vreemdenEnkele weken geleden werden alle registers opengetrokken tegen het voorstel van het Antwerpse stadsbestuur om vreemdelingen die nieuw zijn in Antwerpen een loketretributie te laten betalen. Woorden als ‘discriminatie’ en ‘racisme’ waren niet uit de lucht. Het protest heeft helaas geholpen en bijgevolg moet het stadsbestuur op Befehl van de Antwerpse gouverneur bakzeil halen.

De bevoegde schepen, Liesbeth Homans (N-VA), betreurt ten zeerste dat de stad Antwerpen hierdoor geen passend antwoord kan bieden op de enorme administratieve meerkost die het inschrijven van 11 000 nieuwkomers per jaar met zich meebrengt. Die reële kost bedraagt gemiddeld 330 euro per dossier. Een factuur die de schepen niet wil en ook niet zal doorrekenen aan alle Antwerpenaars.

Schepen Liesbeth Homans: “Ik heb geprobeerd om een eerlijke verdeling in te voeren voor de dossierkosten die de stad moet maken om nieuwkomers in te schrijven, met die reële dossierkost als enig criterium. De maatregel maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten en discrimineert niet tussen EU-burgers en mensen van buiten de EU. Bovendien ga ik er niet zomaar vanuit dat nieuwkomers die zich in Antwerpen willen vestigen, per definitie te arm zijn om de retributie te kunnen betalen.”

De gouverneur beroept zich in hoofdzaak op de federale wet uit 1968, tot afschaffing van de verblijfsbelasting voor vreemdelingen. Die bepaalt dat een stad of gemeente niet de nodige autonomie heeft om een retributie in te voeren op verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

Schepen Liesbeth Homans: “Ik erken dat we bij de invoering van de loketretributie geen rekening hebben gehouden met deze 45 jaar oude wet. Maar ik leef in het Antwerpen van vandaag. In 1968, toen deze wet werd gestemd, werd Antwerpen nog niet geconfronteerd met 11 000 aanvragen per jaar voor inschrijving aan ons loket voor vreemdelingenzaken. Vandaag wel. Er is de juridische werkelijkheid, en de feitelijke werkelijkheid. Die laatste is hiermee niet veranderd.”

Op de huidige locatie in Berchem kan het loket voor vreemdelingenzaken niet blijven. De stad wilde investeren in kwaliteitsvolle dienstverlening aan nieuwkomers, met meer personeel en IT-ondersteuning om de vaak onaanvaardbaar lange wachttijden terug te dringen. Maar de nodige financiële middelen dreigen nu uit te blijven.

Schepen Liesbeth Homans: “Ik ga de Antwerpenaar niet vragen om meer belastingen te betalen om de dossierkosten verbonden aan het loket voor vreemdelingenzaken te compenseren. Dat is voor mij geen optie. En dus kan ik niet anders dan een stap achteruit zetten in de dienstverlening voor nieuwkomers in Antwerpen. Ik betreur dit ten zeerste, maar op dit moment heb ik geen andere mogelijkheid.”

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Stad Antwerpen moet buigen voor provincie inzake vreemdelingenretributie”

  1. Bestaat er geen beter Nederlands voor retributie?

    Vlaamse luiheid, naast Hollandse grootsprakerigheid?

  2. Dus een gouverneur , in feite een politiek vastbenoemd ambtenaar , ONVERKOZEN, kan een beslissing genomen door VERKOZEN en daardoor democratisch gemandateerde politici zomaar blokkeren ; democratische karaat gehalte = DUBBELE ZERO ! In theorie benoemt de koning een gouverneur, in praktijk wordt die politiek-benoemd dermate dat elke traditionele politiek-partij iemand mag benoemen om zijn/haar duim tot aan zijn/haar oksel in de honingpot te soppen en terwijl gewoonweg wat geduldig en rustig op een veel te vet betaald pensioen wachten. In de USA wordt een gouverneur democratisch verkozen voor een bepaalde tijdspanne. Waarom kan dat hier niet ? Omdat onze vermeende democratische rechtstaat in feite een vermomde lobbycratische kromstaat is !

  3. Schaf de provincie af ,en zeker de trien die er nu de lakens uit deelt

  4. Waarom niet in beroep gaan tegen de provinciebeslissing? Er zijn gronden genoeg! Zeker aangezien dit niet anders als door een Antwerpse rechtbank kan behandeld worden.
    Die mensen lijken toch wel met beide voeten op de grond te staan, dus proberen!

Trending

%d bloggers liken dit: