Voorpost-delegatie op ‘Vrij Tibet’-betoging Brussel

VrijTibetGisteren, zondag 10 maart, ging te Brussel – net zoals in verschillende Australische, Canadese, Zuid-en Noord-Amerikaanse, Aziatische, Afrikaanse en andere Europese steden (Praag, Kopenhagen, Helsinki, Parijs, Berlijn, Deggendorf, Hamburg, Boedapest, Dublin, Lublin, Warschau, Lissabon, Boekarest, Edinburg, Londen) een grote steunoptocht voor het Tibetaanse volk door.

Dit naar aanleiding van het op 10 maart 1959 door Chinese troepen neerslaan van de opstand in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Eisen van de betogers: terugkeer naar Tibet van het wettige staatshoofd, de Dalai Lama (sinds 1959 in ballingschap), zelfbeschikkingsrecht voor het Tibetaanse volk, respect voor de mensenrechten en godsdienstvrijheid in het land. Kortom: een einde aan de Chinees-communistische bezetting.

Aangezien Voorpost in de jaren voorafgaand aan de Olympische Spelen in Peking (2008) al zeer nauw betrokken was bij het Comité Boycot Peking 2008 – een comité dat geen ander doel had dan de situatie van de Tibetanen onder de aandacht te brengen op het moment dat de camera’s van de hele wereld op China gericht waren – en mét dat comité verschillende keren actie voerde, onder andere aan de Chinese ambassade in Brussel, leek het Voorpost niet meer dan logisch ook aan deze betoging deel te nemen.

Gewapend met een spandoek “Vlaanderen en Nederland solidair met Tibet” trokken een vijftiental Voorpost-militanten dus, in gezelschap van andere Europeanen (uit onder andere Frankrijk, Polen, Zwitserland en Italië) en meer dan 4000 diaspora-Tibetanen, naar Brussel-Noord, om van daar op te stappen naar de Kunstberg. De delegatie was een opvallende verschijning binnen de betoging – ook volgens de aanwezige (pers)fotografen, die massaal de groep en het spandoek in beeld brachten – en werd verschillende keren door andere betogers bedankt voor de steun.

Zoals Mahatma Gandhi al wist: “Het is onmogelijk internationalist te zijn zonder nationalist te zijn. Internationalisme is alleen mogelijk als nationalisme een feit wordt, als volkeren die tot verschillende landen behoren zichzelf georganiseerd hebben en in staat zijn als één man te handelen. Het is niet nationalisme dat kwaadaardig is, maar bekrompenheid, zelfzuchtigheid, en exclusiviteit, de vloek van moderne naties”.

Daarom: Tibet vrij, de Nederlanden vrij!

2 comments

  1. Breek me de bek niet open, Blauwvoet. Ik wou er eigenlijk “De Nederlanden” op hebben, maar er is gekozen voor de ook-voor-volkenkundig-niet-sterk-onderlegden-oplossing :-)

  2. Mooie actie!

    Alleen had op het spandoek misschien beter gestaan “Vlaanderen en de rest van Nederland”? ;)

Comments are closed.