Eenzijdige racismewet blijft bestaan

hondIn de Kamercommissie Justitie werd vandaag een voorstel tot afschaffing van de beruchte ‘racismewet’ weggestemd. De indiener van het voorstel, kamerlid Bert Schoofs (Vlaams Belang), vroeg nochtans niet veel. Vooral de positieve discriminatie is voor hem een doorn in het oog.

Schoofs: “De antiracismewet discrimineert ook autochtonen omdat ze positieve acties invoert om allochtonen bij voorrang bepaalde betrekkingen te geven. Ze privatiseert de vervolging, omdat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding de mogelijkheid krijgt om vervolgingen te starten”

Het sterkste argument dat hij aanhaalde was echter het feit dat de wet de term ‘racisme’ niet omschrijft, iets wat voor een wet toch niet onbelangrijk is. Niemand weet wat racisme exact inhoudt en bijgevolg kan er naar goeddunken gediscrimineerd worden, of net niet.

We kennen het allemaal: een Marokkaan die een blanke neersteekt en vervolgens met zijn geld gaat lopen? Dat heet een overval. Een blanke die hetzelfde doet bij een Marokkaan, dat is een racist en zal daardoor zelfs zwaarder berecht worden. Twee maten, twee gewichten, dat is België. En zo blijven we nog wel even bezig.

3 comments

  1. Zoek eens op de webstek van het C.G.K.R onder “rechtspraak” naar één enkel geval van jurisprudentie i.v.m. autochtonofoob racisme/discriminatie, ge zult heeeeeeel laaaaaaaaaang bezig zijn. Minstens de perceptie wordt gewekt dat er “discriminatie op basis van (autochtone) origine” zou kunnen betrokken zijn, “tweezakerij” in het Vlaams !

  2. Ik vermoed dat de grote meerderheid van onze politici niet goed kunnen lezen en daarbij ook niet begrijpen wat ze leven. “Er zal geen onderscheid gemaakt worden VAN WELKE AARD OOK ..;” Dus geen negatieve discriminatie MAAR OOK GEEN POSITIEVE! ! Ook niet op grond van afkomst, nationaliteit, sociaal of POLITIEK statuut. Dit betekent onweerlegbaar dat de wettelijke negatieve discriminatie van de eigen bevoling (de autochtonen – oef, het is er uit) in België volstrekt tegenstrijdig is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door de Belgische Staat. geratificeerd. Hoe zou hettoch komen dat geen Belg zich met deze overtreding tot het Hof voor de Rechten van de Mens richt met de vraag België streng daarvoor te veroordelen? Een andere oplossing zou zijn: poltieke partijen die dergelijke discriminatie op hun programma hebben staan in een Cordon Sanitair te plaatsen of buiten de wet te stellen. Daarbij horen dan ook de kopstukken van die politieke partijen opgesloten te worden op grond van het aanzetten tot haat en racisme (de kwalijke nasleep van iedere discriminatie). Een autochtoon mag toch ook eens dromen, of niet? .

  3. Zal Club Brugge er niet voor zorgen dat supporters kunnen blijven de match volgen tijdens het plassen? Toch je reinste vrouwendiscriminatie?!

Comments are closed.