zaventemUit cijfers die Theo Francken (N-VA) kon inzien, blijkt dat in 2012 niet minder dan 2403 vreemdelingen België niet binnen mochten. Deze ‘terugdrijvingen’ zoals dat heet gebeuren  wanneer de persoon in kwestie het grondgebied probeert binnen te komen, maar hem de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd.

2358 vreemdelingen werden aan de luchthavens tegengehouden (2127 in Zaventem) en 45 aan de zeegrens. Volgens Francken gaat het voornamelijk om Albanezen, Marokkanen, Turken, Congolezen en Serviërs. “Meestal is dit omdat zij in het bezit zijn van valse of onjuiste verblijfs- of identiteitsdocumenten. Maar ook als men geen aannemelijk reisdoel kan aantonen, als men niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, of als men geseind staat in het kader van het Schengen Informatie Systeem wordt er overgegaan tot terugdrijving”

Anders dan een bevel om het grondgebied te verlaten, vermeldt de terugdrijving geen termijn, en kan er dus onmiddellijk tot repatriëring overgegaan worden. Nochtans geldt er steeds een termijn van minimum 24 uur waarin niet gerepatrieerd kan worden, om toe te laten eventueel een beroep in te dienen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In 2007 ging het nog om 1232 vreemdelingen.

“Het toont enerzijds aan dat onze luchthavenpolitie goed werk levert maar anderzijds ook dat België erg aantrekkelijk blijft voor illegale migranten,” aldus Francken. “België blijft echter hét land van de passieve migratie via onder andere de jaarlijkse regularisatie van duizenden en duizenden illegalen. Het aanzuigeffect van die permanente regularisatie blijkt nu ook uit deze terugdrijvingcijfers. België wordt nog steeds gezien als het land van melk en honing.”

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Verdubbeling aantal vreemdelingen dat het land niet in mocht”

  1. Jean Marie TYTECA

    Tijdens de uitgevoerde huiszoekingen werden twee jongeren opgepakt die zwaar(?) gekwetst uit Syrië zijn teruggekeerd. Zijn werden beiden verpleegd in een Brussel ziekenhuis. Werden beiden gecontroleerd bij hun binnenkomst (Zaventem); werden er vragen gesteld nopens hun verwondingen, wie heeft er gezorgd voor hun opvang in het Ziekenhuis ??

  2. Jean Marie TYTECA

    Dit zijn natuurlijk enkel de controles aan de buitengrenzen van Schengen. Wat betreft de controles aan de zeehavens : Nieuwpoort (aankomst- en buitengaande reizigers) praktisch nihil en geen controle s’nachts. Oostende relatief zware controle richting UK, binnenkomende controle zeer beperkt, Blankenberge idem Nieuwpoort, Zeebrugge idem Oostende. Te Oostende en Zeebrugge worden de binnenkomende personen gecontroleerd op basis van de passagierslijsten zoals deze werden opgemaakt in de UK (aliassen inbegrepen). De terugdrijvingen zijn meestal omdat de persoon Schengen-geseind staat; vb. illegaal, voetbalholigan. Nu en dan wordt er iemand teruggedreven die niet in het bezit is van een Schengenvisum, maar dan komt hij nog dezelfde dag binnen via Calais.

  3. Het zal allemaal duren tot sociale kas zal leeg zijn het zijn de grote partijen die er mee akoort zijn ze leven van de bijstand en later zullen ze ook pensioen genieten en er nooit voor betaalt hebben ,de mensen die er voor werken zullen er geen hebben ;

Trending

%d bloggers liken dit: