldoorlog is bezig , zonder wapens gaan ze winnen.

 8. Europa heeft bang..

 9. Moslims zijn in feite reden °2 van al deze kloterij…
  Reden °1 van het vernietigen van de toekomst van onze kinderen zijn de naïeve, saaie burgers die keer op keer links blijven stemmen en zo verantwoordelijk zijn voor al het brute moslimgeweld dat ons allen te wachten staat.

 10. De macht van de islam doet zen intrede in Europa ,de moslims zullen Allah Akbar geroepen hebben ,het zijn de sossen die samen met moslims helpen Europa over te leveren aan de islam ,ze doen het hier met de kop vodden van de moslima’s een mooie kerk moet er aan geloven de President is verkozen door de vreemdelingen ;

 11. Hier doen mijn ogen pijn van! De mooiste wonderen van architectuur, onze geschiedenis, onze identiteit… gewoon in de vernieling.

 12. RECONQUISTADOR de Amberes

  Zo diep zijn we gevallen dat aan een Katholieke Univ Leuven een Turkse Moslim organisatie Fetthullah Gulen een leerstoel “interculturele studies”(sic) krijgt. Naar verluidt mede dank zij bemiddeling van een “katholieke” islamofiele pater Dominicaan, anthropoloog , die destijds als hoofd van een door de Staat opgericht repressieorgaan, het politiek-proces tegen het VB voerde !
  Denk aan wat de Aghia Sofia in Istambul eeuwen gelden overkwam…Een geactualiseerde en aangepaste versie van de Spaanse Reconquista zou ons Europees erfgoed kunnen behoeden !
  Google eens ; “Gulen” + “Leuven” + “Johan Leman”

 13. Schandalig dat zo’n mooi erfgoed moet afgebroken worden ! Hoeveel mensen hebben hun tijd en mss hun leven gegeven om dit gebouw te maken ? Raar dat de regering geld heeft om moslim tempels te subsidieren maar niet om zo’n mooi gebouw tegen verloedering en uiteindelijk afbraak te begoeden !!! Waar ligt hun prioriteit ??? Stemmen van vreemdelingen voor de PS dat willen ze bereiken ! En dat het een mooi gebouw is, interesseert hen niet, als ze maar hun stemmen hebben van de moslims !!!!!

 14. Ik word hier erg verdrietig van. Zo,n mooi bouwwerk en de geschiedenis erachter. Dat zoiets plat word gegooid. Europa word wakker

 15. Schande! Miljoenen jonge mensen hebben tijdens twee wereldoorlogen hun leven gegeven om hun land te verdedigen, aan welke kant ze ook stonden. Hun nakomelingen geven hun land zonder slag of stoot weg! In wat voor laffe tijd leven wij? Nogmaals: SCHANDE! SCHANDE! SCHANDE!!!!!

 16. Dirk Verstraete

  De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan ….

 17. Mijn generatie van Mei 68ers heeft ons continent in de vernieling gereden , ik verontschuldig mij daarvoor hoewel ik nooit iets met de linkse ” gutmenschen ” te doen had .
  Met 68 jaren en een gezondheid die niet meer de beste is ben ik dankbaar niet al te lang meer de ondergang te moeten aanschouwen .
  Jonge mensen , maak niet dezelfde fouten zoals wij , verzet jullie , jaag ze overal weg van de macht en probeer te redden wat er te redden valt .

 18. Hoeveel hebben ze daar tegenaan gegooid ?
  Daar is precies voldoende geld voor en van waar komen dan deze gelden!
  Als ze geld genoeg hebben om dit te laten geburen waarom dan dit geld niet gebruiken in moslimlanden zodat de bevolking ook aan de slag zou kunnen zoals in de westerse landen 1
  Als het alleen maar degelijk om hun soort geloof gaat dan is dit regelrecht schending van monumenten zorg en van cultuur.

Trending

%d bloggers liken dit: