Tussen Meir en Mekka, goed nieuws in Gazet van Antwerpen: Marokkanen blijven Marokkanen

Marokko-kameelDe Gazet van Antwerpen begint vandaag met de publicatie van de resultaten van een hoogst subjectief onderzoek: aan honderden vooral jonge Marokkanen en Turken werd gevraagd hoe ze in het leven staan, en hoe ze hun eigen identiteit zien.

Volgens de multiculturele sprookjes zouden mensen onder druk van het integratiebeleid van een overheid hun identiteit opgeven en zo versmelten in een grote smeltkroes, waar dan een nieuwe ‘wereldburger’ of ‘stadsburger’ zou uitkomen zonder identiteit. Marokkanen zouden plots veranderen in ‘Vlamingen’ omdat ze Nederlands spreken, hier wonen of hier geboren zijn – terwijl die factoren veel minder belangrijk zijn dan de etnische, culturele en religieuze identiteit van de ouders.

Gelukkig en terecht bevestigt het GVA-onderzoek de wetten van de natuur en van de biologie: Vlaming is wie geboren werd uit Vlaamse ouders, een Marokkaan is en blijft een Marokkaan. Van alle ondervraagde jonge moslims voelt slechts een minderheid zich Vlaming of Belg, de meerderheid blijft zichzelf correct zien als Marokkaan of Turk. Bravo! Die jonge Ahmeds, Mohammeds en Fatima’s blijken slimmer dan veel volwassen Vlamingen.

Eén van de factoren die ervoor zorgt dat Marokkanen en Turken hun identiteit correct inschatten is de islam.  Dat heeft verregaande gevolgen: amper 28% vindt dat een moslimmeisje met een niet-moslim mag trouwen. Voor multiculturalisten is dat choquerend, maar dit is volkomen conform de leer van de islam die door diezelfde multiculturalisten als ‘positief’ wordt bestempeld. Multiculturalisten zullen deze boodschap tegen gemengde huwelijken jammer vinden; nationalisten nemen er akte van en hebben er als factor die integratie tegengaat geen enkele moeite mee.handinhand

Vandaag en de volgende dagen zal GVA focussen op het feit dat een kleine meerderheid van de ondervraagden beweert het slachtoffer te zijn van ‘discriminatie’ of ‘racisme’. Dat is waardeloos: vragen aan een moslim of hij gediscrimineerd wordt is zoiets als vragen aan een kind of het een snoepje wil. Feit blijft dat men hier blijft en niet terugkeert naar zijn eigen land; het zal dus wel nogal meevallen met dat ‘racisme’…

Op de VRT-radio pleitten de GVA-journalisten Molenaar en Daeninck gisteren voor het afschaffen van het hoofddoekenverbod, want de moslims hebben dat niet graag. Dat is onzin: dit is Vlaanderen, het land van de Vlamingen, en wij willen geen hoofddoeken hier, punt uit. Het is goed dat Marokkanen zich Marokkaan voelen, maar zij zijn hier niet thuis, en hebben zich dus te schikken naar onze wetten. Hetzelfde geldt voor halal, moskeeën en minaretten.  Indien hen dat niet bevalt staat het hen vrij terug te keren naar hun eigen land.

‘Acht jaar integratie, nul resultaat’, besluit GVA met een sip gelaat.  Molenaar hangt er zoals dat hoort een multiculturele geloofsbelijdenis aan vast:  ‘hoewel er onmiskenbaar grote verschillen zijn tussen de manier waarop moslim- en niet-moslimjongeren in het leven staan, mogen die eigenheden niet leiden tot het cultiveren van het wij/zij-denken. Want daar wordt onze samenleving niet beter van.’

Wij van RechtsActueel zouden dat als nationalisten graag even anders formuleren:   40 jaar integratie, nul resultaat, goed zo!  Moslimjongeren en niet-moslimjongeren schatten terecht in dat zij totaal verschillend in het leven staan.  Laten we dus duidelijk het verschil maken tussen ‘wij’ en ‘zij’:  Vlaanderen aan de Vlamingen, Marokko aan de Marokkanen!  Weg uit de multikulturele chaos:  Onze samenleving zal er beter van worden.

5 comments

 1. Via politiek-correcte alchemie kan inburgering WEL lukken. Waarom vermoed ik dat ? Omdat ik politiek-correcte experimenten op vogels pleegde. In heb eerst een dozijn maghrebijnse bruinstaart flierefluiters in een volière gezet en hen drie jaar lang tegen heug en meug Vlaamse Kermis zaad gevoederd onder constant aanhoren van Vlaamse straatliedjes zoals “vivan bomma pataten met sossissen” en “onder de stenen brug, lag ze op hare rug” etc.. Nadien had ik een volière geel-zwarte Vlaamse gaaien die de Vlaamse Leeuw, O.LV. van Vlaanderen etc… kunnen fluiten en wel op het gebuikelijk tempo. Het experiment werd vaak met succes herhaald en momenteel exporteren wel zelfs veel naar Syrië omdat onze vogels lustig en onverstoord blijven doorfluiten ondanks de bommenregen. Te wijten aan de strenge lange winter werd Vlaamse Kermiszaad dermate duur dat we meenden over te moeten schakelen op gedroogde pruimen, maar dat experiment mislukte omdat we veel vaker de volière van drek moesten zuiveren zodat het aantal man/uren de productieprijs opdreef, wat onze export naar Syrië zou kunnen doen kelderen, terwijl die nu (tijdelijk) exponentieel groeit en we geen terugname import verwachten die de prijszetting op de Vlaamse markt zou kunnen verstoren. De wet van Vraag en Aanbod hé.

