NSV’ers degelijk voorbereid op de betoging vanavond

nsvbetoging2013Vanavond gaat de NSV! betogen in Leuven. Omdat de NSV! een vredelievende, doch weerbare organisatie is, werden gisteren nog eens de puntjes op de i gezet wat betreft de ‘rechten en plichten van de militant’. NSV!-Leuven en Voorpost Leuven nodigde hiervoor Luc Vermeulen uit.

Omdat bij actievoeren meer komt kijken dan enkel het vasthouden van een spandoek en het scanderen van slogans, is het nuttig dat alle rechten en vooral de plichten van de actievoerders worden toegelicht. Elke NSV’er en Voorposter heeft deze vormingsavond ooit in zijn leven bijgewoond. Het is voor actieve nationalisten namelijk erg noodzakelijk om te weten wat mag en misschien vooral wat niet mag, teneinde op een vreedzame manier actie te kunnen voeren.

Links beroept zich steevast op hun boekje “Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden” van Leon Trotski, maar op gebied van het overtreden van de wet, het plegen van geweld en vandalisme, het jennen van de ordediensten en zo meer hebben ze een exclusief patent. Linkse ‘revolutionaire’ acties gaan in de meeste gevallen gepaard met geweld. “Het systeem omverwerpen” nemen ze nogal letterlijk, maar het kost de maatschappij enkel maar bakken vol geld.

We mogen niet vergeten dat de ordediensten vanavond in Leuven niet massaal aanwezig zijn om de betogende NSV’ers in toom te houden, maar wél om gewelddadige linkse tegenbetogers tegen te houden. Morgen mogen de stadsdiensten van Leuven weer aan de slag met het opkuisen van vernielde vuilnisbakken, bloembakken, lege flessen goedkope wodka en blikken Cara-pils, sommige bankinstellingen mogen nieuwe ramen bestellen en met wat geluk hoeft de McDonalds de brandverzekering niet aan te spreken.

En begrijp ons niet verkeerd, ook nationalisten zijn – om meer gefundeerde redenen – tegen de globalisering en tegen de consumptiemaatschappij, maar zij bestrijden dat op een vreedzame manier. Geweld is enkel te rechtvaardigen uit zelfverdediging en vandalisme is ten allen tijde te vermijden. Zonder de linkse tegenbetogers zou er met andere woorden geen peperdure politiemacht aanwezig moeten zijn in Leuven. Misschien moet er maar eens een wet gestemd worden die de kosten van zo’n politiemacht verhaalt op de organisatoren van de tegenbetogingen. Iedereen zou er beter van worden.

Tot vanavond!

5 comments

  1. “Het gaat de politieke correctheid niet om het aantonen dat een afwijkende mening verkeerd is, maar om diegene die deze afwijkende mening verkondigt als immoreel te veroordelen. Men bekritiseert afwijkende meningen niet meer, maar haat ze gewoon. Wie tegenspreekt, wordt niet weerlegd, maar tot zwijgen gebracht.”

    Prof. Dr. Norbert Bolz

  2. Ja al goed dat het geestelijk gezond gebleven deel der jeugd nog haar op haar tanden heeft en het ook TONEN wil tegen de rode ratten en hun op te rollen matten

  3. Dat ze hun stem maar eens goed laten horen ! Ik hoop dat er een massa volk zal aanwezig zijn !

Comments are closed.