Na ‘New B’ nu ook een coöperatieve V-bank?

GeldboomHerinner u het artikel op Rechts Actueel van enkele weken terug over de coöperatieve gedachte. Daarin wijdden wij oppervlakkig uit over wat er zoal mogelijk is met het coöperatieve model. Er werd in verwezen naar Italië, waar meer dan 400 coöperatieve banken één grote federatie vormen, goed voor de vierde grootste bank van het land. Verder werd opgemerkt dat geen enkele van die banken failliet ging tijdens de crisis, veel geld verloor of speculeerde op de internationale financiële markten. Wel – en dat staat niet in het vermelde artikel – investeerden die banken in de reële economie, dus ten bate van het volk. Het artikel eindigt met de vaststelling dat er in rechtsnationalistische kringen blijkbaar geen belangstelling is voor dergelijke initiatieven.

Vorige week geraakte dan bekend dat er ook in ons land een poging bezig is om een coöperatieve bank op te richten. Geïnteresseerden kunnen mee instappen mits betaling van € 20. Wees echter niet te snel om in uw geldbeugel te tasten: wie nader toekijkt merkt dat het initiatief uit wel zeer linkse hoek komt. Eén van de pioniers is Dirk Barrez, in de jaren ’80 actief in de Vredesbeweging – waarvan gefluisterd werd dat ze stevig gesponsord werd door het communistische Oostblok -, VRT-journalist (medewerker van o.a. Terzake) en één van de schrijvers op de linkse blog ‘De Wereld Morgen’. Vandaar ook de vele jubelartikels over ‘New B’ in de media uiteraard.

Het linkse karakter van de nieuwe bank is ook een schrijver van ‘t Pallieterke niet ontgaan. Zo weet hij in de editie van deze week te melden dat één van de coöperanten een ngo is met de welluidende naam ‘Association belge des professionnels musulmans’. Maar wat belangrijker is: hij vraagt zich af waarom de Vlaamse Beweging de koppen eens niet bij elkaar steekt om een nieuwe coöperatieve Vlaamse bank op te richten. En gelijk heeft hij: het wordt meer dan tijd dat de Vlaamse Beweging eens met een echt ambitieus en positief project op de proppen komt, want anders dreigt heel die beweging te verzanden in goedbedoelde acties zonder verdere impact en machteloos parlementarisme. Nochtans hebben Vlaamse voormannen als Lodewijk de Raet en Lieven Gevaert lang geleden al eens het goede voorbeeld willen geven, door onder meer te werken aan Vlaanderen’s economische zelfstandigheid! De schrijver van ‘t Pallieterke besluit zijn artikel met de volgende woorden: ‘Een bank die niet investeert in hopeloos ouderwetse industrieën of allerlei progressieve hobby’s. Een bank die lokale bedrijven in toekomstgerichte sectoren ondersteunt. Een bank die niet bang is van een Vlaams imago, en die het Vlaamse cultuurleven wil sponsoren. Als zieltogend links, in Vlaanderen nog niet goed voor een kwart van de kiezers, in een mum van tijd 26.000 coöperanten weet te verzamelen, waarom zou hetzelfde dan niet kunnen voor een Vlaamse bank? Ik heb mijn 20 euro al klaar!’

Hoofdredacteur Karl van Camp doet er nog een schepje bovenop: ook hij roept op om een eigen Vlaamse bank op te richten. Naar eigen zeggen ‘zijn er enkele mensen – en niet van de minsten – die aan de Vlaamse kar willen trekken’.  Wie meent dat hij/zij hierbij een steentje kan bijdragen, reppe zich naar redactie@pallieterke.info. U wordt dan in contact gebracht met de juiste mensen. Uiteraard blijft alles discreet.

Wij zijn alvast gewonnen voor dit idee!

5 comments

  1. Een dergelijk project moet volledig doorschijnend zijn. Ieder aandeelhouder moet steeds op de hoogte zijn van de interne zaken en personen. Zou dat kunnen?

    1. In principe is iedereen die er aan deel neemt mede-eigenaar van een coöperatie, dus is het inderdaad de bedoeling dat alle coöperanten volledig op de hoogte zijn van het doen en laten van ‘hun’ bedrijf. Het wordt wel moeilijker wanneer zo een coöperatie met de tijd duizenden deelnemers aantrekt: hoe organiseer je het dan dat iedere mede-eigenaar mee kan beslissen? Dat is iets wat moet worden uitgezocht. Het belangrijkste is dat een coöperatie trouw blijft aan haar oorspronkelijke doelstellingen. Dat het op dat vlak ook mis kan gaan, bewijst het hele verhaal rond de ondergang van Dexia.

  2. Ik heb ooit eens aandelen voor een Vlaamse krant gekocht: nooit meer iets van gehoord.

Comments are closed.