 2. Zet een forel en een haring in een politiek-correct compromis waterbiotoop ; “brak water” en beide soorten zullen wegkwijnen, ook in de natuur is symbiose een zelden waarneembaar verschijnsel. De indentiteit van beide soorten doen versmelten door kruising tot een “foraring” is een mislukt politiek-correct experiment gebleken , omdat een koploze pekelharing wel in een aquariumbokaaltje in pekelwater tussen schijven ajuin en een dun citroenschijfje wil zwemmen en zelfs dicht op elkaar, maar met een “foraring” pakt dat immers niet !

 3. Er gaat geen dag voorbij of de Gazet van Allochtoon (GvA) maakt op één of andere manier Mohamedaanse propaganda via hun Linkse schrijvelaars op de Linkse oever .Overwegende de huidige lage oplage (“neerlage” ???) zou het me niet verbazen dat Gazet van Allochtoon eerstdaags nog enkel in het Berbers verschijnen zou met een bijlage in het Arabisch. Ben ik tegen de Gazet van Allochtoon ? Zeker niet , geen enkele andere gazet vangt zo goed schillen op bij het patatten schillen als de Gazet van Allochtoon. Jaren geleden toen GvA nog een rechtse gazet was, donderden de pattatten schillen daar immer af en nu niet meer, dat komt omdat GvA nu een “progressieve” koers vaart, een duidelijke “verbetering” qua pattattenschillenopvangscapaciteit (dit woord komt in de volgende uitgave van de Dikke Van Dale).

 4. Deze klaagzang horen we al meer dan twintig jaar en de enige politieke partij die hier een ander geluid liet horen is voor de rechtbank gesleept en veroordeeld voor racisme en aanzetten tot haat.

  Enkele dagen geleden was er een gesprek in Joos (radio 1) met Zehal Demir (N-VA) over die Afrikaan die zich niet thuisvoelde in Antwerpen omdat ze aan hem vroegen of hij al dan niet Nederlands sprak. Voor de man voelde dit aan dat hij hier volgens hem niet thuis hoorde. Arme man toch. Ik ging een tijd geleden naar Antwerpen en toen ik uit het station kwam, had ik eerlijk gezegd ook niet het gevoel hier thuis te zijn. En ik ben er zeker van als ik tien mensen aan zou gesproken hebben dat meer dan de helft aldaar geen Nederlands sprak.

  De arme sukkelaar heeft hier op koste van maatschappij een diploma kunnen halen en geniet van alle voordelen die wij allen kunnen genieten, maar ocharme als men hem vraagt of hij al dan niet Nederlands spreekt. Moord en brand natuurlijk! Het ergste is dat de N-VA’ster niet verder kwam in het gesprek met Liesbeth Imbo dan pakweg Yasmine Kherbach. Kracht van verandering?

  Kijk, men voert altijd onderzoeken naar het welzijn van migranten en de aanvaarding door de autochtonen van diezelfde migranten. Door dit soort onderzoek te voeren duwt men automatisch de migrant in de slachtofferrol en kan men makkelijk de schuld op de autochtone Vlaming steken. Wanneer eens een globaal rapport over migratie en de gevolgen voor héél de samenleving: kostprijs, ontheemding, de draagkracht van heel het systeem, ontwrichting van de sociale omgeving en noem maar op???

  Niets van dit natuurlijk, want dan moet de politiek eerst erkennen dat ze blunders van formaat gemaakt door de migratiepoorten zonder enige voorwaarden open te zetten.

  Dat ‘witte’ Vlamingen massaal de steden uitvluchten omdat ze zich niet aanvaard voelen in de buurten waar ze zijn opgegroeid wordt gemakshalve als racisme en onverdraagzaam bestempeld, maar als een Afrikaan naar zijn al dan niet kennis van het Nederlands gevraagd wordt en dit een van de oorzaken voor zijn vertrek uit Antwerpen is, dan gaan de alarmsignalen luiden en is er iets vreselijk aan de hand.

  Komaan zeg, wat een onzin allemaal!

 5. Wat voor zever is dat toch met die “identiteit”! En waar haalt men het recht om zich te bemoeien met de . identiteit van een ander. Dat is gewoon zijn privacy schenden! En wees gerust: de Marokkaanse “gefrusteerde” jongeren die in volle daglicht in de straat een oud vrouwtje overvallen kennen heel goed hun identiteit: ik heb nog nooit in mijn krant gelezen “Maokkaanse jongeren overvallen en beroven Marokkaanse voorbijgangster”. En nog war: bent u als getogen Vlaming al ooit eens ondervraagd of ge u gediscrimineerd of racistisch behandeld voelt? Wedden van niet! Of hoe het met uw identiteit staat? Wedde’n van niet! Waarom mag ik (en met mij alle andere echte Vlamingen) eens aan de GVA vertellen hoe gediscrimineerd en racistisch behandeld ik mij voel; en dan nog, o schande!, door mijn eigen volk! En dat heb ik niet graag. Alleen, met of zonder gefrusteerde identiteit, ik weet dat ik nooit ofte nimmer iemand mag beroven. Daarvoor heb ik geen “identiteit” nodig. Ook ik ben een believer in het motto: Vlaanderen voor de Vlamingen, Marokko voor de Marokkanen.Marokkanen dienen te begrijpen dat hun vroegere statuut van “gastarbeider” zich ontwikkeld heeft tot het statuut van “gastburger”

Comments are closed.