Binnenkort mega-scholen tot 10.000 leerlingen in Vlaanderen?

aulaHet Vlaams Parlement keurde gisteren een nieuwe bedreiging voor  de kwaliteit van het onderwijs goed. Iedere school in Vlaanderen dient ten laatste over 7 jaar aangesloten te zijn bij een scholengroep. Zo’n groepen bestaan nu ook al, maar de gigantische ‘scholen’ zouden in de toekomst met gemak 10.000 leerlingen kunnen tellen.

“In de hoorzittingen over het loopbaanpact die de voorbije weken in het Vlaams parlement werden georganiseerd, bleken de meeste vertegenwoordigers en deskundigen niet meteen voorstander van zo’n schaalvergroting, die de minister deze morgen terecht ‘revolutionair’ heeft genoemd. De kleine onderwijsverstrekkers (OKO) en de koepel van het lokaal onderwijs (OVSG) waren zelfs ronduit tegenstander. Maar na zijn bezoek aan Canada heeft minister Smet meer dan ooit op het gaspedaal geduwd, en de twee grootste koepels (VSKO en GO!) zijn samen met CD&V en N-VA overstag gegaan,” aldus de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement.

Ondertussen laat Jong-N-VA weten bedenkingen te hebben bij de protesten vandaag tegen de zogenaamde onderfinanciering van het hoger onderwijs via het systeem van de gesloten enveloppe. “Een enveloppefinanciering komt neer op een vast budget dat enkel kan stijgen met de index,” zo luidt het bij de actievoerders van verschillende studentenorganisaties.

“We moeten er zeker over blijven waken dat er voldoende middelen naar onderwijs gaan. Toch is de rationele inzet van de reeds beschikbare middelen net zo belangrijk,” vindt N-VA-jongerenvoorzitter Ralph Packet. “Misschien kunnen we de klemtoon nog meer op infrastructuur en onderwijsmateriaal leggen, eerder dan op bijvoorbeeld mobiliteit of spotgoedkope maaltijden. Zo kan de groei opgevangen worden, en leidt de toevloed van studenten niet tot een daling van het onderwijsniveau.”

Volgens cijfers van de onderwijsinstellingen verlaat 30 à 40% van de studenten de hogescholen en universiteiten zonder diploma. Volgens Packet zijn dat vandaag de grootste knelpunten. “Jong N-VA heeft altijd gepleit voor een oriëntatieproef na het secundair. Hierdoor kunnen studenten hun slaagkansen beter inschatten en sneller in de juiste opleiding terechtkomen.”

Onderwijs blijft een heikel punt in Vlaanderen, dat blijkt ook nu weer. Hoe sneller de socialisten uit de Vlaamse regering gezet worden, hoe beter lijkt het ons.