DVVVoor de paasvakantie werd een voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie naar het ACW op vraag van het onder andere Vlaams Belang, N-VA en Groen! tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers weggestemd. Peter Dedecker (N-VA) wil alsnog dat deze onderzoekscommissie wordt opgericht, aangezien er nieuwe elementen werden ontdekt die het ACW nog meer in een kwaad daglicht stellen.

Indien het onderzoek van De Morgen waar zou zijn, dan leren we daar immers uit dat Dexia vroeger en Belfius als opvolger fiscaal voordelige constructies heeft opgezet en dat de beheerders daarvan rechtstreeks verband houden met het ACW. “Gewezen CEO Stefaan Decraene  wilde duidelijkheid over de dubieuze contracten in Barbados en vooral over de rol van Guy Roelandt erin. Roelandt was jarenlang topman van Dexia Insurance België. Hij was ook een vertrouwenspersoon van het ACW. Zo was hij onder meer bestuurder bij een van de Arco-vennootschappen, de financiële holding van de christelijke arbeidersbeweging.”

En nog: “Roelandt kon zijn gang gaan omdat hij op de medewerking van vertrouwelingen kon rekenen. Een daarvan was Rik Branson, jarenlang de voorzitter van het Dexia-auditcomité, schatkistbewaarder van het ACW en bestuurder in tal van Arco-vennootschappen.”

Hoe ging Belfius onder andere te werk? “In Ierland geniet het Belfiusfiliaal Eurco Re van een belastingtarief van 10 procent. De Ierse winsten kunnen vervolgens voor 95 procent belastingvrij naar België terugvloeien. In 2011 alleen leverde dat 48,6 miljoen euro op.” Ook via Barbados werden gelijkaardige bedenkelijke praktijken geregeld.

Het is opmerkelijk dat Jos Clijsters, de huidige CEO van Belfius, amper enkele dagen voor de nationalisering van de bank-verzekeraar door de Belgische staat eind 2011, groen licht gaf om de omstreden gang van zaken te verlengen tot 2015. “Uit interne mails en verslagen van het auditcomité van Dexia blijkt nochtans dat de top van Belfius op de hoogte was van de ernstige problemen die het Barbadosdossier stelde en dat daar intern heel veel onvrede over bestond,” aldus De Morgen.

N-VA-Kamerlid Peter Dedecker neemt “met stijgende verbazing” kennis van de nieuwe onthullingen die vandaag in De Morgen verschenen. “Los van het feit dat een organisatie die steeds pleitte voor een rechtvaardige fiscaliteit, de pionier blijkt te zijn in fiscale constructies in offshore belastingparadijzen, roepen vooral de mysterieuze commissies en de vermoedelijke persoonlijke verrijking van enkele ACW-topfiguren vragen op”, zegt Peter Dedecker. “Hoe heel die constructie kon onttrokken worden aan het intern en extern toezicht is echt schokkend. En dat deze fiscale spitstechnologie luttele dagen voor de nationalisatie gewoon werd verlengd, alsof er niets aan de hand was, is ronduit verontwaardigend.”

En nog: “Eens te meer wordt aangetoond dat enkel een onderzoekscommissie in de schoot van het parlement opheldering kan geven in de mogelijke belangenvermenging in dit dossier. Belfius is een staatsbank die met miljarden belastinggeld wordt overeind gehouden. De belastingbetaler heeft het recht te weten wat er met zijn centen allemaal wordt gedaan.”

Kan je de man ongelijk geven?

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “DVV, Dexia, Belfius, ACW, … kampioenen in fiscaal gesjoemel!”

  1. Dat komt zeker door die actieve belfius in de youghourt

Trending

%d bloggers liken dit: