Hij moest dood omdat hij blank was…

keep calm9 jaar en dan zichzelf vermoord nadat hij maandenlang geterroriseerd werd door zijn islamitische klasgenoten. Het is één van de jongste zelfmoorden ooit in Groot Brittannië.

Aaron Dugmore was geliefd op zijn vorige school. Hij had veel vriendjes met wie hij veel plezier had. Helaas moest hij verhuizen met zijn ouders en kwam hij terecht op een school in de buurt waar 75% van de scholieren van allochtone afkomst is. Hoe dankbaar werden opgevoed wegens de mogelijkheid zich te mogen vestigen in een westers land bleek wel uit de teksten die Aaron toe gebeten kreeg zoals deze: “Alle blanken moeten zelfmoord plegen, jij ook!”

Hij werd vastgehouden en regelmatig in elkaar geslagen omdat hij als blanke geboren was. De druppel was een plastic mes op zijn strotje met de mededeling dat er binnenkort een echt mes doorheen zou gaan.

De ouders klaagden meermalen bij het schoolhoofd. Die ging er ‘professioneel’ mee om en zei tegen de ouders dat het eigenlijk hun eigenlijk schuld was “omdat zij hun zoon in die school hadden geplaatst.” Niet voor niets kreeg de school vorig jaar al het stempel ‘ondermaats’ mee van de schoolinspectie. Nu komt er een onderzoek door de politie om te zien of er ‘dood door schuld’ bewezen kan worden. Maar helaas zal dit de jongen niet terugbrengen naar de wereld van de levenden.

Een exponent van de multiculturele samenleving? Ja zeker. Dit is een voorbode van wat onze jeugd te wachten staat als we de multiculturele tijdbom laten tikken. Een doemscenario voor bijvoorbeeld Antwerpen waar op dit moment bijna 50% van de leerlingen van allochtone afkomst is en waar hetzelfde percentage het vak ‘Islamitische Wereldbeschouwing’ volgt . In het schooljaar 2007-2008 was dit ‘nog maar’ 33,6%.

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer. “Bijna de helft van de kinderen die school lopen in het Antwerpse stadsonderwijs wordt nu opgevoed in de islamitische cultuur. Zij worden dus allemaal in min- of meerdere mate beïnvloed door de islam, waarvan de normen op gespannen voet staan met de mensenrechten en onze Europese vrijheden.”

5 comments

  1. Wat des te verbazingwekkender is de naiviteit van links. Tegenwoordig wordt overal homo-huwelijk ingevoerd met adoptie voor homosexuele paren en dergelijke. Ik zal je dit zeggen: in mijn levensdagen (en ik ben nog jong) zal ik de invoering van de Sharia meemaken. Dan zal het echter ook klaar zijn met die linkse rommel en zij zijn de eersten die op het schavot terecht komen, geloof me.

  2. Autochtonofoob racisme teelt hier ook welig maar lijkt kennelijk door discriminerende PoCo-tweezakkerij vanwege het Systeem nooit enigerlei jurisprudentie te mogen krijgen . Zoek zelf eens lang en hoogstwaarschijnlijk eveneens tevergeefs naar enigerlei rechtspraak ter zake. Hoogste tijd dat een parlementarier hierover eens Milquet (namens C.G.K.R.) en Turtelboom (namens Parket) ter verantwoording roept vermits er minstens de perceptie gecreëerd werd dat “discriminatie op basis van (autochtone) origine” betrokken lijkt !

    1. Als het een moslim was geweest de wereld stond op zen kop ,

  3. Zo zie je wat de moslims willen de macht over de niet gelovigen ;

Comments are closed.