De racistische praat van Marx en Engels

Vorige week kon men op Rechts Actueel lezen hoe de linkse held Ché Guevara werkelijk dacht over de inwoners van het zwarte continent. Maar niet alleen Ché had ideeën die weinig comform waren met het linkse gedachtengoed. Zelfs de grondleggers van het marxisme huldigden bij momenten een mening die – op zijn zachtst gezegd – nogal afwijkend is van wat de PVDA en de LSP vandaag allemaal verkondigen.

Enkele staaltjes vonden we in het laatste nummer van ‘Meervoud’, het maandblad van de linkse Vlaams-nationalisten. Eventjes terzijde: links betekent in het geval van ‘Meervoud’ nonconformistisch links. Het blad probeert de werkelijkheid te zien zoals ze is, in tegenstelling tot andere delen van het linkse spectrum die de werkelijkheid aanpassen aan hun verbeelding, met een zeer troebel zicht op de samenleving tot gevolg. Nog een verschil met andere linkse clubjes: ook Vlaams Belangers krijgen het woord in ‘Meervoud’. Een oase van noncomformisme in een woestijn van politieke correctheid!

De bewuste feiten vonden we in een bespreking van een boek met als titel ‘Is Wilders een fascist?’, geschreven door Robert te Slaa, waarin wordt ingegaan op de wortels van het fascisme en het socialisme. En wat lezen we zoal in het artikel van ‘Meervoud’? Onder andere dit: ‘Het opkomende biologische racisme en anti-semitisme vond aansluiting bij het emancipatoire streven van de onderste bevolkingslagen van de samenleving. Op het Brusselse congres van de Tweede Internationale verkondigden de Franse afgevaardigden in 1891 dat alleen het Arische ras was uitverkoren om de sociale vernieuwing te verwezenlijken.’ Pak vast, Peter Mertens!

Maar ook Karl Marx, nochtans van joodse afkomst, en zijn compaan Friedrich Engels waren blijkbaar niet vrij van racistische oprispingen: ‘In zijn brieven aan Engels bespotte de halfjoodse Marx de Duitse socialistenleider Ferdinand Lasalle als ‘‘joodse neger’ en bestempelde hij diens opdringerigheid als  ‘negerachtig’. Nog een merkwaardige passage uit de geschriften van Marx: ‘Wat is de wereldlijke grondslag van het jodendom, de eerste praktische behoefte? Het eigenbelang. Wat is de wereldlijke eredienst van de jood? De sjacher. Wat is zijn werkelijke god? Het geld.’ Wie had dat gedacht van die goeie ouwe Marx? Hoe gaan al die anti-fascistische en anti-racistische beroepsbetogers dat nu weer uitleggen? Kunnen zij er wel mee leven dat hun grote voorbeelden zulke weinig aan de verbeelding overlatende meningen over joden en zwarten uitten? Als racisme in hun ogen een misdaad is, dan zijn Marx en Engels misdadigers, toch?

Oh ja, is Wilders nu een fascist? Uit het artikel in ‘Meervoud’ kunnen we besluiten dat Wilders evenveel met fascisme te maken heeft als een varkensboer met de islam.

3 comments

 1. Wat in de joodse godsdienst abstract bestaat, de verachting van de theorie, van de kunst, van de geschiedenis, van de mens als zelfdoel, dat is het werkelijke, bewuste standpunt, die deugd van de geldmens. De soortverhouding zelf, de verhouding van man en vrouw enz. wordt tot een handelsartikel! De vrouw wordt versjacherd. De hersenschimmige nationaliteit van de jood is de nationaliteit van die koopman, van de geldmens in het algemeen.”
  …. “Zodra het de maatschappij gelukt het kenbare wezen van die jood, de sjacher en zijn bestaansvoorwaarden op te heffen, is de jood onmogelijk geworden, omdat zijn bewustzijn geen voorwerp meer heeft, omdat de persoonlijke grondslag van het jodendom de praktische behoefte vermenselijkt, omdat de botsing van het persoonlijk-tastbaar bestaan met het soortbestaan van de mens is opgeheven.

  De maatschappelijke bevrijding van de jood is de bevrijding van de maatschappij van het jodendom.
  bron : http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm (laatste bladzijden)

 2. Als die anti-fascistische en anti-racistische beroepsbetogers niet met de menselijke werkelijkheid kunnen leven waarom dan zijn ze nog niet allemaal gestorven aan hun eigen fascisme en hun eigen racisme? Immers, hun anti-fascisme is puur fascisme en hun antiracisme is puur racisme! Dus toch op de hoede blijven voor Geert Wilders. Al heeft hij inderdaad zo veel met fascisme en racisme te maken als een varkensboer, de “godsdienst van de vrede” – de Islam – waartegen hij zich terecht keert ,heeft wel degelijk iets met varkensboeren te maken! .

 3. Het kan interessant zijn om de Neue Rheinische Zeitung nr 194 van januari 13 1849 eens te bekijken.

  Engels heeft het daarin over volkeren zoals de Bretoenen, Basken en Slaven. Volkeren die doorheen de eeuwen overheerst zijn door andere mogendheden en ondanks die overheersing er toch in geslaagd zijn om een culturele eigenheid te bewaren. De marxist leidt daaruit af dat die volkeren potentiële bronnen zijn van contrarevolutionaire bewegingen (tot zij uitgeroeid worden of hun identiteit verliezen) en dat het bestaan op zich van die volkeren al een vorm van protest is tegen de revolutie.

Comments are closed.