‘t Pallieterke heeft nu ook een ‘APP’

pallieterke appVorige week op de lezing over Nationalisme & Media zei ik het nog: “‘t Pallieterke is met een vernieuwing bezig. Ze zijn mee met de sociale media en andere aspecten van de hedendaagse samenleving.” En dat ik gelijk had, bewijzen ze vandaag nog maar eens door, na actief te zijn geworden op Facebook, nu uit te pakken met een ware ‘APP’.

“Deze week is de APP van ‘t Pallieterke beschikbaar. Iedereen waar ook ter wereld, die over een tablet beschikt, kan nu digitaal ‘t Pallieterke lezen.” Nadat Rechts Actueel zélf al uitpakte met een APP (enkel de android-versie voorlopig), kan je dus nu ‘t Pallieterke lezen zonder daarvoor een abonnement te moeten kopen.

“Losse nummers kosten 1,79 euro. Wenst u een abonnement, dan is er de keuze uit volgende formules: 1 maand aan 6,99 euro – 12 maanden aan 79,99 euro.” We gaan hier niet meer over uitweiden, maar geven u dan uiteraard nog wel de verwijzingen naar de beschikbare APP’s voor Apple en Android.

Klik hier voor de Android APP van ‘t Pallieterke.

Klik hier voor de Apple APP van ‘t Pallieterke.

7 comments

 1. Op het forum van Onze Taal.nl wordt ik niet om de haverklap weggeschrapt, in tegenstelling tot hier. Waar is mijn boodschap van deze morgen naartoe?

  En mensen die een beetje thuis zijn in internetgebruik openen gewoon een ander tabblad, om een afzonderlijke verwijzing even te bekijken. Dus nogmaals, waar is mijn oorspronkelijke boodschap naartoe?

  1. ‘Antwoorden’ op schrijfsels, dienen gerelateerd te zijn aan die schrijfsels. Dat zal u best begrijpen.

  2. Had ik hier ook niet nog een reactie geplaatst, gericht aan de heer Gaardenier?

   Ik kan érgens wel begrijpen dat men bepaalde bemerkingen op de webstek niet pleegt toe te laten, teneinde het brave imago zeker niet in het gedrang te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat ik het hier ook mee eens ben. Censuur omwille van het gegeven dat men vanuit de eigen rangen wat kritiek pleegt te uiten, vind ik echter verwerpelijk. Vergeet U namelijk niet dat men in de DDR de ‘dissidenten’ ook monddood trachtte te maken.

   Nu weet ik niet waarover Uw bemerkingen plachten te gaan. Indien het hier enkel kritiek dan wel taalkundige omperkingen betrof, vind ik het uiterst spijtig dat deze censuur heeft plaatsgevonden. Verwerpelijk, zelfs.

   Aan de heer Gaardenier: een week geleden heb ik alreeds een elektronische brief gestuurd naar de mensen van RechtsActueeln, zoals U reeds placht voor te stellen. Ik heb hierop tot op heden nog steeds geen énkel antwoord ontvangen, en ik heb een donkerbruin vermoeden dat dit ook nooit zal gebeuren. Ik hoop dat deze reactie wél wordt toegelaten, zodat U mij eventueel kan aanspreken in een elektronische post. U kan mij bereiken door een elektronisch schrijven in de volgende elektronische brievenbus te deponeren: marnixmichiels@gmail.com

   Met vriendelijke groeten,
   Marnix

   1. Als U dit toch zou verwijderen, kan U mij dan op zijn minst de contactgegevens van de heer Gaardenier bezorgen? Of hem de mijne bezorgen, dat mag natuurlijk ook. Wij hadden gaarne eens met elkaar gesproken.

    Met vriendelijke groeten,
    Marnix

 2. Een spijtige tendens. Door mee op de kar te springen van ‘FaceBook’ en aanverwanten, spekt men immers de bankrekening van de heer Zuckerberg en konsoorten. Ik ken genoeg nationalisten die – en hierin hebben zij mijns inziens groot gelijk – staan te brullen in het voordeel van de (lokale) kleine zelfstandigen en tégen de grote imperialistische multinationals, die hun eenheidsworst door de strot van het gepeupel rammen en zich van ‘eerlijke concurrentie’ hoegenaamd niets aantrekken. Nochtans maken de meeste van deze nationalisten wel degelijk gebruik van ‘FaceBook’ en/of ‘Twitter’. Wanneer men hen hier vragen over stelt, krijgt men steevast dezelfde antwoorden: “Dat is voor de propaganda!”, “Iedereen doet dat, men kan daar niet langer buiten!”, of “Zo kunnen we een groter publiek bereiken!”.

  Wat een gore zever. Hypocrisie ten top! Er zijn immers wel andere manieren om propaganda te voeren. Of is het soms te veel gevraagd om over een goede propagandastrategie na te denken, in plaats van wat tekstjes te ‘posten’ op voornoemde platformen? Het gegeven dat véél mensen dit doen, impliceert dan weer niet dat men daarom verplicht is – of dat het zelfs maar aangewezen is – om dit voorbeeld te volgen. Vele mensen vertonen seksueel losbandig gedrag, vele Vlamingen verkiezen andere talen boven de eigen taal,… Dat betekent toch nog niet dat men zulk een gedrag moet gaan nabootsen? En een groot publiek kan men ook op andere manieren bereiken. Deze webstek is daar een goed voorbeeld van, doch ook door manifestaties en acties kan men via de media – zowel internet, televisie als geschreven pers – de mensen (trachten te) bereiken. Natuurlijk zal men aan dergelijke zaken steeds zo weinig mogelijk aandacht trachten te schenken (bij de staatszenders althans), doch er zijn andere manieren om met dit euvel om te gaan. Ook zónder het gebruik van platformen als ‘FaceBook’ en ‘Twitter’ kan de Vlaamse Beweging propaganda voeren op een staatsonafhankelijke wijze. De afgelopen decennia hebben dit immers wel bewezen.

  Persoonlijk weiger ik om op die verderfelijke kar te springen. Als jonge twintiger is dit niet altijd vanzelfsprekend, doch tot op heden heb ik van mijn beslissing nog géén spijt gekregen. Want als dát vooruitgang is, dan mogen ze hun vooruitgang houden. ‘FaceBook’? ‘Twitter’? Neen, bedankt!

  ‘App’ is overigens de afkorting van het Angelsaksische woord ‘application’, wat ‘toepassing’ betekent. Gelieve hieromtrent een verbetering aan te brengen, Pallieterke! Ik begrijp die drang tot taalkundige zelfkastijding niet echt. De laatste jaren begint men meer en meer de conformistische toer op te gaan. Dit tot mijn grote spijt. Spijtig genoeg heb ik de lezing ‘Nationalisme & Media’ van RechtsActueel gemist. Ik had over dit onderwerp nog wel het één en het ander kunnen zeggen.

  Met vriendelijke groeten,
  Marnix

  1. Beste Marnix,
   Je hebt groot gelijk. Ik schreef deze morgen reeds een reactie, maar ze werd blijkbaar weggeschrapt wegens te zere tenen van bepaald mensen hier. Ondertussen weet ik zo goed als zeker wie het zijn.
   Benieuwd of ze nogmaals gaan toeslaan, want hier is de reden:
   http://www.onzetaal.nl/forums/viewthread/449/

   NVDR: Links posten in een reactie is vervelend, omdat mensen dan moeten wegsurfen om een discussie te volgen. Dat wat in dat forum staat zou u ook perfect in drie woorden kunnen samenvatten in uw reactie. Merk op dat het woord ‘reactie’ dat u gebruikt overigens van het Latijnse ‘re-agere’ komt, de bron van het Frans; volgens u dus wellicht een verderfelijk woord? (Zucht)

   1. Beste Gaardenier,

    U vroeg mij een tijdje geleden om U aan te schrijven. Ik probeer nu al een week lang Uw elektronische adresgegevens te bekomen, doch zonder resultaat.

    Kan U mij hieromtrent even contacteren op mijn elektronische postadres, marnixmichiels@gmail.com ?

    Ik heb immers meerdere pogingen ondernomen om mij in te schrijven op de webstek ‘Onze Taal’, doch ik kreeg telkenmale te kampen met een foutmelding. Mijn bedoeling was om U via deze webstek een bericht te sturen, doch aangezien deze inschrijving kennelijk niet mogelijk pleegt te wezen, zullen wij via de reguliere elektronische briefkanalen aan elkaar dienen te berichten, teneinde de krachten te bundelen.

    Ik hoop spoedig van U te horen.

    Met politiek incorrecte groeten,
    Marnix

Comments are closed.