Beppe Grillo, nader bekeken

beppegrilloWat de uitkomst ook zal worden van de stoelendans in Italië na de verkiezingen: Beppe Grillo en zijn Vijf Sterren Beweging (M5S) kunnen terecht als grote winnaars uitgeroepen worden. Met 25% van de Italiaanse stemmers achter zich heeft hij een duidelijk signaal afgegeven aan het establishment en de Europese Unie. Grillo heeft al laten weten niet te willen samenwerken met de linker of rechterzijde van het politiek spectrum in de Senaat na zijn spectaculaire zege.

Giuseppe Grillo werd 64 jaar geleden geboren in Genua en studeerde Commerciële Economie. Zijn studie is de sleutel waardoor hij de politiek en de economie, die in Italië enorm verweven zijn, kan doorgronden en uitleggen aan de gewone burger.

Een nar is iemand die de koning vroeger met een kwinkslag kon vertellen hoe de zaken er werkelijk voor stonden. Iets wat de hofhouding niet kon doen in verband met hun positie. Die rol vervulde Grillo dan ook op televisie waar hij met satire de vinger op de zwerende wonden kon leggen. Hij noemde namen, wees met een beschuldigende vinger en een glimlach naar de partijen en bedrijven die zich openlijk schuldig maakten aan corruptie. Iets wat in Italië natuurlijk ‘not done’ was als je nog ergens een baantje wilde krijgen.

In 1993 werd hij ontslagen bij de RAI, de Italiaanse Staatstelevisie. Hij kreeg een programma bij de commerciële zenders van Berlusconi. Maar daar werd kritiek op de eigenaar niet erg gewaardeerd. Hier ‘mocht’ hij dan ook na enkele uitzendingen waar hij de banden tussen Berlusconi, het bedrijfsleven en de mafia duidde, vertrekken.

De ene deur die dicht gaat opent een ander. Zijn uitsluiting uit de televisiewereld was het begin van zijn politieke campagne tegen de gevestigde orde, corruptie en belangenverstrengeling. De uitsluiting van de televisie toen hij nog alleen een komiek was, was ook de reden waarom hij tijdens de jongste verkiezingscampagne weigerde mee te doen aan televisiedebatten. Hij hield het dan ook op openbare bijeenkomsten op pleinen en in zalen voor het gewone volk en een campagne via het internet. Hij heeft een eigen, zeer succesvolle, blog waarin hij per direct kan reageren op de nieuwste ontwikkelingen. Zijn aanhang doet de verdere strijd via sociale media zoals Twitter en Facebook.

Zijn partij, de M5S begon officieel in 2009. Zijn woorden vonden overal weerklank via de nieuwe media en hij bundelde de onvrede en zijn fans in M5S. Het niet deelnemen aan televisieprogramma’s en debatten voorkwam dat hij zich zou moeten onderwerpen aan een kruisverhoor van politieke tegenstanders en presentatoren die op de loonlijst staan van  Berlusconi of de Italiaanse staat. Dat deze strategie, de eigen boodschap zonder weerklank verkondigen via het internet, zijn vruchten afwierp, bleek afgelopen zondag en maandag.

Tegen het establishement, corruptie en de Europese Unie. Kan Grillo de EU breken vanuit de Italiaanse Senaat? Kan hij zijn verhaal overeind houden tot de volgende verkiezingen? De kiezers kunnen de eerstvolgende keer de Italiaanse afvaardiging kiezen voor het Europees Parlement. De toekomst zal het leren. Soms is de vijand van je vijand je vriend. We blijven dan ook sceptisch positief…